รายงานการละเมิดต่อเด็กในเว็บไซต์และรูปภาพ

หากพบลิงก์หรือเว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาที่ล่วงละเมิดทางเพศหรือทำร้ายร่างกายเด็ก โปรดติดต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งด้านล่างหรือติดต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศของคุณเพื่อรายงานกรณีดังกล่าว

ทวีปอเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: National Center for Missing and Exploited Children
 • เว็บไซต์: www.missingkids.com
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

แคนาดา

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Cybertip.ca
 • เว็บไซต์: www.cybertip.ca/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1-866-658-9022

เม็กซิโก

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)
 • เว็บไซต์: http://asi-mexico.org/

ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทวีปเอเชีย

อินเดีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Childline 1098 India
 • เว็บไซต์: www.childlineindia.org.in/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1098

ญี่ปุ่น

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Hotline Center Japan
 • เว็บไซต์: www.internethotline.jp

คาซัคสถาน

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Association of Kazakhstan
 • เว็บไซต์: www.safekaznet.kz/en/report-2

รัสเซีย

เกาหลีใต้

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Korea Communication Standards Commission
 • เว็บไซต์: www.singo.or.kr/

ไต้หวัน

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: ECPAT Taiwan
 • เว็บไซต์: www.web547.org.tw
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-2562-1233

ประเทศไทย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Foundation for the Development of Thailand
 • เว็บไซต์: report.thaihotline.org/

ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทวีปยุโรป

ออสเตรีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: ISPA- Stopline
 • เว็บไซต์: www.stopline.at

เบลเยียม

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Child Focus
 • เว็บไซต์: www.childfocus.be

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: EMMAUS (International Forum of Solidarity)
 • เว็บไซต์: http://www.sigurnodijete.ba/

บัลแกเรีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: The National Centre for Safer Internet
 • เว็บไซต์: www.safenet.bg
 • หมายเลขโทรศัพท์: 00 359 2 973 3000 ต่อ 411; 141

โครเอเชีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Djecu
 • เว็บไซต์: www.cnzd.org/"
 • หมายเลขโทรศัพท์: 00385 31 272 943

ไซปรัส

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Cyberethics
 • เว็บไซต์: www.cyberethics.info/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 26674747 / 70000116

สาธารณรัฐเช็ก

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Horka Linka Saferinternet
 • เว็บไซต์: www.horkalinkaczi.cz/

เดนมาร์ก

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Red Barnet Save the Children Denmark
 • เว็บไซต์: www.redbarnet.dk

เอสโตเนีย

ฟินแลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Save The Children Finland
 • เว็บไซต์: www.pelastakaalapset.fi/

ฝรั่งเศส

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • เว็บไซต์: www.pointdecontact.net/

เยอรมนี

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Jugendschutz
 • เว็บไซต์: www.jugendschutz.net/
 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • เว็บไซต์: www.fsm.de

กรีซ

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Safeline
 • เว็บไซต์: www.safeline.gr

ฮังการี

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Biztonságos Internet
 • เว็บไซต์: biztonsagosinternet.hu
 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Hotline
 • เว็บไซต์: english.internethotline.hu/

ไอซ์แลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Barnaheill- Save the Children Iceland
 • เว็บไซต์: www.barnaheill.is

ไอร์แลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Service Providers Association of Ireland
 • เว็บไซต์: www.hotline.ie
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1890 610 710

อิตาลี

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Telefono Azzurro
 • เว็บไซต์: www.azzurro.it

ลัตเวีย

 • Organization to contact: Latvian Safer Internet Centre
 • เว็บไซต์: www.drossinternets.lv
 • หมายเลขโทรศัพท์: 116111

ลิทัวเนีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Draugiskas Internetas
 • เว็บไซต์: www.draugiskasinternetas.lt/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 116111

ลักเซมเบิร์ก

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: BEE SECURE Stopline
 • เว็บไซต์: stopline.bee-secure.lu

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Meldpunt Kinderporno
 • เว็บไซต์: www.meldpunt.nl
 • หมายเลขโทรศัพท์: 8002666436

โปแลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Dyzurnet
 • เว็บไซต์: www.dyzurnet.pl

โปรตุเกส

โรมาเนีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Focus Safer Internet Hotline
 • เว็บไซต์: www.safernet.ro

เซอร์เบีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Foundation Fund B92 - Net Patrola
 • เว็บไซต์: www.netpatrola.rs/

สโลวาเกีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Stopline
 • เว็บไซต์: www.stopline.sk

สโลวีเนีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Spletno Oko
 • เว็บไซต์: safe.si/spletno-oko

สวีเดน

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: ECPAT Sweden
 • เว็บไซต์: www.ecpathotline.se

ตุรกี

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Telecommunications Presidency Internet Hotline
 • เว็บไซต์: ihbarweb.org.tr
 • หมายเลขโทรศัพท์: 166

สหราชอาณาจักร

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Internet Watch Foundation
 • เว็บไซต์: www.iwf.org.uk

ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทวีปอเมริกาใต้

อาร์เจนตินา

บราซิล

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: SaferNet Brasil
 • เว็บไซต์: new.safernet.org.br

โคลอมเบีย

เปรู

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Red Peruana contra la Pornografía Infantil
 • เว็บไซต์: www.seguroseninternet.org

ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทวีปแอฟริกา

แอฟริกาใต้

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Film and Publication Board
 • เว็บไซต์: www.fpbprochild.org.za
 • หมายเลขโทรศัพท์: 800148148

ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออสเตรเลีย

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Office of the eSafety Commissioner
 • เว็บไซต์: https://esafety.gov.au/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1800 880 176

นิวซีแลนด์

 • องค์กรที่สามารถติดต่อ: Netsafe New Zealand
 • เว็บไซต์: www.theorb.org.nz/
 • หมายเลขโทรศัพท์: 111

หมายเหตุ: หลายองค์กรที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสมาชิกของ INHOPE หากคุณต้องการจัดตั้งสายด่วนในประเทศของคุณ โปรดติดต่อ INHOPE

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร