Notification

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Pamahalaan ang iyong mga koleksyon at naka-save na item

Puwede mong pamahalaan ang mga naka-save na link, larawan, at lugar sa page na Mga Interes.

Mahalaga: Posibleng hindi available ang feature na ito sa lahat ng wika at bansa o rehiyon. Para mahanap ang iyong mga koleksyon, dapat ay naka-sign in ka sa Google Account mo.

Pamahalaan ang iyong mga naka-save na item

Mahahanap at mapapamahalaan mo ang lahat ng iyong naka-save na item sa iisang lugar, kahit na wala ang mga ito sa isang koleksyon.

Hanapin ang lahat ng naka-save na item

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. I-click ang Lahat ng naka-save na item.

Maglipat ng naka-save na item sa isang koleksyon

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. I-click ang Lahat ng naka-save na item.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Pumili.
  • Piliin ang mga item na gusto mong ilipat sa isang koleksyon.
 4. I-click ang Kopyahin Copy icon.
 5. Pumili ng koleksyon mula sa listahan o magdagdag ng bago.

Mag-edit ng naka-save na item

Mahalaga: Nasa isang koleksyon dapat ang mga naka-save na item para ma-edit ang mga ito.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. Sa item na gusto mong i-edit, i-click ang koleksyon.
 3. Sa naka-save na item na gusto mong i-edit, i-click ang Higit pa Higit pa .
 4. I-click ang I-edit Edit.
  • Para i-edit ang pamagat: I-overwrite ang field na “Pamagat.”
  • Para magdagdag ng paglalarawan: Maglagay sa field na “Magdagdag ng tala.”
  • Para i-edit ang thumbnail: I-click ang Baguhin ang thumbnail.
   • Kung available, pumili ng ibang opsyon sa thumbnail.
 5. I-click ang Tapos na.

Mag-alis ng mga naka-save na item

Mahalaga: Ganap na ide-delete ng hakbang na ito ang mga naka-save na item sa lahat ng koleksyon at sa iyong account.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. I-click ang Lahat ng naka-save na item.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Pumili.
 4. Piliin ang mga item na gusto mong alisin.
 5. I-click ang Alisin.

Alisin ang iyong mga naka-save na item mula sa isang koleksyon

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. Mag-click ng koleksyon.
 3. Para mag-alis ng mga item, i-click ang Pumili.
  • Piliin ang mga item na gusto mong alisin.
 4. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang I-delete.

Mag-alis ng buong koleksyon

Mahalaga: Made-delete mo ang mga koleksyong ginawa mo at mga koleksyong na-share sa iyo. Hindi mo made-delete ang mga koleksyong ginawa namin, tulad ng Cookbook o Watchlist.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. Mag-click ng koleksyon.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-deleteI-delete.

Maglipat ng mga naka-save na item mula sa isang koleksyon

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. Mag-click ng koleksyon.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Pumili.
 4. Pumili ng isa o higit pang item.
  • Para ilipat sa isang koleksyon:
   1. I-click ang Ilipat sa isang koleksyon.
   2. Pumili ng kasalukuyang koleksyon o Bagong koleksyon.
    • Ililipat doon ang iyong mga naka-save na item at aalisin ang mga ito sa koleksyong kasalukuyang kinabibilangan ng mga ito.
  • Para idagdag sa isang koleksyon:
   1. I-click ang Idagdag sa isang koleksyon.
   2. Pumili ng kasalukuyang koleksyon o Bagong koleksyon.
    • Idaragdag sa koleksyong iyon ang mga naka-save na item mo at mananatili ang mga ito sa kasalukuyang koleksyon.

I-rename ang iyong koleksyon

Mahalaga: Hindi mo mare-rename ang isang koleksyong ginawa namin, tulad ng Cookbook o Watchlist.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. Mag-click ng koleksyon.
 3. Sa itaas, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay I-edit Edit.
  • Ilagay ang bagong pamagat.
 4. I-click ang Tapos na.

Tip: Para i-edit ang pamagat, sa itaas, puwede mo ring i-click ang pamagat ng koleksyon.

Magbahagi ng koleksyon

 1. Sa iyong computer, pumunta sa page na Mga Interes.
 2. I-click ang koleksyong gusto mong i-share.
 3. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang I-share Ibahagi.
 4. I-on ang Pag-share.
 5. Piliin ang link na gusto mong i-share.
  • Para payagan ang iba na i-edit ang iyong koleksyon: I-click ang Link ng contributor.
  • Para payagan ang iba na matingnan ang iyong koleksyon: I-click ang Link na pagtingin lang.
 6. Idagdag ang pangalan o mga email kung kanino o kung saan mo gustong mag-share.
  • Puwede mo ring kopyahin ang link para i-share sa ibang lugar.
 7. I-click ang Ipadala Ipadala.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu