Bilder läses inte in

Om det tar lång tid när bilder läses in eller om de inte visas alls när du söker på images.google.com följer du anvisningarna nedan.

Kontrollera om problemet har åtgärdats genom att göra en bildsökning efter varje steg. Om problemet har åtgärdats behöver du inte följa resten av anvisningarna.

Steg 1: Testa privat läge

Läs mer om hur du använder privat läge i Chrome, Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Om problemet åtgärdades fortsätter du till steg 2.

Om problemet kvarstår hoppar du till steg 3.

Steg 2: Rensa cacheminne och cookies

Läs mer om hur du rensar cacheminne och cookies i Chrome, Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Steg 3: Inaktivera alla verktygsfält och tillägg

Läs mer om hur du hanterar tillägg i Chrome, Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Steg 4: Aktivera JavaScript

Läs mer om hur du aktiverar JavaScript i Chrome, Internet Explorer, Firefox eller Safari.

Bilder visas fortfarande inte

Om problemet kvarstår trots att du har följt anvisningarna ovan kan du lägga upp en fråga i forumet för Google Sök och få hjälp med felsökningen av en expert. Nämn i frågan att du redan har följt anvisningarna i den här artikeln.