Hitta relaterade bilder med omvänd bildsökning

Med hjälp av en bild kan du hitta relaterade bilder på webben.

Det här hittar du

När du söker med en bild kan resultaten innehålla

 • liknande bilder
 • webbplatser som innehåller dessa bilder
 • bilden du sökte efter i andra storlekar.

Kompatibla webbläsare

Du kan göra en omvänd bildsökning i de flesta webbläsare, till exempel:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Ladda upp en bild

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna Google Bilder.
 3. Klicka på Bildsökning Bildsökning.
 4. Klicka på Ladda upp en bild följt avVälj fil eller Bläddra.
 5. Välj en bild på datorn.
 6. Klicka på Öppna eller Välj.

Dra och släppa en bild

Viktigt! Du måste använda Chrome eller Firefox om du vill dra och släppa bilder.

 1. Öppna webbläsaren, till exempel Chrome eller Firefox, på datorn.
 2. Öppna Google Bilder.
 3. Leta upp filen där bilden som du vill söka med finns på datorn.
 4. Klicka på bilden.
 5. Håll musknappen nedtryckt, dra bilden till sökrutan och släpp.

Söka med en webbadress

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna webbplatsen där bilden som du vill använda finns.
 3. Högerklicka på bilden för att kopiera bildadressen.
 4. Klicka på Kopiera bildadress.
 5. Öppna Google Bilder.
 6. Klicka på Bildsökning Bildsökning.
 7. Klicka på Klistra in bildens webbadress.
 8. Klistra in webbadressen i textrutan.
 9. Klicka på Sök med bild.

Webbadresserna du söker med sparas inte i webbläsarhistoriken. Google kan spara webbadresserna för att förbättra produkter och tjänster.

Söka med en bild från en webbplats

 1. Öppna webbläsaren Chrome på en dator.
 2. Öppna webbplatsen där bilden som du vill använda finns.
 3. Högerklicka på bilden.
 4. Klicka på Sök på Google efter den här bilden. Resultaten visas på en ny flik.

Så använder Google bilden du söker med

Google kan lagra bilderna du laddar upp och söker med i sju dagar. De tas inte med i din sökhistorik och under den tiden använder vi dem bara för att förbättra våra produkter och tjänster.