Công cụ xóa

Chặn tạm thời trang web của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hoặc quản lý tính năng lọc Tìm kiếm an toàn

Công cụ xóa cho phép bạn tạm thời chặn các trang thuộc những trang web mà bạn sở hữu khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, xem danh sách yêu cầu xóa của chủ sở hữu tài sản và của những người khác cũng như xem mọi URL trên trang web của bạn mà người dùng đã báo cáo là có chứa nội dung người lớn.

Để xóa nội dung trên các trang web mà bạn không sở hữu, hãy xem trang này.

Công cụ xóa trong Search Console – Chương trình đào tạo về Google Search Console

 

Tạm thời chặn URL trên trang web của bạn

Hãy làm theo quy trình dưới đây để tạm thời chặn không cho một URL trên trang web của bạn xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Những trường hợp nên sử dụng công cụ này

 • Bạn có một URL trong một tài sản Search Console mà bạn sở hữu, và bạn cần nhanh chóng xóa URL này khỏi Google Tìm kiếm. Bạn phải thực hiện các bước bổ sung để xóa vĩnh viễn URL này. URL cần xóa có thể là URL của một trang web hoặc một hình ảnh.
 • Bạn đã cập nhật trang để xóa nội dung nhạy cảm và bạn muốn Google phản ánh thay đổi đó trong kết quả của Tìm kiếm.

Những trường hợp không nên sử dụng công cụ này

 • Để chặn một trang thuộc một tài sản mà bạn không sở hữu. Nếu bạn không kiểm soát trang đó, hãy xem tài liệu này.
 • Để xóa vĩnh viễn một URL khỏi Tìm kiếm. Để xóa vĩnh viễn một URL, hãy coi Công cụ xóa như một công đoạn trong quy trình đó. Công cụ này chỉ là một bước trong quy trình.
 • Để xóa nội dung khỏi Internet. Công cụ này chỉ xóa nội dung khỏi Google Tìm kiếm.
 • Để xóa kết quả khỏi các công cụ tìm kiếm khác. Công cụ này chỉ xóa nội dung khỏi Google Tìm kiếm.
 • Để dọn sạch nội dung thừa, chẳng hạn như các trang 404 cũ. Nếu bạn mới thay đổi nội dung trên trang web và hiện có một số URL lỗi thời trong chỉ mục, thì các trình thu thập dữ liệu của Google sẽ nhận ra điều này khi chúng tôi thu thập lại dữ liệu trên các URL của bạn và các trang đó sẽ tự biến mất khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Bạn không cần yêu cầu cập nhật khẩn cấp.
 • Để xóa lỗi thu thập dữ liệu khỏi tài khoản Search Console của bạn. Công cụ chặn chỉ chặn URL khỏi kết quả tìm kiếm của Google chứ không chặn URL khỏi tài khoản Search Console của bạn. Bạn không cần phải xóa URL khỏi báo cáo này theo cách thủ công; chúng sẽ tự biến mất theo thời gian.
 • Để xây dựng lại trang web của bạn từ đầu. Nếu bạn lo lắng rằng trang web của bạn có thể bị áp dụng thao tác thủ công hoặc bạn muốn bắt đầu từ con số không sau khi mua miền từ một người khác, thì bạn nên gửi một yêu cầu xem xét lại để cho chúng tôi biết điều bạn lo lắng và những thay đổi đã xảy ra.
 • Để tạm dừng hoạt động của trang web sau khi bị tấn công. Nếu trang web của bạn bị tấn công và bạn muốn loại bỏ các URL không hợp lệ đã được lập chỉ mục, hãy dùng công cụ chặn URL để chặn mọi URL mới do tin tặc tạo ra – ví dụ: http://www.example.com/buy-cheap-cialis-skq3w598.html. Nhưng bạn không nên chặn toàn bộ trang web hoặc chặn các URL mà cuối cùng bạn sẽ muốn được lập chỉ mục. Thay vào đó, hãy xóa các trang bị tấn công và để chúng tôi thu thập lại dữ liệu trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về cách xử lý trang web bị tấn công.
 • Để giúp hệ thống lập chỉ mục đúng "phiên bản" của trang web của bạn. Có nhiều trang web cung cấp các tệp hay nội dung HTML giống nhau trên nhiều URL. Nếu trang của bạn thuộc trường hợp này và bạn không muốn các bản trùng lặp xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy tham khảo phương pháp chuẩn hóa mà chúng tôi đề xuất. Không sử dụng công cụ URL để chặn các URL mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Công cụ này sẽ không giữ lại phiên bản theo mong muốn của bạn mà có thể xóa tất cả phiên bản (http/https và có www/không có www) của một URL.

Chặn một URL

Lưu ý rất quan trọng:

 • Một yêu cầu thành công chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Sau đó, thông tin của bạn có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google (xem Yêu cầu xóa vĩnh viễn).
 • Việc chặn một URL không ngăn Google thu thập dữ liệu trên trang của bạn mà chỉ ngăn trang đó xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm. Khi bạn yêu cầu chặn tạm thời một URL, Google có thể tiếp tục thu thập dữ liệu của URL đó nếu URL đó còn tồn tại và không bị chặn bằng phương pháp nào khác (chẳng hạn như thẻ noindex). Do đó, có khả năng trang của bạn sẽ được thu thập dữ liệu và lưu vào bộ nhớ đệm lần nữa trước khi bạn xóa hoặc bảo vệ trang đó bằng mật khẩu. Trang này cũng có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm sau khi thời gian tạm ẩn của bạn đã hết.
 • Nếu Google không thể truy cập vào URL của bạn (404, 502/3) khi bạn sử dụng công cụ này, thì chúng tôi sẽ coi như trang đó đã biến mất và yêu cầu chặn của bạn sẽ hết hạn. Sau này, bất kỳ trang nào xuất hiện tại URL đó cũng sẽ được xem là một trang mới và có thể xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm.

 

Cách tạm thời chặn một URL khỏi Google Tìm kiếm hoặc cập nhật nội dung Google xem được khi trang đó thay đổi:

 1. URL phải thuộc một tài sản trong Search Console mà bạn sở hữu. Nếu không, hãy chuyển sang làm theo những hướng dẫn tại đây.
 2. Mở Công cụ xóa.
 3. Chọn thẻ Các yêu cầu xóa tạm thời.
 4. Nhấp vào Yêu cầu mới.
 5. Chọn Xóa tạm thời URL hoặc Xóa URL đã lưu trong bộ nhớ đệm:
  1. Xóa tạm thời URL

   Tính năng này có công dụng gì?

   Chặn URL khỏi kết quả của Google Tìm kiếm trong khoảng 6 tháng. Trang này có thể xuất hiện lại trong kết quả của Tìm kiếm sau thời gian tạm ẩn. Trang này phải được thu thập lại dữ liệu trước khi có thể xuất hiện lại trong kết quả của Tìm kiếm.

   Tính năng này cũng sẽ xóa bản sao của trang và đoạn trích về trang khỏi bộ nhớ đệm.

   Bạn nên sử dụng tính năng này trong bước đầu tiên của quá trình chặn vĩnh viễn một trang khỏi kết quả của Google Tìm kiếm.

   Bạn có thể chặn một URL cụ thể hoặc tất cả các URL bắt đầu bằng một tiền tố cụ thể.

   Chặn một URL cụ thể

   • Chọn Chỉ xóa URL này
   • Chỉ chặn khỏi kết quả Tìm kiếm những URL khớp hoàn toàn, bao gồm phần mở rộng của trang (ví dụ: .html).
   • Sử dụng đúng URL như mô tả dưới đây.
   • Thẻ liên kết không bao giờ khớp và nên được loại ra khỏi URL của bạn (mypage#anchor).
   • Xem phần lưu ý bổ sung dưới đây.

    

   Chặn các URL bắt đầu bằng một tiền tố cụ thể

   • Chọn Xóa tất cả URL có tiền tố này
   • Chặn mọi URL bắt đầu bằng tiền tố đã chỉ định, cả phiên bản www và không có www. Ví dụ: nếu sản phẩm của bạn là example.com và bạn chỉ định "foods/", thì cả hai URL sau sẽ khớp với yêu cầu chặn của bạn:
    • example.com/foods/pizza https://www.example.com/foods/bread?type=whole_wheat
    • www.example.com/foods/pasta/spaghetti/bologonese.html
   • Để chặn toàn bộ trang web, hãy để trống đường dẫn.
   • Xem phần lưu ý bổ sung dưới đây.

    

   Lưu ý bổ sung:

   • Google có thể sẽ thu thập lại dữ liệu của trang trong thời gian tạm ẩn và làm mới bản sao của trang trong bộ nhớ đệm và đoạn trích về trang, nhưng sẽ không hiển thị các phần này cho đến khi thời gian tạm ẩn đã hết, trừ khi bạn yêu cầu xóa trang vĩnh viễn.
   • Tất cả các biến thể http và https, có www và không có www đều sẽ khớp. Vì vậy, nếu bạn chỉ định example.com/mypage
    • https://example.com/mypage sẽ khớp
    • http://example.com/mypage sẽ khớp
    • https://www.example.com/mypage sẽ khớp
    • http://www.example.com/mypage sẽ khớp
    • Các miền con khác (chẳng hạn như m. hoặc amp.) sẽ không khớp. Vì vậy, http://m.example.com/mypage sẽ không khớp.
  2. Xóa URL đã lưu trong bộ nhớ đệm

   Tính năng này có công dụng gì?

   Xóa đoạn trích mô tả trang trong kết quả của Tìm kiếm cho đến khi Google thu thập lại dữ liệu trên trang đó (cũng là khi đoạn trích sẽ được tạo từ nội dung mới). Trước khi đến lần thu thập dữ liệu tiếp theo, đoạn mô tả trang sẽ có nội dung dạng như sau: "Không có nội dung mô tả trang".

   Hãy sử dụng tính năng này khi bạn xóa thông tin nhạy cảm khỏi một trang và muốn cập nhật đoạn trích tương ứng trên Google Tìm kiếm. Hãy lưu ý rằng cho đến khi được thu thập lại dữ liệu, trang này vẫn có thể xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm nếu khớp với thông tin đã xóa. Tuy nhiên, thông tin đã xóa sẽ không xuất hiện trong đoạn trích hoặc phiên bản trong bộ nhớ đệm.

   Lưu ý:

   • Sử dụng đúng URL như mô tả dưới đây. URL phải khớp hoàn toàn, bao gồm phần mở rộng của trang (ví dụ: .html). Do đó, nếu bạn chỉ định path/mypage, thì những URL sau sẽ KHÔNG khớp:
    • path/MyPage, path/mypage?1234
    • path/mypage.html
   • Thẻ liên kết không bao giờ khớp và nên được loại ra khỏi URL của bạn (mypage#anchor).
 6. Chọn Tiếp theo để hoàn tất quy trình. Chúng tôi thường cần tối đa một ngày để xử lý yêu cầu và chúng tôi không đảm bảo sẽ chấp thuận yêu cầu của bạn. Bạn nên kiểm tra lại để xem trạng thái của yêu cầu. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, hãy nhấp vào Tìm hiểu thêm để tìm hiểu lý do.
 7. Gửi thêm yêu cầu xóa cho mọi URL khác có thể trỏ đến cùng một trang, cũng như mọi biến thể URL về cách viết hoa mà máy chủ của bạn xử lý. Ví dụ: tất cả URL sau đây có thể trỏ đến cùng một trang:
  • example.com/mypage
  • example.com/MyPage
  • example.com/page?1234
 8. Để yêu cầu xóa vĩnh viễn, hãy đọc phần tiếp theo.

Tìm chính xác URL để chặn

Sau đây là cách tìm đúng URL cần gửi tới công cụ này để chặn URL đó trong kết quả của Tìm kiếm.

URL của trang web

Đối với một trang, bạn phải nhập chính xác URL xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Những biến thể nhỏ – chẳng hạn như www.example.com/dragon và www.example.com/Dragon – là hai URL khác nhau. Để Google có thể xóa nội dung theo ý bạn, bạn phải nhập chính xác URL mà bạn tìm thấy trong kết quả của Google Tìm kiếm.

Cách tìm đúng URL:

 1. Truy cập vào trang và sao chép URL tại thanh URL trong trình duyệt của bạn.
 2. Tìm tất cả URL khác của cùng trang đó: Thường xuyên xảy ra trường hợp cùng một nội dung xuất hiện trên nhiều URL. Ví dụ: tất cả URL của bài đăng trên blog sau đều trỏ đến cùng một trang:
  http://www.example.com/forum/thread/123
  http://www.example.com/forum/post/456
  http://www.example.com/forum/thread/123?post=456
  http://www.example.com/forum/thread/123?post=456&sessionid=12837460
  

  Ngay cả khi yêu cầu xóa một URL của bạn được thực hiện, nội dung mà bạn muốn xóa vẫn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi nếu trang đó vẫn có thể truy cập qua các URL khác trong kết quả tìm kiếm. Trong trường hợp này, bạn hãy gửi thêm yêu cầu xóa, mỗi yêu cầu dành cho một URL hiển thị nội dung đó.

URL của hình ảnh

Sau đây là cách tìm URL của một hình ảnh để tạm thời chặn hình ảnh đó:

 1. Tìm kiếm hình ảnh trên Google Hình ảnh bằng trình duyệt Google Chrome.
 2. Nhấp chuột phải vào hình ảnh đó rồi chọn Sao chép địa chỉ liên kết. Đừng nhấp chuột trái vào hình ảnh trước khi nhấp chuột phải. (URL sẽ có dạng như sau: https://www.google.com/imgres?imgurl=https....)
 3. Dán URL vào một tệp hoặc tài liệu để bạn có thể dễ dàng lấy thông tin khi sử dụng công cụ xóa URL.
 4. Tìm mọi URL bổ sung cho hình ảnh đó; một hình ảnh có thể được lưu trữ tại nhiều URL trên một trang web hoặc trên các trang web khác nhau. Cách tìm các bản sao khác của một hình ảnh:
  1. Nhấp chuột phải vào một hình ảnh trong kết quả tìm kiếm rồi chọn Tìm kiếm hình ảnh trên Google
  2. Nhấp vào Tìm các kích thước khác của hình ảnh này: Tất cả kích thước để mở một trang có toàn bộ kích thước của hình ảnh đó
  3. Ngoài ra, hãy xem "Các trang có hình ảnh phù hợp" ở cuối trang kết quả.

Yêu cầu xóa vĩnh viễn

Công cụ xóa chỉ cung cấp tính năng xóa tạm thời trong khoảng 6 tháng. Để xóa vĩnh viễn một URL hoặc nội dung khỏi Google Tìm kiếm, hãy làm như sau:

 1. Thực hiện một trong các hành động sau để xóa trang vĩnh viễn:
  • Xóa hoặc cập nhật nội dung trên trang web của bạn (hình ảnh, trang, thư mục) và đảm bảo máy chủ web của bạn trả về một mã trạng thái HTTP 404 (Không tìm thấy) hoặc 410 (Không tồn tại). Bạn nên xóa hoàn toàn các tệp không phải HTML (như PDF) khỏi máy chủ. (Tìm hiểu thêm về mã trạng thái HTTP)
  • Chặn truy cập vào nội dung, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu mật khẩu.
  • Cho Google biết không được lập chỉ mục trang bằng cách sử dụng thẻ meta noindex. Phương pháp này kém an toàn hơn so với các phương pháp khác.
  • Không sử dụng robots.txt làm cơ chế chặn.
 2. Nếu bạn đã chặn trang trước khi xóa nội dung vĩnh viễn (bước 1), hãy bỏ chặn rồi chặn lại trang. Thao tác này sẽ xóa trang khỏi chỉ mục nếu trang đó được thu thập lại dữ liệu sau khi chặn.

Hủy yêu cầu

Cách hủy yêu cầu tạm thời chặn trang khỏi kết quả tìm kiếm:

 1. Mở công cụ Xóa.
 2. Tìm yêu cầu của bạn trong bảng danh sách yêu cầu.
 3. Nhấp vào nút trình đơn More bên cạnh yêu cầu cần hủy rồi chọn Hủy yêu cầu.

Xem danh sách yêu cầu xóa

Bạn có thể xem danh sách toàn bộ yêu cầu xóa hiện tại và yêu cầu xóa đã hết hạn đối với trang web của mình trong vòng 6 tháng qua.

Xem yêu cầu xóa của những người không phải chủ sở hữu

Đây là những yêu cầu xóa được gửi bằng Công cụ xóa nội dung lỗi thời. Những người không phải là chủ sở hữu trang web thường sử dụng Công cụ xóa nội dung lỗi thời để cập nhật kết quả tìm kiếm khi Google Tìm kiếm hiển thị thông tin không còn hiện diện trên trang web. Các yêu cầu thành công sẽ cập nhật kết quả trong Google: nếu trang không còn tồn tại, kết quả sẽ bị xóa khỏi chỉ mục và không hiển thị nữa; nếu nội dung trên trang đã bị xóa, Google Tìm kiếm sẽ ngừng hiển thị hoặc ngừng kích hoạt cho nội dung đã xóa.

Trong thẻ Nội dung lỗi thời, bạn có thể xem danh sách các yêu cầu xóa của bạn trong 6 tháng qua, cả yêu cầu hiện tại và yêu cầu đã hết hạn.

Cách xem yêu cầu xóa của những người không phải chủ sở hữu:

 1. Mở thẻ Nội dung lỗi thời trong Công cụ xóa. Bảng danh sách yêu cầu xóa sẽ chứa những thông tin sau:
URL
URL mà bạn yêu cầu xóa. Tất cả các biến thể có www/không có www/http/https của URL đó cũng được đưa vào yêu cầu.
Loại
Loại yêu cầu. Có thể là một trong những loại sau:
 • Xóa phiên bản lỗi thời trong bộ nhớ đệm: Trang vẫn tồn tại nhưng một số nội dung đã bị xóa. Xóa đoạn trích của trang trong kết quả cho đến lần thu thập dữ liệu tiếp theo; khi nội dung đã xóa được tìm kiếm trên Google, trang này sẽ không hiển thị nữa.
 • Xóa trang lỗi thời: Trang không còn tồn tại và đã bị xóa khỏi chỉ mục và kết quả tìm kiếm của Google.
Ðã yêu cầu
Ngày gửi yêu cầu, theo giờ Thái Bình Dương.
Trạng thái
Trạng thái của yêu cầu xóa nội dung lỗi thời. Có thể là một trong những trạng thái sau đây:
 • Đã phê duyệt – Yêu cầu đã được phê duyệt và sẽ sớm có hiệu lực.
 • Bị từ chối: Nội dung vẫn nằm trên trang – Nội dung mà người yêu cầu thông báo là đã bị xóa vẫn còn hiện diện trên trang. Nội dung phải bị xóa khỏi trang thì hệ thống mới có thể cập nhật chỉ mục của Google.
 • Bị từ chối: Nội dung lỗi thời không có trong chỉ mục – Nội dung mà người yêu cầu thông báo là đã bị xóa không nằm trên phiên bản của trang mà Google đã lập chỉ mục. Nguyên nhân có thể là do nội dung đã bị xóa và Google đã truy cập lại trang trước khi nhận được yêu cầu này, hoặc người dùng gửi nhầm yêu cầu về một nội dung chưa từng tồn tại trên trang.
 • Bị từ chối: Trang chưa được lập chỉ mục – URL trong yêu cầu không nằm trong chỉ mục của chúng tôi.
 • Bị từ chối: Yêu cầu trùng lặp – Một yêu cầu tương tự vẫn đang trong quá trình xử lý.
 • Bị từ chối: Trang chưa được xóa – Người yêu cầu thông báo rằng trang đã bị xóa, nhưng trang đó vẫn tồn tại.
 • Bị từ chối: Không xác định – Không thể thực hiện yêu cầu vì một lý do khác chưa xác định.
Xem yêu cầu xóa của chủ sở hữu tài sản

Bạn có thể xem được danh sách yêu cầu xóa của bạn trong 6 tháng qua, cả yêu cầu hiện tại và yêu cầu đã hết hạn.

Cách xem danh sách yêu cầu xóa của bạn:

 1. Mở thẻ Các yêu cầu xóa tạm thời trong Công cụ xóa. Bảng danh sách yêu cầu xóa sẽ chứa những thông tin sau:
URL
URL mà bạn yêu cầu xóa. Tất cả các biến thể có www/không có www/http/https của URL đó cũng được đưa vào yêu cầu.
Loại
Loại yêu cầu đã gửi:
Trạng thái
Trạng thái của yêu cầu:
 • Đang xử lý yêu cầu: Yêu cầu đang trong quá trình xử lý.
 • Yêu cầu bị từ chối: Yêu cầu đã bị từ chối, thường là do Google đang xử lý một yêu cầu trùng lặp. Xem thêm các lý do khiến Google có thể từ chối một yêu cầu.
 • Đã hủy yêu cầu: Bạn đã hủy yêu cầu.
 • Đã xóa tạm thời: URL đã tạm thời bị xóa khỏi kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn nên yêu cầu xóa trang vĩnh viễn. Nếu không, trang đó có thể xuất hiện lại sau khoảng 6 tháng.
 • Yêu cầu xóa đã hết hạn: Yêu cầu xóa URL đã hết hạn và trang tương ứng đã đủ điều kiện xuất hiện lại trong kết quả của Tìm kiếm, trừ trường hợp bạn gửi một yêu cầu xóa khác.
 • Đã xóa: Yêu cầu xóa bản sao của trang trong bộ nhớ đệm đã hoàn tất.

 

Xem những URL trên trang web của bạn mà người dùng đã báo cáo là có chứa nội dung người lớn

Người dùng Google có thể báo cáo các URL cụ thể là có chứa nội dung người lớn cho Google bằng công cụ đề xuất Tìm kiếm an toàn. Google sẽ xem xét các URL mà người dùng gửi qua công cụ này. Nếu cảm thấy rằng nội dung này không nên xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm an toàn, chúng tôi sẽ gắn thẻ các URL này là nội dung người lớn.

Để xem danh sách các URL trên trang web của bạn mà người dùng đã báo cáo là có chứa nội dung người lớn:

 1. Mở Công cụ xóa.
 2. Chọn thẻ Lọc Tìm kiếm an toàn.

Bảng lịch sử sẽ hiển thị danh sách các yêu cầu gắn nhãn nội dung của bạn là nội dung người lớn. Nếu cảm thấy rằng một trang trên trang web của bạn đã được gắn nhãn không chính xác, bạn có thể báo cáo điều này trong Diễn đàn quản trị trang web.

Yêu cầu lọc nội dung cho tính năng Tìm kiếm an toàn có thể có các giá trị trạng thái sau:

 • Đang xử lý yêu cầu: Hệ thống có thể cần vài ngày hoặc lâu hơn để xử lý yêu cầu sau khi nhận.
 • Đã hủy yêu cầu: Người dùng đưa ra yêu cầu đã hủy yêu cầu đó.
 • Yêu cầu bị từ chối: Yêu cầu bị từ chối vì một trong những lý do này.
 • Đã lọc: Yêu cầu đã được phê duyệt và URL đó sẽ không hiển thị trong kết quả của Google Tìm kiếm cho những người dùng đã bật tính năng Tìm kiếm an toàn.

Sự khác biệt giữa Công cụ xóa và Công cụ xóa nội dung lỗi thời

Search Console cung cấp hai công cụ để xóa nội dung khỏi kết quả của Tìm kiếm:

 • Công cụ xóa (công cụ trong tài liệu này): Trang/hình ảnh vẫn tồn tại và bạn muốn xóa trang/hình ảnh đó khỏi kết quả của Google Tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định (180 ngày) hoặc trang/hình ảnh đã bị xóa nhưng vẫn xuất hiện trong kết quả của Google Tìm kiếm. Bạn phải sở hữu tài sản tương ứng trong Search Console thì mới có thể sử dụng công cụ này.
 • Công cụ xóa nội dung lỗi thời: Trang/hình ảnh không còn tồn tại trên web hoặc đã được cập nhật, nhưng Google Tìm kiếm vẫn trả về kết quả cũ. Yêu cầu thành công sẽ xóa hình ảnh hoặc trang (nếu hình ảnh/trang đó không còn tồn tại) hoặc cập nhật hình ảnh hoặc trang trong kết quả của Tìm kiếm (nếu hình ảnh/trang đó đã thay đổi). Bạn không cần sở hữu trang web chứa hình ảnh hoặc trang đó để sử dụng công cụ này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false