مدیریت تنظیمات «پادکست Google»

در دستگاه همراهتان می‌توانید تنظیمات «پادکست Google» را مدیریت کنید، ازجمله:

 • بارگیری خودکار قسمت‌های جدید و برداشتن قسمت‌های قبلی از اشتراک‌هایتان.
 • دریافت یا توقف دریافت اعلان‌های اشتراک.
 • دریافت یا توقف دریافت توصیه‌های پادکست شخصی‌شده.
 • پخش خودکار یک قسمت بعد از تمام شدن قسمت فعلی.
 • انتخاب طرح زمینه تیره یا روشن.

بارگیری خودکار قسمت‌ها از اشتراک‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «بارگیری‌ها»، روی بارگیری خودکار ضربه بزنید؛
 5. بارگیری خودکار قسمت‌های جدید را روشن کنید؛
 6. در بخش «اشتراک‌های شما»، پادکست‌هایی را که می‌خواهید به‌طور خودکار بارگیری شوند روشن کنید.

تغییر بعد از برداشتن بارگیری‌ها

به‌طور پیش‌فرض، «پادکست Google» قسمت‌های بارگیری‌شده را برمی‌دارد:

 • ۲۴ ساعت بعد از اینکه آن‌ها را تمام کردید.
 • ۳۰ روز بعد از اینکه آن‌ها را بارگیری کردید.

برای تغییر این تنظیمات:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. روی برداشتن قسمت‌های تمام‌شده ضربه بزنید و یک دوره زمانی انتخاب کنید؛
 5. روی برداشتن قسمت‌های ناتمام ضربه بزنید و یک دوره زمانی انتخاب کنید.

مدیریت اعلان‌های اشتراک‌ها

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپستنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «اعلان‌ها»، روی قسمت‌های جدید از اشتراک‌های شما ضربه بزنید؛
 5. در کنار هر اشتراک، اعلان‌ها را روشن یا خاموش کنید.

روشن یا خاموش کردن توصیه‌های شخصی‌شده

وقتی به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید، ممکن است Google پادکست‌هایی را براساس موارد زیر توصیه کند:

 • سابقه «پادکست Google» شما
 • اگر فعالیت وب و برنامه را روشن کرده باشید، فعالیت شما در سراسر محصولات Google.
با نحوه کنترل فعالیت در حساب خود آشنا شوید.

برای روشن یا خاموش کردن توصیه‌های شخصی:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Google را باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «کاوش»، نمایش توصیه‌های شخصی‌شده را روشن یا خاموش کنید.

پخش پیوسته قسمت‌ها با «پخش خودکار»

مهم: «پادکست Google» هر قسمت را فقط یک‌بار پخش می‌کند و اگر قسمتی را قبلاً پخش کرده باشید، آن را اضافه نخواهد کرد.

درصورت روشن بودن «پخش خودکار»: 

 • وقتی قسمتی را تمام می‌کنید، «پادکست Google» قسمت بعدی را از مکان همان پادکست پخش می‌کند. برای مثال، صفحه نمایش، بارگیری‌های شما، یا قسمت‌های «درحال اجرای» شما.
 • بعد از اینکه همه قسمت‌های موجود در آن مکان را پخش کردید، قسمت‌هایی که در صف پخش هستند پخش خواهند شد.

برای روشن کردن «پخش خودکار»:

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپستنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «بازپخش»، پخش خودکار را روشن کنید.

استفاده از حالت «تاریک» یا «روشن»

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، «پادکست Google» پادکست Googleرا باز کنید؛
 2. در پایین، روی «صفحه اصلی» صفحه اصلی ضربه بزنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی تصویر نمایه یا حرف اول نامتان و سپس تنظیمات پادکست ضربه بزنید؛
 4. در بخش «ظاهر»، روی طرح زمینه ضربه بزنید و طرح زمینه‌ای را انتخاب کنید.

مقاله‌های مرتبط

Android iPhone و iPad