Prikaz web-stranica predmemoriranih u rezultatima Google pretraživanja

Spremljene veze prikazuju vam kako je web-stranica izgledala kad ju je Google posljednji put posjetio.

O spremljenim vezama

Google snima svaku web-stranicu kao sigurnosnu kopiju u slučaju da trenutačna stranica nije dostupna. Te stranice tada postaju dijelom Googleove predmemorije. Ako kliknete vezu na kojoj piše "Spremljeno u predmemoriju", vidjet ćete verziju web-lokacije koju je Google pohranio.

Ako je web-lokacija koju pokušavate posjetiti spora ili ne reagira, umjesto nje možete upotrijebiti spremljenu vezu.

Dohvaćanje spremljene veze

  1. Na računalu pokrenite Google pretraživanje za stranicu koju želite pronaći.
  2. Kliknite zelenu strelicu prema dolje desno od URL-a web-lokacije.
  3. Kliknite Spremljeno u predmemoriju.
  4. Na predmemoriranoj stranici kliknite vezu trenutačne stranice da biste otvorili aktualnu stranicu.

Savjet: ako postoji predmemorirana stranica za koju želite da se ukloni iz rezultata Google pretraživanja, saznajte kako ukloniti zastarjele ili izbrisane informacije s Googlea.