Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Truy cập và quản lý các mối quan tâm của bạn

Trên trang Mối quan tâm, bạn có thể truy cập và quản lý nội dung mình thích, các bộ sưu tập và mục đã lưu cũng như những chủ đề mà bạn theo dõi.

Lưu ý quan trọng: Chỉ người dùng Google đã đăng nhập mới có thể truy cập và quản lý các mối quan tâm.

Truy cập các mối quan tâm của bạn

Truy cập qua phần Đã lưu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Đã lưu .

Truy cập qua phần Cài đặt

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Cá nhân hoá sau đó Quản lý mối quan tâm của bạn sau đó Đang theo dõi.

Truy cập qua phần Khám phá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Chuyển đến thẻ Khám phá rồi nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm.
 3. Nhấn vào Quản lý mối quan tâm của bạn sau đó Đang theo dõi.

Quản lý mối quan tâm

Trên trang Mối quan tâm, bạn có thể chuyển đến từng thẻ để quản lý mối quan tâm của mình:

 • Trên thẻ Đã thích, bạn có thể xem hoặc bỏ thích các mục.
 • Trên thẻ Đã lưu, bạn có thể quản lý bộ sưu tập và các mục đã lưu.
 • Trên thẻ Đã theo dõi, bạn có thể quản lý các chủ đề bạn đang theo dõi và thông báo về các chủ đề đó.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính