تغییر تنظیمات مکان «برنامه Google»

می‌توانید تنظیمات مکان مورداستفاده «برنامه Google» را (ازجمله «سابقه مکان»، و نشانی‌های خانه و محل کار) تغییر دهید. 

سابقه مکان

در iPhone یا iPad، برنامه Google «سابقه مکان» شما را به‌روز نمی‌کند.

با نحوه مدیریت «سابقه مکان» در خط زمان Google Maps آشنا شوید.

روشن کردن یا توقف موقت سابقه مکان

برای روشن کردن یا توقف موقت «سابقه مکان»، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. به صفحه کنترل‌های فعالیت بروید؛
  2. «سابقه مکان» را موقتاً متوقف یا روشن کنید:
    • توقف موقت: سابقه مکان و سپس را خاموش کنید و روی توقف موقت ضربه بزنید؛
    • روشن کردن: سابقه مکان و سپس را روشن کنید و روی روشن کردن ضربه بزنید.

با نحوه مدیریت سابقه مکان آشنا شوید.

تنظیم مکان خانه و محل کار

برای دریافت اطلاعات مربوط به ترافیک رفت‌وآمد، راهنمایی سفر و غیره، نشانی خانه و محل کارتان را تنظیم کنید.

اگر نشانی منزل یا محل کارتان را تنظیم کنید، ممکن است وقتی احتمال برود در یکی از این مکان‌ها هستید، از نشانی آن برای تخمین مکان شما استفاده شود.

می‌توانید نشانی منزل یا محل کارتان را در Google Maps ویرایش کنید.

اگر از مکان‌های برچسب‌دار شما برای دریافت نتایج جستجو استفاده شده باشد، در اطلاعات مکان در پایین صفحه نتایج جستجو،‌ عبارت از مکان‌های شما (خانه) یا (محل کار) نشان داده خواهد شد.

iPhone و iPad Android