Zabránenie phishingovým útokom a ich nahlásenie

Phishingový útok je typ podvodu, pri ktorom sa vás niekto snaží nalákať, aby ste zdieľali svoje osobné informácie online.

Ako funguje neoprávnené získavanie údajov

Neoprávnené získavanie údajov zvyčajne prebieha prostredníctvom e-mailovej správy, reklám alebo webových stránok vydávajúcich sa za stránky, ktoré bežne používate. Niekto vám napríklad môže poslať správu, ktorá vyzerá ako keby bola od vašej banky a obsahuje žiadosť o potvrdenie čísla vášho bankového účtu.

Informácie, ktoré môžu požadovať stránky neoprávnene získavajúce údaje:

  • používateľské mená a heslá,
  • rodné čísla,
  • čísla bankových účtov,
  • kódy PIN,
  • čísla kreditných kariet,
  • rodné priezvisko vašej matky,
  • dátum narodenia.

Nahlásenie stránok, ktoré neoprávnene získavajú údaje

Nahlásenie phishingových stránok nájdených na webe

Ak sa domnievate, že ste našli stránky, ktoré neoprávnene získavajú údaje, nahláste phishingovú stránku.

Nahlásenie stránok, ktoré používajú ochrannú známku spoločnosti Google

Ak sa domnievate, že určité stránky nevhodne používajú ochrannú známku alebo logo spoločnosti Google, nahláste neoprávnené použitie ochrannej známky. Môžete napríklad nájsť stránky, ktoré nepatria spoločnosti Google a ktoré obsahujú jej logo alebo logo Gmail.

Nahlásenie phishingových stránok, ktoré sa zobrazili v reklamách Vyhľadávania Google

Ak sa stránky, ktoré neoprávnene získavajú údaje, zobrazili ako sponzorovaný odkaz na stránke s výsledkami vyhľadávania, nahláste ich kontaktovaním služby AdWords.

Nahlásenie stránok alebo e-mailovej adresy vydávajúcich sa za spoločnosť Google Podanie úradnej sťažnosti proti stránkam, ktoré neoprávnene získavajú údaje

Ako sa vyhnúť útokom, pri ktorých dochádza k neoprávnenému získavaniu údajov

Keď od určitých stránok dostanete správu, v ktorej sa požadujú vaše osobné údaje, buďte opatrný/-á. Ak dostanete tento typ správy, neuvádzajte žiadne z požadovaných informácií bez toho, aby ste sa uistili, že stránky sú legitímne. Ak je to možné, otvorte stránky v inom okne a neklikajte na odkaz v e-maile.

Spoločnosť Google nikdy nerozosiela nevyžiadané správy požadujúce vaše heslo alebo iné osobné informácie.

Ďalšie spôsoby ochrany pred phishingom