Quản lý bộ sưu tập và các mục đã lưu

Bạn có thể quản lý đường liên kết, hình ảnh và địa điểm đã lưu trong phần Đã lưu .


Lưu ý quan trọng: Tính năng này có thể không hỗ trợ một số ngôn ngữ và không dùng được ở một số quốc gia hoặc khu vực. Bạn cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google thì mới nhìn thấy được bộ sưu tập của mình.

Quản lý mục đã lưu

Bạn có thể tìm và quản lý tất cả mục đã lưu ở cùng một nơi, ngay cả khi các mục đó không nằm trong một bộ sưu tập.

Tìm mục đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.

Di chuyển mục đã lưu

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
  • Chọn những mục bạn muốn chuyển sang một bộ sưu tập.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Thêm vào bộ sưu tập.

Chỉnh sửa mục đã lưu

Lưu ý quan trọng: Các mục đã lưu phải nằm trong bộ sưu tập thì mới chỉnh sửa được.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Đối với mục bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào bộ sưu tập.
 3. Đối với mục đã lưu bạn muốn chỉnh sửa, hãy chọn biểu tượng Xem thêm Thêm .
 4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Edit.
  • Cách chỉnh sửa tiêu đề: Ghi đè trường “Tiêu đề”.
  • Cách thêm nội dung mô tả: Nhập vào trường “Thêm ghi chú”.
  • Cách chỉnh sửa hình thu nhỏ:
   1. Chọn Thay đổi hình thu nhỏ.
   2. Nếu có, hãy chọn một hình thu nhỏ khác.
 5. Nhấp vào Xong.

Xoá mục đã lưu

Lưu ý quan trọng: Bước này sẽ xoá hoàn toàn các mục đã lưu khỏi tất cả bộ sưu tập và tài khoản của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào Tất cả mục đã lưu.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Chọn.
 4. Chọn mục bạn muốn xoá.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Xoá.

Xoá mục đã lưu khỏi bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Để xoá mục, hãy nhấp vào Sắp xếp.
 4. Chọn mục bạn muốn xoá.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Xoá khỏi bộ sưu tập.

Xoá hoàn toàn một bộ sưu tập

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể xoá các bộ sưu tập mình đã tạo cũng như các bộ sưu tập được chia sẻ với bạn. Bạn không xoá được các bộ sưu tập do Google tạo, chẳng hạn như Sổ tay nấu ăn hoặc Danh sách theo dõi.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Thêm sau đó Xoá Xóa.

Di chuyển mục đã lưu ra khỏi bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Sắp xếp.
 4. Chọn một hoặc nhiều mục.
  • Cách chuyển sang một bộ sưu tập:
   1. Nhấp vào Chuyển sang một bộ sưu tập.
   2. Chọn một bộ sưu tập hiện có hoặc Bộ sưu tập mới.
    • Mục bạn đã lưu sẽ được chuyển sang đó đồng thời được xoá khỏi bộ sưu tập hiện tại.
  • Cách thêm vào một bộ sưu tập:
   1. Nhấp vào Thêm vào một bộ sưu tập.
   2. Chọn một bộ sưu tập hiện có hoặc Bộ sưu tập mới.
    • Mục bạn đã lưu sẽ được thêm vào bộ sưu tập đó và vẫn nằm trong bộ sưu tập hiện tại.

Đổi tên bộ sưu tập

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể đổi tên bộ sưu tập do Google tạo, chẳng hạn như Sổ tay nấu ăn hoặc Danh sách xem.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào một bộ sưu tập.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xem thêm Thêm sau đó Chỉnh sửa Edit.
 4. Cập nhật tiêu đề.
 5. Nhấp vào Xong.

Mẹo: Để chỉnh sửa tên, bạn cũng có thể nhấn vào tên của bộ sưu tập ở trên cùng.

Chia sẻ bộ sưu tập

 1. Trên máy tính, hãy truy cập phần Đã lưu .
 2. Nhấp vào bộ sưu tập bạn muốn chia sẻ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Chọn đường liên kết bạn muốn chia sẻ.
  • Cách cho phép người khác chỉnh sửa bộ sưu tập của bạn: Chọn Đường liên kết người đóng góp.
  • Cách cho phép người khác chỉ xem bộ sưu tập của bạn: Chọn Đường liên kết chỉ xem.
 5. Thêm tên hoặc email bạn muốn chia sẻ nội dung.
  • Bạn cũng có thể sao chép đường liên kết để chia sẻ ở nơi khác.
 6. Nhấp vào biểu tượng Gửi Gửi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2652438588630465282
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100334