Wyniki wyszukiwania z usług Google

Możesz wyszukiwać informacje z innych usług Google, których używasz, na przykład Gmaila lub Kalendarza Google. Spróbuj wyszukać informacje np. o przyszłych lotach, zarezerwowanych stolikach w restauracji lub spotkaniach.

Wyniki wyszukiwania z innych usług

 1. Wejdź na stronę google.com.
  • Uwaga: nie zobaczysz tych wyników, jeśli w adresie URL zamiast „https” będzie „http”.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zaloguj się.
  • Jeśli widzisz zdjęcie profilowe swojego konta Google, nie musisz się logować.
 3. Wypróbuj jedno z przykładowych wyszukiwań, które znajdziesz poniżej.

Przykładowe wyszukiwania

Uwaga: niektóre przykłady nie działają we wszystkich regionach.

 • Wydarzenia: znajdź wydarzenia i spotkania z Kalendarza Google, wpisując w polu wyszukiwania moje wydarzenia.
 • Rachunki: znajdź swoje rachunki, wpisując w polu wyszukiwania moje rachunki. Możesz szukać konkretnych typów rachunków lub rozliczeń z określonego czasu. Na przykład możesz wpisać moje rachunki UPC 2018.
 • Przesyłki: wpisz w polu wyszukiwania moje przesyłki i dowiedz się, kiedy otrzymasz przesyłkę.
 • Rezerwacje: znajdź rezerwacje w restauracjach lub hotelach, wpisując w polu wyszukiwania moje rezerwacje.
 • Loty: wyszukaj przyszłe loty, by zobaczyć aktualne informacje o nich, wpisując w polu wyszukiwania moje loty.
 • Zdjęcia Google: znajdź zdjęcia ze swoich Zdjęć Google, wpisując w polu wyszukiwania moje zdjęcia lub moje zdjęcia z Wrocławia z 2019.

Prywatność wyników wyszukiwania

Wyniki z Twoich usług Google są prywatne. Twoich informacji nie zobaczy w swoich wynikach nikt inny, chyba że na to pozwolisz lub udostępnisz te dane publicznie.

Na przykład wszystkie wyniki wyszukiwania z Twojego Kalendarza Google i Gmaila są widoczne tylko dla Ciebie.

Włączanie i wyłączanie wyników z innych usług

Ty decydujesz o tym, czy mają pojawiać się wyniki pochodzące z innych usług Google.

Uwaga: aby wykonać te czynności, musisz otworzyć stronę https://www.google.com i zalogować się na konto Google.

 1. Na komputerze otwórz Ustawienia wyszukiwania.
  • W razie potrzeby zaloguj się, klikając w prawym górnym rogu Zaloguj się.
 2. W sekcji „Wyniki prywatne” wybierz Wyłącz wyniki prywatne. Jeśli nie widzisz ustawienia „Wyniki prywatne”, upewnij się, że w adresie URL masz wpisane „https”, a nie „http”.
 3. Kliknij Zapisz.

Wyniki prywatne pozostaną wyłączone, dopóki nie wylogujesz się z konta Google. Nadal możesz widzieć wyniki na podstawie Twojej aktywności w internecie i aplikacjach.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać wyników wyszukiwania na podstawie aktywności na koncie i w innych usługach Google, dowiedz się, jak wyłączyć Aktywność w internecie i aplikacjach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?