Rapportér misbruk av barn på nettsteder og bilder

Hvis du finner en link eller et nettsted med innhold som viser seksuelle overgrep eller vold mot barn, bør du kontakte en av organisasjonene nedenfor eller de lokale politimyndighetene for å rapportere forholdet.

Nord-Amerika

USA

 • Kontakt denne organisasjonen: National Center for Missing and Exploited Children
 • Nettsted: www.missingkids.com
 • Telefonnummer: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

Canada

 • Kontakt denne organisasjonen: Cybertip.ca
 • Nettsted: www.cybertip.ca/
 • Telefonnummer: 1-866-658-9022

Mexico

Andre land som ikke er oppført ovenfor

Asia

India

Japan

Kasakhstan

Russland

Sør-Korea

 • Kontakt denne organisasjonen: Korea Communication Standards Commission
 • Nettsted: www.singo.or.kr/

Taiwan

 • Kontakt denne organisasjonen: ECPAT Taiwan
 • Nettsted: www.web547.org.tw
 • Telefonnummer: 02-2562-1233

Thailand

 • Kontakt denne organisasjonen: Internet Foundation for the Development of Thailand
 • Nettsted: report.thaihotline.org/

Andre land som ikke er oppført ovenfor

Europa

Østerrike

Belgia

Bosnia-Hercegovina

Bulgaria

 • Kontakt denne organisasjonen: The National Centre for Safer Internet
 • Nettsted: www.safenet.bg
 • Telefonnummer: 00 359 2 973 3000 linje 411; 141

Kroatia

 • Kontakt denne organisasjonen: Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Djecu
 • Nettsted: www.cnzd.org/"
 • Telefonnummer: 00385 31 272 943

Kypros

 • Kontakt denne organisasjonen: Cyberethics
 • Nettsted: www.cyberethics.info/
 • Telefonnummer: 26674747/70000116

Tsjekkia

Danmark

 • Kontakt denne organisasjonen: Red Barnet (Redd Barna Danmark)
 • Nettsted: www.redbarnet.dk

Estland

Finland

Frankrike

 • Kontakt denne organisasjonen: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • Nettsted: www.pointdecontact.net/

Tyskland

 • Kontakt denne organisasjonen: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • Nettsted: www.fsm.de

Hellas

Ungarn

Island

 • Kontakt denne organisasjonen: Barnaheill (Redd Barna Island)
 • Nettsted: www.barnaheill.is

Irland

 • Kontakt denne organisasjonen: Internet Service Providers Association of Ireland
 • Nettsted: www.hotline.ie
 • Telefonnummer: 1890 610 710

Italia

 • Kontakt denne organisasjonen: Telefono Azzurro
 • Nettsted: www.azzurro.it

Latvia

 • Kontakt denne organisasjonen: Latvian Safer Internet Centre
 • Nettsted: www.drossinternets.lv
 • Telefonnummer: 116 111

Litauen

Luxembourg

Malta

Nederland

 • Kontakt denne organisasjonen: Meldpunt Kinderporno
 • Nettsted: www.meldpunt.nl
 • Telefonnummer: 8002666436

Polen

Portugal

Romania

 • Kontakt denne organisasjonen: Focus Safer Internet Hotline
 • Nettsted: www.safernet.ro

Serbia

 • Kontakt denne organisasjonen: Foundation Fund B92 – Netto Patrola
 • Nettsted: www.netpatrola.rs/

Slovakia

Slovenia

Sverige

Tyrkia

 • Kontakt denne organisasjonen: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
 • Nettsted: ihbarweb.org.tr
 • Telefonnummer: 166

Storbritannia

 • Kontakt denne organisasjonen: Internet Watch Foundation
 • Nettsted: www.iwf.org.uk

Andre land som ikke er oppført ovenfor

Sør-Amerika

Argentina

Brasil

Colombia

Peru

Andre land som ikke er oppført ovenfor

Afrika

Sør-Afrika

 • Kontakt denne organisasjonen: Film and Publication Board
 • Nettsted: www.fpbprochild.org.za
 • Telefonnummer: 800148148

Andre land som ikke er oppført ovenfor

Australia og New Zealand

Australia

 • Kontakt denne organisasjonen: Office of the eSafety Commissioner
 • Nettsted: https://esafety.gov.au/
 • Telefonnummer: 1800 880 176

New Zealand

 • Kontakt denne organisasjonen: NetSafe New Zealand
 • Nettsted: www.theorb.org.nz/
 • Telefonnummer: 111

Merk: Mange av organisasjonene som er oppført ovenfor, er medlemmer av INHOPE. Hvis du ønsker å åpne en støttetelefon i landet ditt, kan du kontakte INHOPE.