Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tìm kiếm SSL

Bạn có được trải nghiệm tìm kiếm an toàn hơn và riêng tư với Lớp cổng bảo mật (SSL). Khi bạn tìm kiếm trên Google, bạn sử dụng SSL.

Cách SSL giúp bảo vệ dữ liệu của bạn

SSL mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và Google. Điều này giúp ngăn những người khác như quán cà phê Internet, Nhà cung cấp dịch vụ Internet và điểm phát sóng Wi-Fi nhìn thấy trang kết quả tìm kiếm và thông tin đăng nhập của bạn.

Hạn chế

Mặc dù SSL giúp bảo vệ kết quả tìm kiếm của bạn, có thể bao gồm kết quả cá nhân từ các sản phẩm của Google như Gmail và Lịch Google, SSL không cung cấp bảo mật đầy đủ.

SSL không phải lúc nào cũng ẩn:

  • Thực tế bạn đã truy cập google.com
  • Cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập

Ví dụ: các trang web bạn truy cập từ trang kết quả tìm kiếm của Google có thể xác định bạn đã đến từ trang web nào hoặc tìm kiếm của bạn là gì.

SSL và trường học

Nếu SSL gây trở ngại cho kiểm soát của phụ huynh, chương trình theo dõi hoặc phần mềm kiểm tra tại tổ chức hoặc trường học của bạn, hãy tìm hiểu thêm về chặn nội dung người lớn ở trường học của bạn.

Katie is a Search expert and author of this help page.

Katie là chuyên gia về Tìm kiếm và tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi về trang này cho cô ấy bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.