Obavijest

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Googleov način određivanja jezika rezultata pretraživanja

Kad pretražujete na Googleu, možete dobiti rezultate na jezicima koji se razlikuju od jezika na kojem ste pretraživali, posebice na mjestima na kojima mnogi ljudi govore dva ili više uobičajenih jezika. Na ovoj se stranici objašnjava kako se automatski određuje jezik rezultata i kako možete ručno filtrirati određeni jezik.

Način određivanja jezika rezultata

U mnogim zemljama i regijama korisnici upotrebljavaju više jezika za pretraživanje na Googleu. Da bi višejezičnim korisnicima pružio najbolju uslugu, Google pomoću nekoliko čimbenika automatski određuje koji bi jezik, odnosno koji bi jezici bili najkorisniji za ostvarivanje rezultata:

Jezik na kojem je korisnik pretraživao

Jezik koji osoba upotrebljava za pretraživanje osobito je važan čimbenik koji našim sustavima omogućuje da shvate želi li osoba sadržaj na jeziku koji se razlikuje od postavki jezika. Na primjer, osoba u Francuskoj koja ima postavke francuskog jezika može pretraživati na engleskom, arapskom ili drugim jezicima i može primati sadržaj na tim jezicima.

Korisnost sadržaja

Naši sustavi razumiju je li sadržaj na određenom jeziku koristan korisnicima koji pretražuju na drugim jezicima. To je vrlo uobičajeno za države u kojima korisnici razumiju više od jednog jezika, posebice ako nema dovoljno informacija na jeziku na kojem se pretražuje.

Postavka jezika prikaza

Jezikom gumba i drugog teksta za prikaz na Google pretraživanju možete upravljati pomoću postavke jezika prikaza. Ta postavka Googleu pomaže i u određivanju jezika na kojem će prikazivati rezultate pretraživanja, ali ne filtrira sve rezultate na taj jezik.

Postavke preglednika i uređaja

Neki preglednici i uređaji omogućuju vam da postavite željene jezike. Ako preglednici ili uređaji mogu prenijeti te postavke Googleu, one mogu odrediti na kojem će se jeziku prikazivati rezultati pretraživanja. No ne filtriraju nužno sve rezultate na tom jeziku.  

Postavke lokacije i regije

Google također upotrebljava oznaku države iz koje korisnik pretražuje kako bi odredio jezik rezultata pretraživanja. Lokacija korisnika korisna je ako se riječi isto pišu na različitim jezicima, primjerice "taxi". Google automatski određuje vašu lokaciju, ali postavke regije možete promijeniti kad god želite

Informacije koje pružaju autori sadržaja

Ako kreirate višejezični sadržaj, možete reći Googleu koja bi se verzija trebala prikazati za određene jezike

Kako filtrirati rezultate na određenom jeziku

Postoje dva načina ručnog filtriranja rezultata pretraživanja na određenom jeziku:

  • Filtar jezika rezultata: ovaj filtar prikazuje se iznad rezultata pretraživanja i omogućuje vam da rezultate ograničite na željeni jezik, odnosno željene jezike. Saznajte više.
  • Filtar jezika naprednog pretraživanja: filtrirajte rezultate na stranici za napredno pretraživanje.

Imajte na umu da su filtri jezika osmišljeni prvenstveno za web-rezultate. Neke značajke pretraživanja, kao što su prikazi informativne baze i najvažnije priče, možda se neće promijeniti kad ih upotrebljavate.Također možda neće funkcionirati za web-rezultate ako Google ne može otkriti jezik stranice. Razlozi za to mogu biti različiti, na primjer ako se na stranici nalazi više jezika ili ako sadržaj nije u skladu s našim smjernicama o tome kako pomoći Googleu da razumije višejezične web-lokacije.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik