Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Quản lý bộ sưu tập và các mục đã lưu

Bạn có thể quản lý đường liên kết, hình ảnh và địa điểm đã lưu trên trang Mối quan tâm.

Lưu ý quan trọng: Tính năng này có thể không hoạt động ở một số quốc gia và không hỗ trợ một số ngôn ngữ. Bạn cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google thì mới nhìn thấy được bộ sưu tập của mình.

Quản lý mục đã lưu

Bạn có thể tìm và quản lý tất cả mục đã lưu ở cùng một nơi, ngay cả khi các mục đó không nằm trong một bộ sưu tập.

Tìm tất cả mục đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.

Di chuyển mục đã lưu vào bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
  • Chọn những mục bạn muốn chuyển sang một bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào biểu tượng Sao chép Copy icon.
 5. Chọn một bộ sưu tập trong danh sách hoặc thêm một bộ sưu tập mới.

Chỉnh sửa mục đã lưu

Lưu ý quan trọng: Các mục đã lưu phải nằm trong bộ sưu tập thì mới chỉnh sửa được.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Đối với mục bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào bộ sưu tập.
 3. Đối với mục đã lưu mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Edit.
  • Cách chỉnh sửa tiêu đề: Ghi đè trường “Tiêu đề”.
  • Cách thêm nội dung mô tả: Nhập vào trường “Thêm ghi chú”.
  • Cách chỉnh sửa hình thu nhỏ: Nhấp vào Thay đổi hình thu nhỏ.
   • Nếu có, hãy chọn một hình thu nhỏ khác.
 5. Nhấp vào Xong.

Xoá mục đã lưu

Lưu ý quan trọng: Bước này sẽ xoá hoàn toàn các mục đã lưu khỏi tất cả bộ sưu tập và tài khoản của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Chọn mục bạn muốn xoá.
 5. Nhấp vào Xoá.

Xoá mục đã lưu khỏi bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Để xoá mục, hãy nhấp vào Chọn.
  • Chọn mục bạn muốn xoá.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xoá.

Xoá hoàn toàn một bộ sưu tập

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể xoá các bộ sưu tập mình đã tạo cũng như các bộ sưu tập được chia sẻ với bạn. Bạn không xoá được những bộ sưu tập mà chúng tôi đã tạo, chẳng hạn như Sổ tay nấu ăn hoặc Danh sách theo dõi.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Xoá Xóa.

Di chuyển mục đã lưu ra khỏi bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Chọn một hoặc nhiều mục.
  • Cách chuyển sang một bộ sưu tập:
   1. Nhấp vào Chuyển sang một bộ sưu tập.
   2. Chọn một bộ sưu tập hiện có hoặc Bộ sưu tập mới.
    • Mục bạn đã lưu được chuyển sang đó đồng thời được xoá khỏi bộ sưu tập hiện tại.
  • Cách thêm vào một bộ sưu tập:
   1. Nhấp vào Thêm vào một bộ sưu tập.
   2. Chọn một bộ sưu tập hiện có hoặc Bộ sưu tập mới.
    • Mục bạn đã lưu được thêm vào bộ sưu tập đó và vẫn nằm trong bộ sưu tập hiện tại.

Đổi tên bộ sưu tập

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể đổi tên bộ sưu tập do chúng tôi tạo, chẳng hạn như Sổ tay nấu ăn hoặc Danh sách theo dõi.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Chỉnh sửa Edit.
  • Nhập tiêu đề mới.
 4. Nhấp vào Xong.

Mẹo: Để chỉnh sửa tên, bạn cũng có thể nhấn vào tên của bộ sưu tập ở trên cùng.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập trang Mối quan tâm.
 2. Nhấp vào bộ sưu tập bạn muốn chia sẻ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Bật chế độ Chia sẻ.
 5. Chọn đường liên kết bạn muốn chia sẻ.
  • Cách cho phép người khác chỉnh sửa bộ sưu tập của bạn: Nhấp vào Đường liên kết người đóng góp.
  • Cách cho phép người khác xem bộ sưu tập của bạn: Nhấp vào Đường liên kết chỉ xem.
 6. Thêm tên hoặc email của người mà bạn muốn chia sẻ nội dung.
  • Bạn cũng có thể sao chép đường liên kết để chia sẻ ở nơi khác.
 7. Nhấp vào biểu tượng Gửi Gửi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính