Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tìm kiếm SSL

Tìm kiếm trên Lớp cổng bảo mật (SSL) sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm tìm kiếm riêng tư và an toàn hơn.

Bật hoặc tắt SSL

SSL không phải là cài đặt mà bạn cần thay đổi. Nếu bạn tìm kiếm trên https://www.google.com (lưu ý rằng "s" trong "https", nghĩa là "an toàn"), bạn đang sử dụng tìm kiếm trên SSL.

Nếu bạn không muốn sử dụng tìm kiếm SSL, thay vào đó hãy sử dụng phiên bản "http" của địa chỉ web.

Cách SSL giúp bảo vệ dữ liệu của bạn

SSL mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và Google. Điều này giúp ngăn những người khác như quán cà phê Internet, Nhà cung cấp dịch vụ Internet và điểm phát sóng Wi-Fi nhìn thấy trang kết quả tìm kiếm và thông tin đăng nhập của bạn.

Hạn chế

Mặc dù SSL giúp bảo vệ kết quả tìm kiếm của bạn, có thể bao gồm kết quả cá nhân từ các sản phẩm của Google như Gmail và Lịch Google, SSL không cung cấp bảo mật đầy đủ.

SSL không phải lúc nào cũng â:

  • Thực tế bạn đã truy cập google.com
  • Cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập

Ví dụ: khi bạn truy cập một trang web khác từ trang kết quả tìm kiếm của Google, trang web đó có thể xác định bạn đến từ trang web nào hoặc các cụm từ tìm kiếm mà bạn sử dụng.

SSL và trường học

Nếu bạn là trường học hoặc tổ chức mà SSL gây trở ngại cho kiểm soát của phụ huynh, chương trình theo dõi hoặc phần mềm kiểm tra, hãy tìm hiểu thêm về chặn nội dung người lớn ở trường học của bạn.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.