Xem những trang web được lưu vào bộ nhớ đệm trong kết quả tìm kiếm trên Google

Đường liên kết được lưu vào bộ nhớ đệm cho bạn biết trang web trông như thế nào vào lần Google truy cập gần đây nhất.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đang dùng Search Console cho trang web của mình, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL để gỡ lỗi. Tìm hiểu thêm về Công cụ kiểm tra URL

Giới thiệu về đường liên kết được lưu vào bộ nhớ đệm

Google chụp nhanh mỗi trang web để làm bản sao lưu trong trường hợp trang hiện tại không truy cập được. Các trang này sau đó trở thành một phần trong bộ nhớ đệm của Google. Nếu nhấp vào một đường liên kết có ghi là "Bản lưu", bạn sẽ thấy phiên bản của trang web mà Google đã lưu trữ.

Nếu trang web bạn muốn truy cập bị chậm hoặc không phản hồi thì bạn có thể sử dụng liên đường liên kết được lưu vào bộ nhớ đệm.

Cách truy cập đường liên kết được lưu vào bộ nhớ đệm

  1. Trên máy tính, hãy tìm trên Google trang mà bạn muốn tìm.
  2. Trên trang kết quả tìm kiếm, bên cạnh URL của trang web đó, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống Mũi tên xuống hoặc biểu tượng Thêm  sau đó Bản lưu.
  3. Để truy cập vào phiên đang hoạt động của trang đó, hãy nhấp vào trang hiện tại ở trên cùng.

Mẹo:: Nếu bạn cần xóa một trang được lưu vào bộ nhớ đệm khỏi kết quả tìm kiếm của Google, hãy tìm hiểu cách loại bỏ thông tin cũ hoặc thông tin đã xóa khỏi Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5673841048616336563
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334