اعلان

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

باز کردن صفحه‌های ترجمه‌شده در «جستجو»

با نتایج ترجمه‌شده می‌توانید به محتوای بیشتری به زبان محلی‌تان دسترسی داشته باشید. اگر عبارت جستجوی شما نتایج مرتبطی به زبان محلی‌تان نداشته باشد، ممکن است «جستجوی Google» نتایجی را از زبان‌های دیگر به زبان محلی‌تان ترجمه کند.

مهم: درحال‌حاضر، نتایج ترجمه‌شده در دستگاه‌ها و به زبان‌های زیر دردسترس است:
  • اندونزیایی، هندی، کانارایی، مالایالام، تامیل، و تالگو.
  • دستگاه‌های همراه با هر مرورگری که از «جستجوی Google» پشتیبانی می‌کند.

باز کردن صفحه به زبان محلی

  1. در تلفن یا رایانه لوحی، به google.com بروید؛
  2. جستجویی انجام دهید؛
  3. در نتایج جستجو، روی عنوان ترجمه‌شده صفحه ضربه بزنید.

نکته: وقتی روی عنوان ترجمه‌شده صفحه‌ای ضربه می‌زنید، آن صفحه با «ترجمه Google» باز می‌شود. «ترجمه Google» هر پیوندی را که در صفحه ترجمه‌شده دنبال می‌کنید به‌طور خودکار ترجمه می‌کند.

باز کردن صفحه به زبان اصلی

در پایین نتیجه ترجمه‌شده، روی «گسترده کردن» و سپس عنوان ترجمه‌نشده صفحه ضربه بزنید.

نحوه عملکرد نتایج ترجمه‌شده

«جستجوی Google» ترجمه‌ای از عنوان و گزیده نتیجه جستجو را ارائه می‌دهد. می‌توانید انتخاب کنید ترجمه زنده صفحه یا نتیجه اصلی را مشاهده کنید. ترجمه‌های زنده را ترجمه Google ارائه می‌دهد.

منابع مربوط

مفید بود؟

چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی