Mga resulta ng paghahanap mula sa iyong mga produkto ng Google

Makakahanap ka ng impormasyon mula sa iba pang mga produkto ng Google na ginagamit mo, tulad ng Gmail, Google Calendar at Google+.

Halimbawa, maaari kang maghanap ng impormasyon tungkol sa iyong mga paparating na flight, pagpareserba ng restaurant o appointment.

Paano makita ang mga resulta mula sa iba pang produkto

 1. Bisitahin ang https://www.google.com . (Hindi mo makikita ang mga resultang ito kung ang URL ay nagsasaad ng "http" sa halip na "https.")
 2. Sa kanang itaas na sulok, i-click ang Mag-sign in.
 3. Subukan ang isa sa mga halimbawa ng paghahanap sa ibaba.

Mga halimbawa ng paghahanap

Tandaan: Ang ilan sa mga halimbawa ay hindi gumagana sa lahat ng rehiyon.

 • Mga Kaganapan: Tingnan ang mga kaganapan at appointment sa Google Calendar sa pamamagitan ng paghahanap sa my events.
 • Mga Bill: Tingnan ang iyong mga bill, kabilang kung kailan mo kailangang bayaran ang mga ito at kung magkano ang dapat mong bayaran, sa pamamagitan ng paghahanap sa my bills. Maaari ka ring maghanap ng mga partikular na uri ng bill o mga bill mula sa isang partikular na panahon. Halimbawa, my comcast bills 2013.
 • Mga Package: Alamin kung kailan darating ang package mo sa pamamagitan ng paghahanap sa my packages.
 • Mga Reservation: Tumingin ng mga reservation sa restaurant o hotel sa pamamagitan ng paghahanap sa my reservations.
 • Mga Flight: Hanapin ang iyong mga darating na flight upang makita ang mga update sa flight sa pamamagitan ng paghahanap sa my flights.
 • Google Photos: Maghanap ng mga larawan mula sa Google Photos mo sa pamamagitan ng paghahanap sa my photos o my photos from new york in 2013.

I-on o i-off ang mga resulta mula sa iba pang mga produkto

Ikaw ang may kontrol ng kung makakakita ka ng mga resulta ng paghahanap mula sa iba pang mga produkto ng Google.

Para sa lahat ng mga paghahanap (desktop at mobile)
 1. Pumunta sa page ng Mga Setting ng Paghahanap. Kung hindi ka pa naka-sign in, i-click ang Mag-sign in.
 2. Sa seksyong "Mga pribadong resulta," piliin ang Huwag gamitin ang mga pribadong resulta. (Kung hindi mo makita ang setting ng "Mga pribadong resulta," tiyaking ikaw ay may "https" sa URL sa halip na "http.")
 3. I-click ang I-save.

Mananatiling naka-off ang mga pribadong resulta hangga't naka-sign in ka sa iyong Google Account. Kung naka-off ang mga pribadong resulta, maaaring makakita ka pa rin ng mga resulta batay sa iyong Aktibidad sa Web at App.

Pansamantala (desktop lang)

Tandaan: Ang mga setting na ito ay lalabas lamang kung naka-sign in ka sa iyong Google Account at naghahanap sa "http://www.google.com"

 • I-off: Upang i-off ang mga pribadong resulta at makita lamang ang mga resulta mula sa pampublikong web, i-click ang Itago ang mga pribadong resulta . Kung isasara mo ang iyong browser, maaaring lumabas ang mga pribadong resulta sa susunod na pagkakataong maghanap ka.
 • I-on: Upang makita ang lahat ng resulta, kasama ang mga resulta mula sa iba pang produkto ng Google, i-click ang Kasalukuyang nagpapakita ng mga pribadong resulta .

Pagiging pribado ng iyong mga resulta ng paghahanap

Pribado ang mga resulta mula sa iyong mga produkto ng Google. Walang ibang makakakita sa iyong impormasyon sa mga resulta ng mga ito maliban na lang kung hayagan mo itong ibinahagi sa kanila o ibinahagi mo ito sa publiko.

Halimbawa, ikaw lang ang taong makakakita ng mga resultang nanggaling mula sa iyong Google Calendar at Gmail.