รายงานภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

หากคุณพบลิงก์ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศเด็ก คุณควรรายงานต่อหน่วยงานต่อไปนี้

สำคัญ

 • หากสงสัยว่าเด็กตกอยู่ในอันตรายฉุกเฉิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
 • หากไม่มีประเทศของคุณในรายการนี้ โปรดติดต่อ INHOPE ทางเว็บไซต์ที่ https://inhope.org/
อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

 • องค์กรที่ติดต่อได้: ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children)
 • เว็บไซต์: report.cybertip.org/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
 • หากคิดว่าเด็กอาจมีความเสี่ยงฉุกเฉินต่อการถูกล่วงละเมิด โปรดโทรหา 911 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

แคนาดา

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Cybertip.ca
 • เว็บไซต์: www.cybertip.ca/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-658-9022

เม็กซิโก

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)
 • เว็บไซต์: http://asi-mexico.org/
เอเชีย

อินเดีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Childline 1098 India
 • เว็บไซต์: www.childlineindia.org.in/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1098

ญี่ปุ่น

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Internet Hotline Center Japan
 • เว็บไซต์: www.internethotline.jp

คาซัคสถาน

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Internet Association of Kazakhstan
 • เว็บไซต์: www.safekaznet.kz/en/report-2

รัสเซีย

เกาหลีใต้

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Korea Communication Standards Commission
 • เว็บไซต์: www.singo.or.kr/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1377

ไต้หวัน

 • องค์กรที่ติดต่อได้: ECPAT Taiwan
 • เว็บไซต์: www.web547.org.tw
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-2562-1233

ไทย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (Internet Foundation for the Development of Thailand)
 • เว็บไซต์: https://thaihotline.org/report/
ยุโรป

ออสเตรีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: ISPA- Stopline
 • เว็บไซต์: www.stopline.at

เบลเยียม

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Child Focus
 • เว็บไซต์: www.childfocus.be
 • หมายเลขโทรศัพท์: 116 000

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

 • องค์กรที่ติดต่อได้: EMMAUS (International Forum of Solidarity)
 • เว็บไซต์: www.sigurnodijete.ba/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0800 22323 (วันอังคารและวันพฤหัสบดี 10:00 - 12:00 น. และ 16:00 - 18:00 น.)

บัลแกเรีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: The National Centre for Safer Internet
 • เว็บไซต์: www.safenet.bg
 • หมายเลขโทรศัพท์: 00 359 2 973 3000 ต่อ 411, 141

โครเอเชีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Djecu
 • เว็บไซต์: www.cnzd.org/"
 • หมายเลขโทรศัพท์: 00385 31 272 943

ไซปรัส

 • องค์กรที่ติดต่อได้: CyberSafety
 • เว็บไซต์: www.cybersafety.cy/hotline-report
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1480

สาธารณรัฐเช็ก

 • องค์กรที่ติดต่อได้: CZ.Nic Association
 • เว็บไซต์: www.stoponline.cz/cs/

เดนมาร์ก

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Red Barnet Save the Children Denmark
 • เว็บไซต์: www.redbarnet.dk

เอสโตเนีย

ฟินแลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Save The Children Finland
 • เว็บไซต์: www.pelastakaalapset.fi/

ฝรั่งเศส

 • องค์กรที่ติดต่อได้: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • เว็บไซต์: www.pointdecontact.net/

เยอรมนี

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Jugendschutz
 • เว็บไซต์: www.jugendschutz.net/
 • องค์กรที่ติดต่อได้: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • เว็บไซต์: www.fsm.de

กรีซ

 • องค์กรที่ติดต่อได้: SafeLine
 • เว็บไซต์: www.safeline.gr

ฮังการี

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Biztonságos Internet
 • เว็บไซต์: biztonsagosinternet.hu

ไอซ์แลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Barnaheill- Save the Children Iceland
 • เว็บไซต์: www.barnaheill.is

ไอร์แลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Internet Service Providers Association of Ireland
 • เว็บไซต์: www.hotline.ie
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1890 610 710

อิตาลี

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Telefono Azzurro
 • เว็บไซต์: www.azzurro.it
 • หมายเลขโทรศัพท์: 19696

ลัตเวีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Latvian Safer Internet Centre
 • เว็บไซต์: www.drossinternets.lv
 • หมายเลขโทรศัพท์: 116111

ลิทัวเนีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Draugiskas Internetas
 • เว็บไซต์: www.draugiskasinternetas.lt/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 116111

ลักเซมเบิร์ก

 • องค์กรที่ติดต่อได้: BEE SECURE Stopline
 • เว็บไซต์: stopline.bee-secure.lu

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Meldpunt Kinderporno
 • เว็บไซต์: www.meldpunt.nl
 • หมายเลขโทรศัพท์: 8002666436

โปแลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Dyzurnet
 • เว็บไซต์: www.dyzurnet.pl
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0 801 615 005

โปรตุเกส

 • องค์กรที่ติดต่อได้: FCCN - Linha Alerta
 • เว็บไซต์: linhaalerta.internetsegura.pt/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 800 21 90 90 (วันจันทร์ - วันศุกร์ 9:00 - 21:00 น.)

โรมาเนีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Focus Safer Internet Hotline
 • เว็บไซต์: www.safernet.ro

เซอร์เบีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Foundation Fund B92 - Net Patrola
 • เว็บไซต์: www.netpatrola.rs/

สโลวาเกีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Stopline
 • เว็บไซต์: www.stopline.sk

สโลวีเนีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Spletno Oko
 • เว็บไซต์: safe.si/spletno-oko

สวีเดน

 • องค์กรที่ติดต่อได้: ECPAT Sweden
 • เว็บไซต์: www.ecpathotline.se

ตุรกี

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Telecommunications Presidency Internet Hotline
 • เว็บไซต์: ihbarweb.org.tr
 • หมายเลขโทรศัพท์: 166

สหราชอาณาจักร

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Internet Watch Foundation
 • เว็บไซต์: www.iwf.org.uk
อเมริกาใต้

อาร์เจนตินา

บราซิล

 • องค์กรที่ติดต่อได้: SaferNet Brasil
 • เว็บไซต์: new.safernet.org.br

โคลอมเบีย

เปรู

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Red Peruana contra la Pornografía Infantil
 • เว็บไซต์: www.seguroseninternet.org
แอฟริกา

แอฟริกาใต้

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Film and Publication Board
 • เว็บไซต์: https://fpbhotline.org.za/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 800148148
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออสเตรเลีย

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Office of the eSafety Commissioner
 • เว็บไซต์: https://esafety.gov.au/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1800 880 176

นิวซีแลนด์

 • องค์กรที่ติดต่อได้: Netsafe New Zealand
 • เว็บไซต์: https://report.netsafe.org.nz/hc/en-au/requests/new
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0508 638 723 (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 - 20:00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9:00 - 17:00 น.)

หมายเหตุ: หลายองค์กรที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสมาชิกของ INHOPE หากต้องการจัดตั้งสายด่วนในประเทศของคุณ โปรดติดต่อ INHOPE

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร