Kết quả tìm kiếm từ các sản phẩm Google của bạn

Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ các sản phẩm khác của Google mà bạn sử dụng, như Gmail, Lịch Google và Google+.

Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm thông tin về chuyến bay, đặt chỗ nhà hàng hoặc cuộc hẹn sắp tới.

Cách xem kết quả tìm kiếm từ các sản phẩm khác

 1. Truy cập vào https://www.google.com. (Bạn sẽ không thấy những kết quả này nếu URL là "http" thay vì "https".)
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Thử một trong những tìm kiếm dưới đây.

Ví dụ về các tìm kiếm

Lưu ý: Một số ví dụ không áp dụng cho tất cả các khu vực.

 • Sự kiện: Xem các sự kiện và cuộc hẹn trên Lịch Google bằng cách tìm kiếm sự kiện của tôi.
 • Hóa đơn: Xem hóa đơn của bạn, bao gồm thời điểm bạn cần thanh toán và số tiền phải thanh toán bằng cách tìm kiếm hóa đơn của tôi. Bạn cũng có thể tìm kiếm các loại hóa đơn cụ thể hoặc hóa đơn từ một thời điểm cụ thể. Ví dụ: hóa đơn Comcast của tôi năm 2013.
 • Gói hàng: Tìm thời điểm gói hàng của bạn sẽ đến nơi bằng cách tìm kiếm gói hàng của tôi.
 • Đặt chỗ: Xem đặt chỗ nhà hàng hoặc khách sạn bằng cách tìm kiếm đặt chỗ của tôi.
 • Chuyến bay: Tìm kiếm các chuyến bay sắp tới của bạn để xem thông tin cập nhật về chuyến bay bằng cách tìm kiếm chuyến bay của tôi.
 • Google Ảnh: Tìm ảnh từ Google Ảnh bằng cách tìm kiếm ảnh của tôi hoặc ảnh của tôi ở New York năm 2013.

Bật hoặc tắt kết quả từ các sản phẩm khác

Bạn có quyền kiểm soát việc bạn có thấy kết quả tìm kiếm từ các sản phẩm khác của Google hay không.

Đối với tất cả các tìm kiếm (máy tính để bàn và thiết bị di động)
 1. Truy cập vào trang Cài đặt tìm kiếm. Nếu bạn chưa đăng nhập, nhấp vào Đăng nhập.
 2. Trong phần "Kết quả cá nhân", chọn Không sử dụng kết quả cá nhân. (Nếu bạn không thấy cài đặt "Kết quả cá nhân", hãy nhớ sử dụng "https" trong URL thay vì "http".)
 3. Nhấp vào Lưu.

Kết quả riêng tư vẫn tắt chừng nào bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Nếu kết quả riêng tư bị tắt, bạn vẫn có thể xem kết quả dựa trên Hoạt động web và ứng dụng của mình.

Tạm thời (chỉ dành cho máy tính để bàn)

Lưu ý: Các cài đặt này sẽ chỉ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google và tìm kiếm trên "https://www.google.com"

 • Tắt: Để tắt kết quả riêng tư và chỉ xem kết quả từ các trang web công khai, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Ẩn kết quả riêng tư. Nếu bạn đóng trình duyệt, kết quả riêng tư có thể xuất hiện vào lần tiếp theo bạn tìm kiếm.
 • Bật: Để xem tất cả kết quả, bao gồm cả kết quả từ các sản phẩm khác của Google, hãy nhấp vào Cài đặt sau đó Hiển thị tất cả kết quả.

Tính riêng tư của kết quả tìm kiếm của bạn

Kết quả từ sản phẩm Google của bạn là riêng tư. Người khác sẽ không thấy thông tin của bạn trong kết quả của họ trừ khi bạn đã chia sẻ một cách rõ ràng với họ hoặc chia sẻ công khai.

Ví dụ: bạn là người duy nhất sẽ thấy kết quả từ Lịch Google và Gmail của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?