Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tính năng cá nhân hoá và kết quả trên Google Tìm kiếm

Tính năng cá nhân hoá dựa trên hoạt động của bạn để cung cấp cho bạn kết quả phù hợp trên Google Tìm kiếm. Chế độ Cá nhân hoá chỉ được dùng nếu có thể cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp hơn. Trang này giúp bạn nắm được cách Google trình bày kết quả dành riêng cho bạn cũng như cách kiểm soát những kết quả đó.

Lưu ý: Ngoài tính năng cá nhân hoá, có một số nguyên nhân khác khiến kết quả tìm kiếm có thể thay đổi tuỳ theo người dùng, chẳng hạn như chế độ cài đặt ngôn ngữ hoặc kết quả được bản địa hoá.

Tìm kết quả dành riêng cho bạn

Tính năng cá nhân hoá không ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả tìm kiếm. Thay vào đó, một số kết quả có thể được cá nhân hoá trong khi những kết quả khác thì không.

Nếu một kết quả riêng lẻ được cá nhân hoá thì bạn sẽ thấy thông báo "Đã cá nhân hoá cho bạn" trong bảng "Thông tin về kết quả này". Nếu bạn không thấy thông báo này thì tức là kết quả đó không được cá nhân hoá.

Đôi khi, bạn sẽ nhận được nhiều kết quả được cá nhân hoá thông qua một tính năng của Tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn tìm nội dung để xem, Google có thể đề xuất nội dung dành riêng cho bạn. Nếu tính năng cá nhân hoá là một yếu tố, thì bên cạnh tính năng này, bạn sẽ thấy một thông báo chẳng hạn như "Đề xuất cho bạn".

Tắt tính năng cá nhân hoá

Nếu bạn tắt tính năng cá nhân hoá, Google sẽ không còn dùng tính năng này để cung cấp cho bạn các kết quả cá nhân hữu ích hoặc bất cứ tính năng nào phụ thuộc vào tính năng cá nhân hoá. Ngoài ra, việc thay đổi chế độ cài đặt này:

  • Khiến bạn không tìm được nội dung tìm kiếm trước đây trong tính năng Tự động hoàn thành.
  • Không tạm dừng hoặc xoá hoạt động đã lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn. Bạn luôn có thể tạm dừng hoặc xoá hoạt động đã lưu trữ thông qua phần chế độ kiểm soát dữ liệu và quyền riêng tư.
  • Không tắt hoặc xoá các lựa chọn ưu tiên về trang web hoặc ứng dụng. Ví dụ: chế độ cài đặt ngôn ngữ hoặc chế độ cài đặt tìm kiếm (chẳng hạn như số lượng kết quả trên mỗi trang) là các lựa chọn ưu tiên và không bị ảnh hưởng.
  • Không tắt hoặc xoá tài liệu bạn lưu. Ví dụ: mục đã lưu trong Bộ sưu tập, cổ phiếu bạn đang theo dõi hoặc địa chỉ nhà riêng và địa chỉ nơi làm việc của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Để tắt tính năng cá nhân hoá khi bạn đã đăng nhập, hãy tắt tuỳ chọn Hiển thị kết quả cá nhân. Khi tắt chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, bạn cũng sẽ tắt tính năng cá nhân hoá. Để tắt tính năng cá nhân hoá khi bạn đã đăng xuất khỏi Tài khoản Google, hãy tắt chế độ Tuỳ chỉnh hoạt động tìm kiếm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính