نتایج جستجو از محصولات Google

می‌توانید اطلاعات را از دیگر محصولات Google که استفاده می‌کنید (مثل Gmail یا تقویم Google) جستجو کنید. پروازهای آتی، رزروهای رستوران، یا قرارها را جستجو کنید.

پیدا کردن نتایج جستجو در دیگر محصولات

 1. به google.com بروید؛
  • توجه: اگر در نشانی اینترنتی، «http» به جای «https» نشان داده شود، این نتایج را نخواهید دید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی ورود به سیستم کلیک کنید؛
  • اگر عکس نمایه «حساب Google» خود را می‌بینید، قبلاً به سیستم وارد شده‌اید؛
 3. یکی از جستجوهای نمونه زیر را امتحان کنید.

نمونه جستجوها

توجه: برخی نمونه‌ها در همه مناطق کار نمی‌کنند.

 • رویدادها: با جستجوی رویدادهای من، رویدادها و قرارهای تقویم Google خودتان را پیدا کنید.
 • صورت‌حساب‌ها: با جستجوی صورت‌حساب‌های من، صورت‌حساب‌های خود را پیدا کنید. همچنین می‌توانید انواع خاصی از صورت‌حساب‌ها یا صورت‌حساب‌های دوره زمانی خاصی را جستجو کنید. مثلاً صورت‌حساب‌های ۲۰۱۸ کامکست من.
 • بسته‌ها: با جستجوی بسته‌های من از زمان رسیدن بسته‌هایتان مطلع می‌شوید.
 • رزروها: با جستجوی رزروهای من، رزروهای هتل یا رستوران خود را پیدا کنید.
 • پروازها: با جستجوی پروازهای من، پروازهای آتی را پیدا کنید تا اطلاعات به‌روزی دریافت کنید.
 • Google Photos: با جستجوی عکس‌های من یا عکس‌های من از شیراز در سال ۲۰۱۹، عکس‌هایی از Google Photos خودتان پیدا کنید.

حریم خصوصی نتایج جستجو

نتایج دریافت شده از محصولات Google شما خصوصی هستند. هیچ فرد دیگری اطلاعات شما را در نتایجش نخواهد دید، مگراینکه آن اطلاعات را به صورت عمومی یا صراحتاً با آن شخص هم‌رسانی کرده باشید.

برای مثال، شما تنها کسی هستید که نتایج از «تقویم Google» یا Gmail را می‌بیند.

روشن یا خاموش کردن نتایج از محصولات دیگر

تصمیم با شماست که نتایج جستجو از دیگر محصولات Google را ببینید یا نه.

توجه: برای دنبال کردن این مراحل باید به سیستم «حساب Google» وارد شده باشید و درحال جستجو در «https://www.google.com» باشید.

 1. در رایانه، به تنظیمات جستجو بروید؛
  • اگر قبلاً به سیستم وارد نشده‌اید، روی ورود به سیستم در بالا سمت چپ کلیک کنید؛
 2. در بخش «نتایج خصوصی»، روی عدم استفاده از نتایج خصوصی کلیک کنید. (اگر تنظیم «نتایج خصوصی» را نمی‌بینید، مطمئن شوید که در نشانی وب، به‌جای «http» از «https» استفاده شده باشد.)
 3. روی ذخیره کلیک کنید.

تا وقتی که به سیستم «حساب Google» خودتان وارد شده باشید، «نتایج خصوصی» خاموش می‌ماند. ممکن است همچنان نتایج را براساس «فعالیت وب و برنامه» دریافت کنید.

برای اینکه نتایج جستجو را دیگر براساس فعالیتتان در حساب و دیگر محصولات Google دریافت نکنید، با نحوه خاموش کردن «فعالیت وب و برنامه» آشنا شوید.