Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Lý do khiến kết quả bạn thấy trên Google Tìm kiếm có thể khác với người khác

Bạn có thể nhận được các kết quả giống hoặc gần giống với người khác tìm kiếm trên Google Tìm kiếm. Tuy nhiên, đôi khi Google có thể cung cấp cho bạn các kết quả khác dựa trên những thông tin như thời gian, bối cảnh hoặc kết quả được cá nhân hoá.

Thời gian cũng tạo ra sự khác biệt trong kết quả

Thời gian có thể là một trong những lý do lớn nhất khiến kết quả khác nhau giữa mọi người. Ví dụ: chúng tôi thường xuyên bổ sung nội dung mới trên web ngay sau khi nội dung đó được xuất bản. Những người tìm kiếm cách vài giờ hoặc thậm chí vài phút có thể tìm thấy những nội dung khác nhau do có nội dung mới.

Google Tìm kiếm sử dụng các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới. Trong quá trình chúng tôi cải thiện hệ thống xếp hạng, sẽ cần một khoảng thời gian để các hệ thống này triển khai đầy đủ cho toàn bộ các trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về kết quả tuỳ thuộc vào việc trung tâm dữ liệu nào đang phản hồi nội dung bạn tìm kiếm.

Google Tìm kiếm sử dụng bối cảnh để cải thiện kết quả

Khi xem xét bối cảnh tìm kiếm của bạn, Google Tìm kiếm sẽ cung cấp kết quả có liên quan hơn. Một số ví dụ về bối cảnh:

  • Vị trí: Nếu tìm kiếm pizza tại một thành phố cụ thể, bạn sẽ nhận được kết quả liên quan đến vị trí đó.
  • Ngôn ngữ: Giúp bạn nhận được kết quả bằng ngôn ngữ bạn sử dụng.
  • Loại thiết bị: Đường liên kết đến đúng cửa hàng ứng dụng hoặc cho thấy kết quả phù hợp nhất dựa trên loại thiết bị của bạn, chẳng hạn như thiết bị di động hoặc máy tính.
  • Kết quả có liên quan: Sau khi nhấp vào một kết quả tìm kiếm trang web rồi quay lại phần kết quả tìm kiếm, bạn có thể thấy thêm kết quả có liên quan.

Google Tìm kiếm sử dụng tính năng cá nhân hoá để cải thiện kết quả

Cá nhân hoá là khi bạn nhận được kết quả tìm kiếm phù hợp với bạn dựa trên hoạt động của bạn. Chế độ Cá nhân hoá chỉ được dùng trong kết quả tìm kiếm nếu có thể cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp hơn. Không phải kết quả nào trên Tìm kiếm cũng chịu ảnh hưởng của chế độ này. Thay vào đó, một số kết quả có thể được cá nhân hoá trong khi những kết quả khác thì không. Tìm hiểu thêm về hoạt động cá nhân hoá và kết quả trên Google Tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính