Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm URL của một trang hoặc hình ảnh

Bạn có thể sao chép và dán hoặc chia sẻ một trang/hình ảnh qua địa chỉ web hoặc URL của trang/hình ảnh đó.

Lấy URL của hình ảnh

 1. Trên máy tính, hãy truy cập images.google.com.
 2. Tìm kiếm hình ảnh đó.
 3. Trên trang kết quả tìm kiếm hình ảnh, hãy nhấp vào hình ảnh đó.
 4. In Trong bảng điều khiển bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chia sẻ Chia sẻ.
 5. Trong phần "Nhấp để sao chép đường liên kết", hãy nhấp vào URL.

Lưu ý: URL của hình ảnh sẽ bắt đầu bằng https://images.app.goo.gl/ hoặc https://www.google.com/imgres?imgurl.

Thêm một URL đã sao chép

Sau khi bạn sao chép URL, URL đó sẽ lưu vào bảng nhớ tạm trên thiết bị của bạn.

Cách thêm hoặc sao chép qua URL:

 1. Nhấp chuột phải vào trường văn bản.
 2. Nhấn vào Dán.

Lấy URL của trang kết quả tìm kiếm

Đối với trang web
 1. Trên máy tính, hãy truy cập google.com.
 2. Tìm kiếm trang đó.
 3. Ở đầu trình duyệt, hãy nhấp vào thanh địa chỉ để chọn toàn bộ URL.
 4. Nhấp chuột phải vào URL đã chọn sau đó Sao chép.
Đối với hình ảnh
 1. Trên máy tính, hãy truy cập images.google.com.
 2. Tìm kiếm hình ảnh đó.
 3. Trên trang kết quả tìm kiếm hình ảnh, hãy nhấp vào hình ảnh đó.
 4. Ở đầu trình duyệt, hãy nhấp vào thanh địa chỉ để chọn toàn bộ URL.
 5. Nhấp chuột phải vào URL đã chọn sau đó Sao chép.

Lấy URL của trang

 1. Trên máy tính, hãy truy cập google.com.
 2. Tìm kiếm trang đó.
 3. Trong kết quả tìm kiếm, hãy nhấp vào tiêu đề của trang.
 4. Ở đầu trình duyệt, hãy nhấp vào thanh địa chỉ để chọn toàn bộ URL.
 5. Nhấp chuột phải vào URL đã chọn sau đó Sao chép.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11091280319995148466