Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

SSL-sökning

Du får en säkrare och mer privat sökupplevelse när du söker med SSL (Secure Sockets Layer)

Aktivera/inaktivera SSL

Du behöver inte ställa in något för att kunna använda SSL. Så länge du söker på https://www.google.com använder du SSL (notera s:et i https – det står för Secure som betyder säker).

Om du inte vill söka med SSL använder du http-versionen av webbadressen i stället.

Så här skyddas dina uppgifter med SSL

Med SSL krypteras anslutningen mellan din dator och Google. Det skyddar sökresultatsidan och dina inloggningsuppgifter så att de inte exponeras för utomstående, t.ex. internetcaféer, trådlösa surfzoner eller internetleverantörer.

Begränsningar

Med SSL skyddas visserligen dina sökresultat, som kan innehålla personlig information från produkter som Gmail och Google Kalender, men det innebär inget fullständigt skydd.

SSL döljer inte alltid

  • det faktum att du har besökt google.se
  • vilka söktermer du skrev

Om du t.ex. besöker en annan webbplats från Googles sökresultatsida kan det hända att den webbplatsen kan identifiera från vilken webbplats du kommer och vilka sökord du har använt.

SSL och skolor

Om du arbetar på en skola eller inom en organisation där SSL skulle inverka negativt på innehållsfilter, övervakningsprogram eller nätverksrevision kan du läsa mer om hur du blockerar barnförbjudet innehåll på en skola.