Anmäl bilder eller webbplatser som visar övergrepp mot barn

Om du hittar en länk eller en webbplats med innehåll som visar sexuella eller andra övergrepp mot barn anmäler du det genom att kontakta någon av följande organisationer eller den lokala polismyndigheten.

Nordamerika

USA

 • Organisation att kontakta: National Center for Missing and Exploited Children
 • Webbplats: www.missingkids.com
 • Telefonnummer: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

Kanada

 • Organisation att kontakta: Cybertip.ca
 • Webbplats: www.cybertip.ca/
 • Telefonnummer: 1-866-658-9022

Mexiko

Övriga länder som inte nämns ovan

Asien

Indien

Japan

Kazakstan

Ryssland

Sydkorea

 • Organization to contact: Korea Communication Standards Commission
 • Webbplats: www.singo.or.kr/

Taiwan

 • Organisation att kontakta: ECPAT Taiwan
 • Webbplats: www.web547.org.tw
 • Telefonnummer: 02-2562-1233

Thailand

 • Organisation att kontakta: Internet Foundation for the Development of Thailand
 • Webbplats: report.thaihotline.org/

Övriga länder som inte står med ovan

Europa

Österrike

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

 • Organisation att kontakta: The National Centre for Safer Internet
 • Webbplats: www.safenet.bg
 • Telefonnummer: 00 359 2 973 3000 ext. 411; 141

Kroatien

 • Organisation att kontakta: Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Djecu
 • Webbplats: www.cnzd.org/"
 • Telefonnummer: 00385 31 272 943

Cypern

 • Organisation att kontakta: Cyberethics
 • Webbplats: www.cyberethics.info/
 • Telefonnummer: 26674747 / 70000116

Tjeckien

Danmark

 • Organisation att kontakta: Red Barnet Save the Children Denmark
 • Webbplats: www.redbarnet.dk

Estland

Finland

Frankrike

 • Organisation att kontakta: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • Webbplats: www.pointdecontact.net/

Tyskland

 • Organisation att kontakta: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • Webbplats: www.fsm.de

Grekland

Ungern

Island

 • Organisation att kontakta: Barnaheill- Save the Children Iceland
 • Webbplats: www.barnaheill.is

Irland

 • Organisation att kontakta: Internet Service Providers Association of Ireland
 • Webbplats: www.hotline.ie
 • Telefonnummer: 1890 610 710

Italien

 • Organisation att kontakta: Telefono Azzurro
 • Webbplats: www.azzurro.it

Lettland

 • Organisation att kontakta: Latvian Safer Internet Centre
 • Webbplats: www.drossinternets.lv
 • Telefonnummer: 116111

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

 • Organisation att kontakta: Meldpunt Kinderporno
 • Webbplats: www.meldpunt.nl
 • Telefonnummer: 8002666436

Polen

Portugal

Rumänien

 • Organisation att kontakta: Focus Safer Internet Hotline
 • Webbplats: www.safernet.ro

Serbien

 • Organisation att kontakta: Foundation Fund B92 - Net Patrola
 • Webbplats: www.netpatrola.rs/

Slovakien

Slovenien

Sverige

Turkiet

 • Organisation att kontakta: Telecommunications Presidency Internet Hotline
 • Webbplats: ihbarweb.org.tr
 • Telefonnummer: 166

Storbritannien

 • Organisation att kontakta: Internet Watch Foundation
 • Webbplats: www.iwf.org.uk

Övriga länder som inte nämns ovan

Sydamerika

Argentina

Brasilien

Colombia

Peru

Övriga länder som inte nämns ovan

Afrika

Sydafrika

 • Organisation att kontakta: Film and Publication Board
 • Webbplats: www.fpbprochild.org.za
 • Telefonnummer: 800148148

Övriga länder som inte nämns ovan

Australien och Nya Zeeland

Australien

 • Organisation att kontakta: Office of the eSafety Commissioner
 • Webbplats: https://esafety.gov.au/
 • Telefonnummer: 1800 880 176

Nya Zeeland

 • Organisation att kontakta: Netsafe New Zealand
 • Webbplats: www.theorb.org.nz/
 • Telefonnummer: 111

Obs! Många av organisationerna ovan är medlemmar av INHOPE. Om du vill inrätta en direktlinje i ditt land kontaktar du INHOPE.