Актуализиране на местоположението ви в Google

Когато търсите с Google, използваме местоположението ви, за да ви показваме най-подходящите резултати. Ако например се намирате в София и потърсите кафенета, ще видите тези в района.

Спиране на споделянето на местоположението ви

Можете да спрете да споделяте местоположението си с Google, като промените настройките си. Google обаче може да предложи местоположение на базата на IP адреса, скорошните местоположения и записите ви в Историята на местоположенията. Ако не искате да споделяте нищо от историята на местоположенията си, прегледайте хронологията си в Google Карти.

Когато използвате интернет, вие споделяте адреса на оператора си, който може да се намира в близост до местоположението ви. Google използва тази информация, за да ви показва резултати, от които може да се интересувате. Няма начин да спрете да споделяте адреса на оператора си.

Научете как да преглеждате и управлявате активността в профила си.

Редактиране на домашния или служебния ви адрес

Ако не виждате правилните резултати за служебния или домашния си адрес, можете да актуализирате адреса си в Google Карти. Научете как да зададете или промените тези адреси.

Google автоматично открива местоположението на компютъра ви посредством IP адреса му, История на местоположенията (ако услугата е включена) и скорошните местоположения, които сте търсили.

Проверка и актуализиране на местоположението ви

Ако използвате браузър, като например Chrome или Safari, можете да преглеждате и актуализирате местоположението си директно от страница с резултати от търсенето. 

  1. На компютъра си извършете търсене с Google.
  2. Превъртете надолу до края на страницата с резултати. Ще видите местоположението си.
  3. За да актуализирате местоположението си, кликнете върху Използване на точното местоположение или Актуализиране на местоположението.
  4. При подкана да споделите с Google местоположението на устройството си докоснете Разрешаване.

Отстраняване на проблеми с местоположението

Ако местоположението ви не е налично или правилно или виждате съобщение за грешка:

  • Уверете се, че имате надеждна връзка с интернет.
  • Ако използвате браузър, като например Safari или Chrome, опреснете го.