Подаване на сигнал за изображения на малтретиране на малолетни и сайтове с такова съдържание

Ако откриете връзка или уебсайт със съдържание със сексуален тормоз над деца, трябва да подадете сигнал до:

Северна Америка

Съединени щати

 • Организация за връзка: Националния център за изчезнали и малтретирани деца (NCMEC)
 • Уебсайт: www.missingkids.com
 • Телефонен номер: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

Канада

 • Организация за връзка: Cybertip.ca
 • Уебсайт: www.cybertip.ca/
 • Телефонен номер: 1-866-658-9022

Мексико

 • Организация за връзка: Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)
 • Уебсайт: http://asi-mexico.org/

Други държави, които не са посочени в списъка по-горе

Азия

Индия

 • Организация за връзка: Childline 1098 India
 • Уебсайт: www.childlineindia.org.in/
 • Телефонен номер: 1098

Япония

 • Организация за връзка: Internet Hotline Center Japan
 • Уебсайт: www.internethotline.jp

Казахстан

Русия

Южна Корея

 • Организация за връзка: Korea Communication Standards Commission
 • Уебсайт: www.singo.or.kr/

Тайван

 • Организация за връзка: ECPAT Taiwan
 • Уебсайт: www.web547.org.tw
 • Телефонен номер: 02-2562-1233

Тайланд

Други държави, които не са посочени в списъка по-горе

Европа

Австрия

 • Организация за връзка: ISPA- Stopline
 • Уебсайт: www.stopline.at

Белгия

 • Организация за връзка: Child Focus
 • Уебсайт: www.childfocus.be

Босна и Херцеговина

България

 • Организация за връзка: Национален център за безопасен интернет
 • Уебсайт: www.safenet.bg
 • Телефонен номер: 00 359 2 973 3000, вътр. 411; 141

Хърватия

 • Организация за връзка: Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Djecu
 • Уебсайт: www.cnzd.org/"
 • Телефонен номер: 00385 31 272 943

Кипър

 • Организация за връзка: Cyberethics
 • Уебсайт: www.cyberethics.info/
 • Телефонен номер: 26674747/70000116

Чешка република

Дания

 • Организация за връзка: Red Barnet Save the Children Denmark
 • Уебсайт: www.redbarnet.dk

Естония

Финландия

Франция

 • Организация за връзка: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • Уебсайт: www.pointdecontact.net/

Германия

 • Организация за връзка: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • Уебсайт: www.fsm.de

Гърция

 • Организация за връзка: SafeLine
 • Уебсайт: www.safeline.gr

Унгария

Исландия

 • Организация за връзка: Barnaheill – Save the Children Iceland
 • Уебсайт: www.barnaheill.is

Ирландия

 • Организация за връзка: Internet Service Providers Association of Ireland
 • Уебсайт: www.hotline.ie
 • Телефонен номер: 1890 610 710

Италия

 • Организация за връзка: Telefono Azzurro
 • Уебсайт: www.azzurro.it

Латвия

 • Организация за връзка: Latvian Safer Internet Centre
 • Уебсайт: www.drossinternets.lv
 • Телефонен номер: 116111

Литва

 • Организация за връзка: Draugiskas Internetas
 • Уебсайт: www.draugiskasinternetas.lt/
 • Телефонен номер: 116111

Люксембург

Малта

Нидерландия

 • Организация за връзка: Meldpunt Kinderporno
 • Уебсайт: www.meldpunt.nl
 • Телефонен номер: 8002666436

Полша

 • Организация за връзка: Dyzurnet
 • Уебсайт: www.dyzurnet.pl

Португалия

Румъния

 • Организация за връзка: Focus Safer Internet Hotline
 • Уебсайт: www.safernet.ro

Сърбия

 • Организация за връзка: Foundation Fund B92 – Net Patrola
 • Уебсайт: www.netpatrola.rs/

Словакия

 • Организация за връзка: Stopline
 • Уебсайт: www.stopline.sk

Словения

Швеция

Турция

 • Организация за връзка: Telecommunications Presidency Internet Hotline
 • Уебсайт: ihbarweb.org.tr
 • Телефонен номер: 166

Обединено кралство

 • Организация за връзка: Internet Watch Foundation
 • Уебсайт: www.iwf.org.uk

Други държави, които не са посочени в списъка по-горе

Южна Америка

Аржентина

Бразилия

 • Организация за връзка: SaferNet Brasil
 • Уебсайт: new.safernet.org.br

Колумбия

Перу

 • Организация за връзка: Red Peruana contra la Pornografía Infantil
 • Уебсайт: www.seguroseninternet.org

Други държави, които не са посочени в списъка по-горе

Африка

Южна Африка

 • Организация за връзка: Film and Publication Board
 • Уебсайт: https://fpbhotline.org.za/
 • Телефонен номер: 800148148

Други държави, които не са посочени в списъка по-горе

Австралия и Нова Зеландия

Австралия

 • Организация за връзка: Office of the eSafety Commissioner
 • Уебсайт: https://esafety.gov.au/
 • Телефонен номер: 1800 880 176

Нова Зеландия

 • Организация за връзка: Netsafe New Zealand
 • Уебсайт: www.theorb.org.nz/
 • Телефонен номер: 111

Забележка: Много от организациите, посочени по-горе, са членове на INHOPE. Ако искате да откриете гореща линия във вашата държава, свържете се с INHOPE.