Söka med en bild på Google

Du kan läsa mer om en bild eller om saker i närheten med hjälp av en omvänd bildsökning. Du kan till exempel ta ett foto på en växt och använda det för att söka efter information eller liknande bilder.

Det här hittar du när du söker

Resultaten kan omfatta

 • sökresultat för objekt på bilden
 • liknande bilder
 • webbplatser med bilden eller en liknande bild.

Kompatibla webbläsare

Du kan göra en omvänd bildsökning i de flesta webbläsare, till exempel:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Ladda upp en bild

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna Google Bilder.
 3. Klicka på Bildsökning Bildsökning.
 4. Klicka på Ladda upp en bild och sedanVälj fil eller Bläddra.
 5. Välj en bild på datorn.
 6. Klicka på Öppna eller Välj.

Dra och släppa en bild

Viktigt! Du måste använda Chrome eller Firefox om du vill dra och släppa bilder.

 1. Öppna webbläsaren, till exempel Chrome eller Firefox, på datorn.
 2. Öppna Google Bilder.
 3. Leta upp filen där bilden som du vill söka med finns på datorn.
 4. Klicka på bilden.
 5. Håll musknappen nedtryckt, dra bilden till sökrutan och släpp.

Söka med en webbadress

 1. Öppna en webbläsare på datorn, t.ex. Chrome eller Safari.
 2. Öppna webbplatsen där bilden som du vill använda finns.
 3. Högerklicka på bilden för att kopiera bildadressen.
 4. Klicka på Kopiera bildadress.
 5. Öppna Google Bilder.
 6. Klicka på Bildsökning Bildsökning.
 7. Klicka på Klistra in bildens webbadress.
 8. Klistra in webbadressen i textrutan.
 9. Klicka på Sök med bild.

Webbadresserna du söker med sparas inte i webbläsarhistoriken. Google kan spara webbadresserna för att förbättra produkter och tjänster.

Söka med en bild från en webbplats

 1. Öppna webbläsaren Chrome på en dator.
 2. Öppna webbplatsen där bilden som du vill använda finns.
 3. Högerklicka på bilden.
 4. Klicka på Sök på Google efter den här bilden. Resultaten visas på en ny flik.