Makakuha ng mga resulta ng paghahanap para sa paglalakbay mula sa Gmail

Sa Google, puwede kang maghanap ng impormasyon mula sa Gmail, tulad ng mga paparating na flight o reservation sa hotel.

 1. Pumunta sa google.com.
  • Hindi mo makukuha ang mga resultang ito kung "http" ang nakasaad sa URL, sa halip na "https."
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Mag-sign in.
  • Kung naroon ang larawan sa profile o inisyal ng iyong Google Account, naka-sign in ka na.
 3. Subukan ang isa sa mga halimbawa ng paghahanap sa ibaba.

Mga halimbawang paghahanap

Tip: Hindi gagana ang ilang halimbawa sa lahat ng rehiyon.

 • Mga Reservation sa Hotel: Hanapin ang iyong mga reservation sa hotel sa pamamagitan ng paghahanap sa aking mga reservation.
 • Mga Flight: Hanapin ang iyong mga paparating na flight para makakuha ng up-to-date na impormasyon sa pamamagitan ng paghahanap sa aking mga flight.
 • Transportasyon: Hanapin ang iyong mga reservation sa sasakyan, bus, o tren sa pamamagitan ng paghahanap sa aking reservation sa sasakyan, mga ticket sa bus o aking mga ticket sa tren.

Privacy ng iyong mga resulta ng paghahanap

Pribado ang mga resulta mula sa iyong mga produkto ng Google. Walang ibang makakatanggap sa iyong impormasyon sa kanilang mga resulta maliban na lang kung tahasan mo itong ibinahagi sa kanila o available ito sa publiko.

Ikaw lang ang taong makakatanggap ng mga resultang nagmumula sa iyong Gmail.

I-on o i-off ang mga resulta mula sa Gmail

Ikaw ang may kontrol sa kung makakakuha ka ng mga resulta ng paghahanap mula sa Gmail.

Tip: Kailangan mong maghanap sa https://www.google.com at mag-sign in sa isang Google Account para sundin ang mga hakbang na ito.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Iyong data sa Search.
  • Tiyaking naka-sign ka sa iyong Google Account.
 2. I-click ang Mga personal na resulta.
  • Kung hindi mo makita ang setting ng Mga personal na resulta, tiyaking may "https" sa URL mo sa halip na "http."
 3. I-on o i-off ang Mga personal na resulta.

Mananatiling naka-off ang mga personal na resulta hangga't naka-sign in ka sa iyong Google Account. Posible ka pa ring makatanggap ng mga resulta batay sa iyong Aktibidad sa Web at App.

Para hindi na makatanggap ng mga resulta ng paghahanap batay sa aktibidad ng iyong account at iba pang produkto ng Google, alamin kung paano i-off ang Aktibidad sa Web at App.