Powiadomienie

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Zarządzanie historią wyszukiwania wizualnego w Aktywności w internecie i aplikacjach

Gdy wyszukujesz z wykorzystaniem obrazów w odpowiednich usługach, np. w Obiektywie Google w aplikacji Google, możesz określić, czy po zalogowaniu się Google ma zapisywać historię wyszukiwania wizualnego w Twojej Aktywności w internecie i aplikacjach. Jeśli włączysz historię wyszukiwania wizualnego, możesz przeglądać i usuwać wcześniejszą historię tego typu. Skąd mogą być zapisywane Twoje obrazy

Twoja historia wyszukiwania wizualnego może ułatwiać korzystanie z usług Google, np. umożliwiać ponowne wyświetlanie poprzednich wyszukiwań wizualnych. Możemy używać tych danych do rozwijania i ulepszania technologii wyszukiwania i rozpoznawania wizualnego oraz usług Google, które z nich korzystają.

Wskazówka: historia wyszukiwania wizualnego jest domyślnie wyłączona.

Włączanie i wyłączanie historii wyszukiwania wizualnego

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Google a potem Zarządzaj kontem Google.
 3. U góry kliknij Dane i prywatność.
 4. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach.
 5. Zaznacz lub odznacz pole „Uwzględnij historię wyszukiwania wizualnego”.

Gdy ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego jest wyłączone, obrazy używane do wyszukiwania nie są zapisywane w ramach Aktywności w internecie i aplikacjach. Jeśli ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego było wcześniej włączone i zostało wyłączone, obrazy zapisane w ramach Aktywności w internecie i aplikacjach mogą być nadal wykorzystywane do ulepszania technologii wyszukiwania i wizualnego rozpoznawania treści, chyba że usuniesz je z konta. Historię wyszukiwania wizualnego możesz przeglądać i usuwać na stronie Moja aktywność w Google.

Znajdowanie i usuwanie obrazów

Znajdowanie obrazów
 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Google a potem Zarządzaj kontem Google.
 3. U góry kliknij Dane i prywatność.
 4. W sekcji „Ustawienia historii” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach a potem Zarządzaj całą aktywnością w internecie i aplikacjach.
  • Działania dostępne na tej stronie:
   • Znajdowanie listy wcześniejszej aktywności: możesz zobaczyć obrazy zapisane na Twoim koncie.
   • Pobieranie obrazu: aby pobrać obraz, kliknij go.

Obrazy zapisane na koncie Google możesz pobrać za pomocą Google Takeout. Jak pobrać swoje dane Google

Wskazówka: aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz ustawić dodatkowy etap weryfikacji przed wyświetleniem całej historii.

Jak usunąć swoją aktywność

Google może usunąć obrazy z Aktywności w internecie i aplikacjach wcześniej niż w wybranym przez Ciebie terminie, gdy nie będą już potrzebne do rozwijania i ulepszania usług korzystających z technologii wyszukiwania wizualnego. Obrazy zapisane na koncie Google możesz pobrać za pomocą Google Takeout. Jak pobrać swoje dane Google

Informacje o ustawieniu Historia wyszukiwania wizualnego

Gdy używasz obrazu do wyszukiwania, Google przetwarza go za pomocą technologii wyszukiwania wizualnego, np. w Obiektywie Google. Jeśli np. korzystasz z Obiektywu Google do wyszukania zdjęcia kwiatu, technologie wyszukiwania wizualnego Google przetwarzają ten obraz i wyświetlają trafne wyniki.

Aktywność w internecie i aplikacjach zapisuje na Twoim koncie Google to, co robisz w witrynach, aplikacjach i usługach Google.

Opcjonalne ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego umożliwia też zapisywanie obrazów w Aktywności w internecie i aplikacjach, gdy korzystasz z odpowiednich usług Google. Historia wyszukiwania wizualnego jest domyślnie wyłączona.

Skąd mogą być zapisywane Twoje obrazy

Gdy zalogujesz się na konto Google i włączysz historię wyszukiwania wizualnego, w Aktywności w internecie i aplikacjach mogą być zapisywane obrazy używane do wyszukiwania z tych usług Google:

 • Obiektyw Google w aplikacji Google na Androida, iPhone'a i iPada;
 • okno szybkiego wyszukiwania i obszar wszystkich aplikacji na Androidzie;
 • aplikacja Obiektyw.

Obrazy używane do wyszukiwania w wymienionych wyżej usługach Google mogą nie być zapisywane w przypadku niektórych wersji aplikacji i urządzeń.

Wskazówka: ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego nie ma wpływu na obrazy, które mogą być zapisywane przez inne ustawienia, takie jak Aktywność w aplikacjach z Gemini.

Jak korzystamy z obrazów

Twoja historia wyszukiwania wizualnego może ułatwiać korzystanie z usług Google, np. umożliwiać ponowne wyświetlanie poprzednich wyszukiwań wizualnych. Gdy to ustawienie jest włączone, Google wykorzystuje zapisane obrazy do rozwijania i ulepszania technologii wyszukiwania i rozpoznawania wizualnego oraz usług, które z nich korzystają (np. Obiektywu Google).

Technologie wyszukiwania wizualnego

Niektóre technologie wyszukiwania wizualnego Google mogą rozpoznawać obiekty na obrazach, których używasz, do wyszukiwania i odpowiadania na pytania. Jeśli ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego jest włączone, Google może wykorzystywać obrazy używane do wyszukiwania w odpowiednich usługach do trenowania modeli, które rozwijają i ulepszają technologie wyszukiwania wizualnego.

Wskazówka: ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego może być niedostępne na niektórych rodzajach kont i w niektórych regionach.

Gdy historia wyszukiwania wizualnego jest włączona
Gdy ustawienie Historia wyszukiwania wizualnego jest włączone, to podczas korzystania z funkcji wyszukiwania w odpowiednich usługach, takich jak Obiektyw Google w aplikacji Google czy okno szybkiego wyszukiwania na Androidzie, Google zapisuje obrazy w Aktywności w internecie i aplikacjach. Skąd mogą być zapisywane Twoje obrazy

Jeśli używasz urządzenia bez połączenia z internetem, historia wyszukiwania wizualnego może zapisać się na Twoim koncie Google po przejściu w tryb online.

Gdy historia wyszukiwania wizualnego jest wyłączona
Gdy historia wyszukiwania wizualnego jest wyłączona, Google nie zapisuje obrazów w Aktywności w internecie i aplikacjach. Gdy historia wyszukiwania wizualnego jest wyłączona, nadal możesz wyszukiwać za pomocą obrazów w usługach Google, które korzystają z technologii wyszukiwania wizualnego, np. w Obiektywie Google. Gdy wyłączysz historię wyszukiwania wizualnego:
 • nie spowoduje to wyłączenia ustawień obrazów w Obiektywie Google;
 • nie spowoduje to wyłączenia Aktywności w internecie i aplikacjach, która nadal może zapisywać Twoją aktywność związaną z wyszukiwaniem w usługach Google;
 • wcześniej zapisane obrazy mogą nadal być używane do ulepszania technologii wyszukiwania wizualnego.
Obrazy zapisane wcześniej w Aktywności w internecie i aplikacjach możesz usunąć na stronie activity.google.com.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne