Märguanne

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Teave generatiivse AI kohta

Generatiivne tehisintellekt (AI) on selline AI, mis aitab teil sisu luua. See võib aidata teil olla loomingulisem, produktiivsem ja teadlikum.

Sellest artiklist leiate järgmist teavet generatiivse AI kohta.

 • Mida generatiivne AI endast kujutab ja kuidas see toimib?
 • Kuidas generatiivset AI-d kasutada ja selle vastuste täpsust hinnata?
 • Kuidas Google AI-d arendab?

Mis on generatiivne AI?

Generatiivne AI on üht tüüpi masinõppemudel. Generatiivne AI ei ole inimene. Sel pole võimet iseseisvalt mõelda ega tunda emotsioone. See oskab lihtsalt väga hästi leida mustreid.

Varem kasutati AI-d teabe mõistmiseks ja soovitamiseks. Nüüd on generatiivne AI võimeline aitama meil luua ka uut sisu, nagu pilte, muusikat ja arvutikoodi.

Kuidas masinõppemudeleid treenitakse?

Masinõppemudelid, sealhulgas generatiivne AI, õpivad treenimise käigus, mis hõlmab jälgimist ja mustrite tuvastamist. Selleks, et mudel mõistaks, mis asi on kets, treenitakse seda miljonite ketsidest tehtud fotode abil. Aja jooksul tunneb see ära, et ketsid on paelte, taldade ja logoga objektid, mida inimesed kannavad jalas.

Mudel saab treeningu abil teha näiteks järgmist.

 1. Võtta sellise sisendi nagu „Genereeri pilt ketsidest, millel on kitsega ripats". 
 2. Ühendada kõige, mille see on õppinud ketside, kitsede ja ripatsite kohta.
 3. Genereerida pildi, isegi kui see pole varem sellist pilti näinud.
Kuidas suured keelemudelid generatiivset AI-d toetavad?

Generatiivne AI ja suured keelemudelid (LLM-id) on mõlemad osa samast tehnoloogiast. Generatiivset AI-d saab treenida mis tahes tüüpi andmetega, kuid LLM-id kasutavad oma treeningandmeteks peamiselt sõnu.

LLM-idel põhinevad funktsioonid, nagu Gemini ja generatiivse tehisintellektiga otsingukogemus, oskavad ennustada järgmisi võimalikke sõnu selle põhjal, mis oli teie päring ja milline on seni genereeritud tekst. Need on loodud piisavalt paindlikuks, et valida välja järgmised kõige tõenäolisemad sõnad, mis vastavad treeningu käigus õpitud mustritele. See paindlikkus võimaldab neil genereerida loomingulisi vastuseid.

Kui esitate neile päringu, milles palute täita fraasi „Harry [lünk]“, võivad need ennustada, et järgmine sõna on „Styles“ või „Potter“.

 

Kuidas generatiivset AI-d kasutada?

Tähtis! Google'i generatiivsel AI-l põhinevad funktsioonid aitavad teil loomingulise protsessiga algust teha. Need pole loodud selleks, et teha kogu töö teie eest ära või olla ise autor.

Siin on kolm viisi, kuidas generatiivset AI-d kasutada.

 • Korraldage ajurünnak ideede saamiseks. Näiteks küsige abi oma lemmikfilmile eelloo kirjutamisel.
 • Küsige küsimusi, millele kohta arvasite, et neile pole võimalik vastata. Näiteks „Kumb oli enne, kas muna või kana?“.
 • Hankige täiendavat abi. Paluge sel soovitada teie kirjutatud loole pealkiri või aidata tuvastada mõnel pildil kujutatava looma või putuka liiginimi.

Generatiivse AI-ga avastades, luues ja uute asjade õppimisel on oluline seda vastutustundlikult kasutada. Täpsemat teavet lugege meie Generatiivse AI keelatud kasutuse eeskirjadest.

AI võib eksida

Kuna generatiivne AI on katsejärgus ja selle arendamine on veel pooleli, teeb see vahel näiteks järgmisi vigu.

 • See võib mõelda asju välja. Kui generatiivne AI mõtleb vastuse ise välja, kutsutakse seda hallutsinatsiooniks. Hallutsinatsioonid juhtuvad seetõttu, et erinevalt Google'i otsingust, mis hangib teavet veebist, ei hangi LLM-id üldse mingit teavet. Selle asemel ennustavad LLM-id kasutajate sisendite põhjal seda, millised võiksid olla järgmised sõnad. 
  • Näiteks võite esitada küsimuse „Kes võidab 2032. aasta Brisbane'i suveolümpial naiste sportvõimlemise?“ ja saada sellele vastuse, vaatamata sellele, et sündmus pole veel toimunud.
 • See võib asjadest valesti aru saada. Mõnikord tõlgendab generatiivne AI keelt valesti, muutes nii tähendust.
  • Näiteks võite soovida saada rohkem teavet laamade ehk sõraliste seltsi kuuluvate loomade kohta. Kui küsite teavet laamade kohta, võib see teile anda teavet hoopis Tiibeti munkade kohta.
Vastuseid tuleb alati hinnata

Suhtuge generatiivse AI tööriistade antud vastustesse alati kriitiliselt. Kasutage Google'it ja muid allikaid, et kontrollida üle faktina esitatud teave.

Kui leiate midagi, mis pole õige, andke sellest märku. Paljudel meie generatiivse AI funktsioonidel on teavitustööriistad. Teie tagasiside aitab meil mudeleid täiustada, et muuta generatiivse AI kasutuskogemus kõigi jaoks paremaks.

Kuidas Google AI-d arendab?

Soovisime olla kindlad, et loome tööriistu, mis muudavad maailma kõigi jaoks paremaks. Seetõttu panime 2018. aastal kirja AI põhimõtted. Need põhimõtted kirjeldavad meie eesmärke arendada tehnoloogiat, mille abil tegeleda ühiskonna suurimate väljakutsetega vastutustundlikul moel.

Näiteks kasutame AI-d järgmistel eesmärkidel.

 • Kliimamuutuse pidurdamise toetamine, näiteks liiklusummikute taandamine, et vähendada sõidukite tekitatavaid heitgaase.
 • Looduskatastroofide ennustamine või jälgimine, näiteks üleujutuste prognoosimine rohkem kui 20 riigis ning suurte põlengute piiride jälgimine reaalajas.
 • Uuenduste toetamine tervishoius, näiteks tuberkuloosi sõeluuringute kättesaadavuse parandamine ja rinnavähi varajase tuvastamise soodustamine.

Meie põhimõtetes on välja toodud ka valdkonnad, milles me AI-d ei rakenda, näiteks tehnoloogiad, mis põhjustavad kahju või rikuvad rahvusvahelist õigust ja inimõigusi.

Tutvuge kõigi meie AI põhimõtetega.

How data helps Google develop generative AI in Search

To develop and improve generative AI experiences on Search and the machine learning technologies that power them, Google uses people's interactions with those experiences. This can include interactions like what they search for and feedback they give, like thumbs up or thumbs down. Human review is one of many ways that we evaluate and improve the quality of our results and products responsibly.

When trained reviewers work to improve the quality of Search’s machine learning models, we take a number of precautions to protect users’ privacy:

 • Data that reviewers see and annotate are disconnected from users’ accounts.
 • Automated tools help recognize and remove a broad range of identifying info and sensitive personal information.

Seotud allikad

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
8881675184590701415
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
100334