Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Quản lý chế độ cài đặt của Google Podcasts

Bạn có thể quản lý chế độ cài đặt của Google Podcasts trên thiết bị di động của mình, chẳng hạn như:

 • Tự động tải xuống các tập mới hoặc xóa các tập cũ khỏi podcast bạn đã đăng ký nghe.
 • Nhận hoặc ngừng nhận thông báo về podcast đăng ký.
 • Nhận hoặc ngừng nhận thông tin về các podcast đề xuất riêng cho bạn.
 • Tự động phát tập podcast sau khi bạn đã nghe hết tập hiện tại.
 • Chọn giao diện sáng hoặc tối.

Tự động tải tập podcast trong podcast bạn đã đăng ký

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Nội dung tải xuống”, hãy nhấn vào Tự động tải xuống.
 5. Bật tùy chọn Tự động tải tập mới xuống.
 6. Trong phần "Podcast bạn đã đăng ký", hãy chọn các podcast mà bạn muốn tự động tải xuống.

Thay đổi thời điểm xóa tập podcast đã tải xuống

Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:

 • 24 giờ sau khi bạn đã nghe hết các tập này.
 • 30 ngày sau khi bạn tải các tập này xuống.

Cách thay đổi những chế độ cài đặt này:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Màn hình chính Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt Podcast.
  • Đối với các tập đã nghe hết, hãy nhấn vào Xóa các tập đã nghe hết rồi chọn một khoảng thời gian.
  • Đối với các tập chưa nghe hết, hãy nhấn vào Xóa các tập chưa nghe hết rồi chọn một khoảng thời gian.

Quản lý thông báo về các podcast bạn đã đăng ký

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đóTùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Thông báo”, hãy nhấn vào Các tập mới trong podcast bạn đã đăng ký.
 5. Bên cạnh mỗi podcast bạn đăng ký nghe, hãy chọn bật hoặc tắt thông báo.
Bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị những đề xuất phù hợp

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, Google có thể đề xuất podcast dựa trên:

 • Lịch sử sử dụng Google Podcasts của bạn
 • Hoạt động của bạn trên các sản phẩm của Google (nếu bạn đã bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng).
Tìm hiểu cách kiểm soát hoạt động trong tài khoản của bạn.

Để bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất dành riêng cho bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Khám phá”, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị những đề xuất phù hợp.

Sử dụng Chế độ sáng hoặc Chế độ tối

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Giao diện”, hãy nhấn vào Giao diện rồi chọn giao diện bạn muốn.

Chọn ngôn ngữ bạn ưu tiên sử dụng

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể chọn một số ngôn ngữ làm ngôn ngữ ưu tiên.

Bạn có thể tìm và nghe podcast bằng tối đa 2 ngôn ngữ. Để chọn ngôn ngữ bạn muốn dùng, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần "Cá nhân hóa", hãy nhấn vào Ngôn ngữ và khu vực hay dùng.
 5. Chọn hộp kiểm bên cạnh ngôn ngữ bạn ưu tiên sử dụng.
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Lưu ngôn ngữ.
Hiển thị chế độ phát trên màn hình khóa 

Để hiển thị bộ điều khiển chế độ phát trên màn hình khóa của thiết bị, bạn phải bật tính năng thông báo và Phát âm thanh cho ứng dụng Google.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google .
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt sau đó Thông báo sau đó Thông báo.
 3. Bật tùy chọn Tất cả thông báo của Google.
 4. Bật Phát âm thanh.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính