Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

SSL-sökning

Du får en säkrare och mer privat sökupplevelse när du söker med SSL (Secure Sockets Layer)

Aktivera/inaktivera SSL

Du måste inte ändra dina inställningar för att använda SSL. Så länge du söker på https://www.google.com använder du SSL (observera att s i https står för Secure som betyder säker).

Så här skyddas dina uppgifter med SSL

SSL krypterar anslutningen mellan din dator och Google för att förhindra att din sökresultatssida och dina inloggningsuppgifter avslöjas på internetcaféer, trådlösa surfzoner eller för internetleverantörer.

Begränsningar

Med SSL skyddas visserligen dina sökresultat, som kan innehålla personlig information från produkter som Gmail och Google Kalender, men det innebär inget fullständigt skydd mot potentiella risker (som virus och skadliga prgramvara). Därför är det bra att ha våra tips om onlinesäkerhet i åtanke även när du söker med SSL.

Det kan synas att du har besökt google.com trots att du använder SSL. Om du till exempel besöker en webbplats från Googles sökresultatsida kan det hända att webbplatsen du kom ifrån eller sökorden du använde identifieras av webbplatsen du besöker.

SSL och skolor

Om du arbetar på en skola eller inom en organisation där SSL kommer i vägen för innehållsfilter, övervakningsprogram eller nätverksrevision kan du läsa mer om hur du blockerar barnförbjudet innehåll på en skola.