Zobrazenie webových stránok uložených v archíve výsledkov Vyhľadávania Google

Odkazy v archíve vám zobrazia, ako webová stránka vyzerala, keď ju naposledy navštívil Google.

Informácie o odkazoch v archíve

Google zaznamenáva snímky jednotlivých webových stránok pre prípad, že by neboli dostupné. Tieto stránky sa stanú súčasťou archívu Googlu. Keď kliknete na odkaz s názvom Archív, zobrazí sa verzia stránok, ktorú uložil Google.

Ak sa stránky, na ktoré sa pokúšate prejsť, načítavajú pomaly alebo nereagujú, môžete namiesto toho použiť odkaz v archíve.

Ako prejsť na odkaz v archíve

  1. Vyhľadajte na svojom počítači v službe Google stránku, ktorú chcete nájsť.
  2. Kliknite na šípku nadol, ktorá sa nachádza napravo od webovej adresy tejto stránky.
  3. Kliknite na položku Archív.
  4. Ak sa chcete vrátiť na zverejnenú stránku, po presmerovaní na stránku v archíve kliknite na odkaz na aktuálnu verziu stránky.

Tip: Ak chcete určitú stránku v archíve odstrániť z výsledkov Vyhľadávania Google, prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako z Googlu odstrániť staré alebo odstránené informácie.