Nghe đọc thành tiếng các trang trong ứng dụng Google

Với tính năng Đọc to, bạn có thể chuyển văn bản trên một trang thành lời nói. Tính năng Đọc to có trong ứng dụng Google cho iPhone hoặc iPad.

Lưu ý quan trọng: Tính năng này chưa có trên một số trang web. 

Nghe đọc một trang hoặc thêm trang đó vào hàng đợi của bạn

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Tìm nội dung bạn muốn đọc.
 3. Nhấn vào kết quả tìm kiếm bạn muốn.
 4. Ở trên cùng bên phải, bên cạnh URL của trang web, hãy nhấn vào biểu tượng .

 5. Chọn một tùy chọn.
  • Nghe ngay Phát 
   • Bạn có thể sử dụng trình phát đa phương tiện ở phía dưới cùng để tạm dừng, tua đi và tua lại.
  • Thêm vào hàng đợi Thêm vào danh sách phát
   • Để mở hàng đợi, trong trình phát đa phương tiện, hãy nhấn vào biểu tượng .

Thay đổi giọng nói

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Giọng nói và Trợ lý.
 3. Trong phần "Đọc to", hãy nhấn vào Chọn giọng nói.

Mẹo: Bạn cũng có thể thay đổi giọng nói bằng cách nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm trong trình phát đa phương tiện.

Thay đổi tốc độ nói

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Để nghe đọc một trang, hãy nhấn vào biểu tượng  sau đó Nghe ngay.
 3. Trong trình phát đa phương tiện, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Tốc độ đọc.
 4. Chọn tốc độ bạn muốn rồi nhấn vào Xong.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?