Quản lý chế độ cài đặt của Google Podcasts

Bạn có thể quản lý chế độ cài đặt của Google Podcasts trên thiết bị di động của mình, chẳng hạn như:

 • Tự động tải xuống các tập mới hoặc xóa các tập cũ khỏi podcast bạn đã đăng ký nghe.
 • Nhận hoặc ngừng nhận thông báo về podcast đăng ký.
 • Nhận hoặc ngừng nhận thông tin về các podcast đề xuất riêng cho bạn.
 • Tự động phát tập podcast sau khi bạn đã nghe hết tập hiện tại.
 • Chọn giao diện sáng hoặc tối.

Tự động tải tập podcast trong podcast bạn đã đăng ký

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Nội dung tải xuống”, hãy nhấn vào Tự động tải xuống.
 5. Bật tùy chọn Tự động tải tập mới xuống.
 6. Trong phần "Podcast bạn đã đăng ký", hãy chọn các podcast mà bạn muốn tự động tải xuống.

Thay đổi thời điểm xóa tập podcast đã tải xuống

Theo mặc định, Google Podcasts sẽ xóa các tập đã tải xuống:

 • 24 giờ sau khi bạn đã nghe hết các tập này.
 • 30 ngày sau khi bạn tải các tập này xuống.

Để thay đổi các tùy chọn cài đặt này, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập đã nghe hết rồi chọn khoảng thời gian.
 5. Nhấn vào tùy chọn Xóa các tập chưa nghe hết rồi chọn khoảng thời gian.

Quản lý thông báo về các podcast bạn đã đăng ký

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đóTùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Thông báo”, hãy nhấn vào Các tập mới trong podcast bạn đã đăng ký.
 5. Bên cạnh mỗi podcast bạn đăng ký nghe, hãy chọn bật hoặc tắt thông báo.

Bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất được cá nhân hóa

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, Google có thể đề xuất podcast dựa trên:

 • Lịch sử sử dụng Google Podcasts của bạn
 • Hoạt động của bạn trên các sản phẩm của Google (nếu bạn đã bật tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng).
Tìm hiểu cách kiểm soát hoạt động trong tài khoản của bạn.

Để bật hoặc tắt tùy chọn đề xuất dành riêng cho bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Khám phá”, hãy bật hoặc tắt tùy chọn Hiển thị những đề xuất phù hợp.

Liên tục phát tập podcast bằng tùy chọn Tự động phát

Lưu ý quan trọng: Google Podcasts chỉ phát một tập một lần và sẽ không thêm tập podcast mà bạn đã phát trước đó.

Khi bật tùy chọn Tự động phát: 

 • Khi bạn nghe hết một tập, Google Podcasts sẽ phát tập tiếp theo thuộc cùng một danh mục podcast. Ví dụ: các podcast trên trang chương trình, nội dung bạn đã tải xuống hoặc các tập trong thẻ “Đang nghe”.
 • Sau khi bạn phát tất cả tập podcast ở danh mục đó, các tập trong hàng đợi sẽ phát.

Để bật tùy chọn Tự động phát, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần "Phát", hãy bật tùy chọn Tự động phát.

Sử dụng Chế độ sáng hoặc Chế độ tối

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Podcasts Podcast trên Google Podcasts.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trang chủ Trang chủ.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tùy chọn cài đặt của Podcast.
 4. Trong phần “Giao diện”, hãy nhấn vào Giao diện rồi chọn giao diện bạn muốn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?