Cách thức hoạt động của dữ liệu Google Sách

Để giúp bạn tìm sách, Google Sách sử dụng dữ liệu của các nhà cung cấp bên thứ ba – bên thu thập thông tin về những nội dung có sẵn. Không phải lúc nào cũng đọc hoặc trực tiếp mua được sách qua kết quả tìm kiếm nên có lúc bạn sẽ thấy thông tin về những cuốn sách bạn có thể tìm ở nơi khác.

Nguồn dữ liệu sách

Để giúp bạn khám phá và tìm nhiều sách nhất có thể, Google Sách sử dụng dữ liệu của bên thứ ba và thông tin của một số nguồn công khai khác như:

Thông tin về cách mượn sách

Khi tìm một cuốn sách trong Google Sách, bạn có thể thấy những nơi bạn có thể mượn sách ở gần mình. Thông tin trong phần "Mượn" đến từ mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp bên thứ ba. 

Chúng tôi luôn muốn mở rộng phạm vi cung cấp dữ liệu thư viện. Nếu làm việc cho một thư viện hoặc tổ chức, thì bạn có thể gửi thông tin của mình qua biểu mẫu trong Nguyên tắc dành cho nhà phát triển của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
100334
false
false