Додајте слику на Google

Да бисте уврстили слику у резултате Google претраге, додајте слику и опис на веб-сајт. Иако не можете директно да отпремате слике у резултате претраге, слике које могу да се претражују, а које поставите на веб-сајт, могу да се прикажу у резултатима претраге.

Додајте слику на веб

  1. Поставите слику на веб-сајт

    Ако желите да се фотографија или слика приказује у резултатима Google претраге, треба да поставите слику на веб-сајт. Ако немате веб-сајт, ево неколико бесплатних услуга за хостовање садржаја које можете да користите:

  2. Уверите се да је слика коју поставите јавна и да може да се претражује

    Када поставите слику на јаван веб-сајт који може да се претражује, омогућићете Google-у да пронађе слику и да је дода у индекс Слика. Када отпремите слику, проверите да ли је страница на којој се слика налази јавно доступна. На пример, ако сте поставили слику на Google+, проверите да ли је подешавање приватности Јавно.

    Више савета о постављању садржаја на сајт који ће Google индексирати прочитајте у чланку додавање сајта на Google.

Савети који ће вам помоћи да се слика прикаже у Претрази

Ако желите да се слика прикаже у резултатима Google претраге, пратите ове смернице за објављивање слика:

  • Уврстите опис. Уврстите текст у близини слике, попут ознаке „alt“ или наслова. Ово ће помоћи Google-у да утврди шта слика приказује и на које се претраге односи.
  • Отпремајте висококвалитетне слике. Квалитетне слике су одличан начин да побољшате саобраћај ка сајту.

​На крају, будете стрпљиви. Слике које отпремате на веб се неће одмах приказати у резултатима претраге. Морате да сачекате да Google индексира сајт да би се слике приказале у резултатима претраге.