Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας στο Google Podcasts

Στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας στο Google Podcasts, όπως:

 • Αυτόματη λήψη νέων επεισοδίων ή κατάργηση προηγούμενων από τις συνδρομές σας.
 • Λήψη ή διακοπή ειδοποιήσεων συνδρομής.
 • Λήψη ή διακοπή εξατομικευμένων προτάσεων podcast.
 • Αυτόματη αναπαραγωγή ενός επεισοδίου μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος επεισοδίου σας.
 • Επιλογή ανοιχτού ή σκούρου θέματος.

Αυτόματη λήψη επεισοδίων από τις συνδρομές και την ουρά σας

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε το Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη Φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις για podcast.
 4. Στην ενότητα Λήψεις, πατήστε Αυτόματη λήψη.
 5. Στην ενότητα Καθολικές ρυθμίσεις, επιλέξτε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτόματα:
  • Νέα επεισόδια από τις συνδρομές σας.
  • Μόνο σε Wi-Fi.
  • Επεισόδια στην ουρά σας.
 6. Στην ενότητα Οι συνδρομές σας, ενεργοποιήστε τα podcast που θέλετε να κατεβαίνουν αυτόματα.

Αλλάξτε το πότε καταργούνται οι λήψεις

Από προεπιλογή, το Google Podcasts καταργεί τα ληφθέντα επεισόδια:

 • 24 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους.
 • 30 ημέρες μετά τη λήψη τους.

Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη φωτογραφία προφίλ ή το αρχικό σας και μετά Ρυθμίσεις για Podcast.
  • Για ολοκληρωμένα επεισόδια, πατήστε Κατάργηση ολοκληρωμένων επεισοδίων και επιλέξτε μια χρονική περίοδο.
  • Για μη ολοκληρωμένα επεισόδια, πατήστε Κατάργηση μη ολοκληρωμένων επεισοδίων και επιλέξτε μια χρονική περίοδο.

Διαχείριση ειδοποιήσεων για τις συνδρομές σας

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε το Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη Φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις για podcast.
 4. Στην ενότητα Ειδοποιήσεις, πατήστε Νέα επεισόδια από τις συνδρομές σας.
 5. Δίπλα σε κάθε συνδρομή, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εξατομικευμένων προτάσεων

Όταν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, η Google μπορεί να προτείνει podcast με βάση:

 • Το ιστορικό σας στο Google Podcasts
 • Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, τη δραστηριότητά σας στα προϊόντα Google.
Μάθετε πώς να ελέγχετε τη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες προτάσεις:

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε το Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη Φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις για podcast.
 4. Στην ενότητα Εξερεύνηση, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση εξατομικευμένων προτάσεων.

Συνεχής αναπαραγωγή επεισοδίων με την Αυτόματη αναπαραγωγή

Σημαντικό: Το Google Podcasts αναπαραγάγει ένα επεισόδιο μόνο μία φορά και δεν θα προσθέσει κάποιο επεισόδιο εάν το έχετε ήδη ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη αναπαραγωγή:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε το Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη Φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις για podcast.
 4. Στην ενότητα Αναπαραγωγή, ενεργοποιήστε την Αυτόματη αναπαραγωγή.

Αυτόματη αναπαραγωγή από την ουρά

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε το Google Podcasts Google Podcasts.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Αρχική Αρχική σελίδα.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε τη Φωτογραφία προφίλ ή τα αρχικά σας και μετά Ρυθμίσεις για podcast.
 4. Στην ενότητα Αναπαραγωγή, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Αυτόματη αναπαραγωγή από την ουρά.

Χρήση φωτεινής λειτουργίας ή λειτουργίας χαμηλού φωτισμού

Σημαντικό: Με βάση τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, το Google Podcasts ενεργοποιεί ένα ανοιχτό ή σκούρο θέμα.

Για να αλλάξετε το θέμα της εμφάνισης:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Οθόνη και φωτεινότητα.
 3. Στην ενότητα Εμφάνιση, επιλέξτε Ανοιχτόχρωμη ή Σκούρα

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στον ιστότοπο υποστήριξης της Apple. 

Σχετικά άρθρα

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
100334
false