Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Quản lý các dịch vụ của Google được liên kết

Lưu ý quan trọng: Bài viết này chỉ dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu (EU).

Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) là một luật của EU, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 3 năm 2024. Để tuân thủ luật DMA, tại EU, Google sẽ cung cấp cho bạn quyền lựa chọn có tiếp tục liên kết một số dịch vụ của Google hay không.

Các dịch vụ này của Google bao gồm:

 • Tìm kiếm
 • YouTube
 • Dịch vụ quảng cáo
 • Google Play
 • Chrome
 • Google Mua sắm
 • Google Maps

Khi được liên kết, những dịch vụ này có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với nhau và với tất cả dịch vụ khác của Google vì một số mục đích nhất định. Tất cả các loại dữ liệu được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google có thể được chia sẻ trên các dịch vụ của Google mà bạn đã liên kết. Dữ liệu này bao gồm cả dữ liệu về hoạt động của bạn khi bạn đã đăng nhập, chẳng hạn như nội dung bạn tìm kiếm, video bạn xem và nghe.

Bạn có thể quản lý những dịch vụ mà bạn muốn liên kết trong Tài khoản Google của mình.

Lưu ý: Việc liên kết các dịch vụ của Google không liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu của bạn với dịch vụ bên thứ ba.

Cập nhật những dịch vụ bạn muốn liên kết

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó Tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 4. Trong mục "Các dịch vụ của Google được liên kết", hãy nhấn vào Quản lý dịch vụ được liên kết.
 5. Chọn những dịch vụ bạn muốn liên kết rồi nhấn vào Tiếp theo.
  • Lưu ý: Những dịch vụ khác của Google không có trong danh sách luôn được liên kết và có thể chia sẻ dữ liệu với nhau để phục vụ những mục đích nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt quyền riêng tư của bạn).
 6. Xem lại các lựa chọn của bạn rồi nhấn vào Xác nhận sau đó Xong  sau đó Tôi hiểu.

 

Lưu ý: Bạn có thể xem lại và cập nhật những dịch vụ bạn muốn liên kết bất cứ lúc nào. 

Related resources 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính