Tìm kiếm SSL

Lớp cổng bảo mật (SSL) giúp bạn có được trải nghiệm tìm kiếm riêng tư và an toàn hơn. Khi bạn tìm kiếm trên Google, bạn sử dụng SSL.

Cách SSL giúp bảo vệ dữ liệu của bạn

SSL mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và Google. Điều này giúp ngăn những người khác như quán cà phê Internet, Nhà cung cấp dịch vụ Internet và điểm phát sóng Wi-Fi nhìn thấy trang kết quả tìm kiếm và thông tin đăng nhập của bạn.

Hạn chế

Mặc dù SSL giúp bảo vệ kết quả tìm kiếm của bạn (kết quả này có thể bao gồm nội dung riêng từ các sản phẩm của Google như Gmail và Lịch Google), SSL không đảm bảo bảo mật một cách tuyệt đối.

SSL không phải lúc nào cũng ẩn:

  • Việc bạn đã truy cập google.com
  • Cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập

Ví dụ: các trang web bạn truy cập từ trang kết quả tìm kiếm của Google có thể xác định bạn đã đến từ trang web nào hoặc tìm kiếm của bạn là gì.

SSL và trường học

Nếu SSL gây trở ngại cho kiểm soát của phụ huynh, chương trình theo dõi hoặc phần mềm kiểm tra tại tổ chức hoặc trường học của bạn, hãy tìm hiểu thêm về chặn nội dung người lớn ở trường học của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
100334
false
false