Postavke lokacije za aplikaciju Google

Prema uputama u nastavku možete upravljati postavkama lokacije kojima se služi aplikacija Google, uključujući Povijest lokacija, te postaviti kućnu i poslovnu adresu.

Povijest lokacija

Povijest lokacija omogućuje aplikaciji Google da vam prikazuje korisne informacije na temelju mjesta na kojima ste bili s uređajima na kojima ste prijavljeni. Na primjer, aplikacija Google upotrebljava vaše prošle lokacije da bi vam prikazala ažuriranja o prometu za svakodnevno putovanje na posao tako što dozna kojom rutom idete na posao.

Uključivanje ili isključivanje Povijesti lokacija
 1. Ovisno o uređaju koji imate, otvorite Google postavke na jednom od ovih mjesta:
  • aplikacija Postavke Postavke a zatim Google
  • Google postavke Google postavke
 2. Dodirnite Lokacija a zatim Google povijest lokacija.
 3. Uključite ili isključite Povijest lokacija za svoj račun ili uređaje:
  • Google račun: pomaknite prekidač pri vrhu da biste uključili ili isključili Povijest lokacija za sve uređaje povezane s vašim Google računom.
  • Samo uređaj: pomaknite prekidač pored navedenog uređaja da biste uključili ili isključili Povijest lokacija samo za taj uređaj.

Napomena: kada isključite Povijest lokacija, prestajete spremati nove informacije o mjestima koja ste posjetili. Da biste uklonili prošle lokacije, morate izbrisati Povijest lokacija. No ako izbrišete svoju povijest lokacija, neke značajke aplikacije Google neće funkcionirati.

Kada uključite Povijest lokacija, Google sprema te informacije samo za uređaje na kojima ste prijavljeni na svoj Google račun i na kojima ste uključili Povijest lokacija za taj uređaj.

Prikaz Povijesti lokacija
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu Povijest lokacija.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar.
 3. Dodirnite željeni dan da biste vidjeli Povijest lokacija.
Brisanje Povijesti lokacija

Brisanje jedne lokacije 

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu Povijest lokacija.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar.
 3. Dodirnite željeni dan na kalendaru.
 4. Dodirnite mjesto koje ste posjetili.
 5. U gornjem desnom kutu dodirnite Ukloni Uklanjanje.

Brisanje povijesti za određeni dan

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu Povijest lokacija.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Prikaži kalendar Prikaži kalendar.
 3. Dodirnite dan koji želite izbrisati.
 4. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Izbriši dan.

Brisanje povijesti za određeno razdoblje

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu Povijest lokacija.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Brisanje raspona Povijesti lokacija.
 3. Odaberite datum početka i završetka, a zatim dodirnite Nastavi.
 4. Stavite kvačicu pored stavke "Razumijem i želim izbrisati".
 5. Dodirnite Izbriši.

Brisanje cjelokupne Povijesti lokacija

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite stranicu Povijest lokacija.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke. 
 3. Dodirnite Izbriši svu povijest lokacija.
 4. Stavite kvačicu pored stavke "Razumijem i želim izbrisati".
 5. Dodirnite Izbriši.

Postavljanje lokacije doma i posla

Postavite adresu svojeg doma i posla da biste primali informacije o prometu na putu na posao, pomoć na putovanjima i još mnogo toga.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google Google pretraživanje.
 2. U donjem desnom kutu dodirnite Izbornik Izbornik a zatim Postavke.
 3. Ispod stavke "Google asistent" dodirnite Postavke a zatim Osobni podaci a zatim Lokacija doma i posla.
 4. Dodirnite Dodavanje kućne adrese ili Dodavanje poslovne adrese i zatim unesite adresu.

Napomena: nakon što u aplikaciju Google dodate lokaciju doma ili posla, nećete je moći izbrisati. Adresu doma ili posla možete promijeniti na prethodno opisan način.