Nhận kết quả tìm kiếm về thông tin du lịch từ Gmail

Trên Google, bạn có thể tìm kiếm thông tin từ Gmail, chẳng hạn như chuyến bay sắp tới hoặc yêu cầu đặt phòng khách sạn.

 1. Truy cập vào google.com.
  • Bạn sẽ không nhận được các kết quả này nếu URL chứa "http" thay vì "https".
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
  • Nếu bạn thấy ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của Tài khoản Google của mình thì tức là bạn đã đăng nhập.
 3. Hãy thử một trong những cụm từ tìm kiếm dưới đây.

Cụm từ tìm kiếm mẫu

Lưu ý: Một số ví dụ chỉ dành cho các khu vực nhất định.

 • Yêu cầu đặt phòng khách sạn: Tìm yêu cầu đặt phòng khách sạn của bạn bằng cụm từ my reservation (yêu cầu đặt phòng của tôi).
 • Chuyến bay: Tìm các chuyến bay sắp tới của bạn để xem thông tin cập nhật bằng cụm từ my flights (chuyến bay của tôi).
 • Phương tiện giao thông: Tìm yêu cầu đặt vé xe ô tô, xe buýt hoặc tàu hỏa bằng cụm từ my car reservation, bus tickets (yêu cầu đặt vé xe ô tô, vé xe buýt của tôi) hoặc my train tickets (vé tàu hỏa của tôi).

Sự riêng tư cho kết quả tìm kiếm bạn nhận được

Kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm Google mà bạn sử dụng là kết quả riêng tư. Người khác sẽ không nhận được thông tin của bạn trong kết quả tìm kiếm trừ khi bạn đã chia sẻ một cách rõ ràng với họ hoặc chia sẻ công khai.

Bạn là người duy nhất sẽ nhận được kết quả tìm kiếm từ Gmail của bạn.

Bật hoặc tắt kết quả tìm kiếm từ Gmail

Bạn có thể chọn nhận kết quả tìm kiếm từ Gmail hoặc là không.

Lưu ý: Bạn cần tìm kiếm trên https://www.google.com và đăng nhập vào Tài khoản Google để làm theo các bước sau.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào mục Dữ liệu của bạn trong Tìm kiếm.
  • Đừng quên đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Nhấp vào Kết quả riêng tư.
  • Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn Kết quả riêng tư, hãy sử dụng "https" trong URL thay vì "http".
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Kết quả riêng tư.

Tùy chọn Kết quả riêng tư vẫn tắt chừng nào bạn còn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Bạn vẫn có thể nhận được kết quả dựa trên Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

Để ngừng nhận kết quả tìm kiếm dựa trên hoạt động của bạn trong tài khoản và trên các sản phẩm khác của Google, hãy tìm hiểu cách tắt tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?