การแจ้งเตือน

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

การเลือกขอบเขตใน Lens

คุณใช้ Lens กับส่วนใดก็ได้ของรูปภาพด้วยการเลือกขอบเขต

สําคัญ: การอัปเดตนี้มีให้บริการใน Android และ iOS เท่านั้น

ใน Google Lens ตอนนี้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เลือกข้อความ
 • เลือกพื้นที่ภายในรูปภาพ
 • คลิกปุ่ม "เลือกข้อความ" ด้วยตนเองและแปลข้อความที่เลือกในตัวเลือกแปลภาษา แปล
 • แก้โจทย์โดยใช้ตัวเลือกการบ้าน

เลือกข้อความ

 1. เปิดแอป Google แอป Google ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ Google Lens ในแถบค้นหา
 3. ในส่วน "ค้นหาด้วยกล้อง" ให้แตะค้นหา
 4. ถ่ายหรืออัปโหลดรูปภาพสําหรับการค้นหา ดังนี้
  • หากต้องการถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วแตะชัตเตอร์
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพในส่วน "ภาพหน้าจอ"
 5. หากต้องการค้นหาปุ่ม "เลือกข้อความ" ให้แตะข้อความหรือลากมุมของกรอบเลือกขอบเขตให้ครอบข้อความ
 6. แตะเลือกข้อความ คุณจะเห็นเมนูรอบข้อความซึ่งให้คุณดำเนินการเพิ่มเติมได้ เช่น
  • คัดลอก
  • ฟัง
  • แปลภาษา
  • ค้นหา
  • คัดลอกและวางข้อความ
  • ส่งอีเมลหากเลือกอีเมลไว้
  • เพิ่มในรายชื่อติดต่อหากเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
  • โทรออกหากเลือกหมายเลขโทรศัพท์ไว้
  • ส่งข้อความหากเลือกหมายเลขโทรศัพท์ไว้
  • เปิด Maps หากเลือกที่อยู่ไว้
  • เปิดเว็บไซต์หากเลือกลิงก์ไว้
  • ติดตามการจัดส่งหากเลือกหมายเลขพัสดุไว้

เคล็ดลับ: เมื่อเลือก "ฟัง" ไว้ ระบบจะแสดง "หยุด" จนกว่าข้อความที่เลือกจะอ่านออกเสียงเสร็จ หรือจนกว่าผู้ใช้จะเลือกหยุด จากนั้นเมนูต้นฉบับจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เลือกพื้นที่ภายในรูปภาพ

 1. เลือกบริเวณที่คุณต้องการใช้สําหรับการค้นหาดังนี้
  • หากต้องการค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ ให้แตะรูปภาพ จากนั้นลากมุมของกรอบเลือกขอบเขตล้อมรอบส่วนที่คุณต้องการค้นหา
  • คุณลากกรอบไปรอบๆ ได้ด้วยโดยแตะที่ตรงกลางกล่องค้างไว้

แปลข้อความ

 1. เปิดแอป Google แอป Google ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ Google Lens  ในแถบค้นหา
 3. ในส่วน "ค้นหาด้วยกล้อง" ให้แตะแปล แปล
  • หากต้องการถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วถ่ายภาพคำที่ต้องการแปล
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพแล้วเลือกคําที่ต้องการแปลในส่วน "ภาพหน้าจอ" หรือ "รูปภาพทั้งหมด"
 4. เลือกการป้อนข้อมูลและเอาต์พุตภาษาในเมนูภาษาแบบเลื่อนลง นอกจากนี้ คุณยังใช้เครื่องมือเลือกภาษาเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการได้อีกด้วย
  • ทางด้านซ้าย เครื่องมือเลือกภาษาจะตรวจหาภาษาในคำที่เลือก
  • ทางด้านขวา ให้เลือกภาษาปลายทางที่ต้องการ

การเลือกข้อความใน "แปลภาษา" ประกอบด้วย

 • ค้นหารูปภาพ
 • Homework
 • แปลข้อความทั้งหมด
 • แปลข้อความบางส่วน

รับความช่วยเหลือในการทำการบ้าน

 1. เปิดแอป Google แอป Google ในอุปกรณ์ Android
 2. แตะ Google Lens ในแถบค้นหา
 3. ในส่วน "ค้นหาด้วยกล้อง" ให้แตะการบ้าน
  • หากต้องการถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วถ่ายภาพโจทย์การบ้าน
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพแล้วเลือกโจทย์การบ้านในส่วน "ภาพหน้าจอ" หรือ "รูปภาพทั้งหมด"

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การบ้านเพื่อรับความช่วยเหลือในการทำการบ้าน ซึ่งได้แก่

 • โจทย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • โจทย์ภาษา
 • โจทย์เรขาคณิต
 • โจทย์แผนภาพ

เคล็ดลับและคำแนะนำอื่นๆ

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก