Narzędzie do usuwania

Jak tymczasowo blokować wyświetlanie wyników ze swojej witryny i zarządzać filtrowaniem SafeSearch

Narzędzie do usuwania umożliwia tymczasowe blokowanie stron, by nie pojawiały się one w wynikach wyszukiwania Google. Strony muszą pochodzić z witryny, której jesteś właścicielem. W przypadku witryn, które nie należą do Ciebie, użyj tego narzędzia do rozwiązywania problemów.

Narzędzie to umożliwia również sprawdzenie, które adresy URL w Twojej witrynie zostały zgłoszone jako zawierające treści dla dorosłych.

Usuwanie treści w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Tymczasowe blokowanie adresów URL

Aby tymczasowo zablokować adresy URL, by nie pojawiały się w wynikach wyszukiwania Google, wykonaj podane tu instrukcje.

Kiedy należy używać tego narzędzia

 • Masz adres URL w należącej do Ciebie usłudze w Search Console i chcesz szybko wyłączyć jego pojawianie się w wyszukiwarce Google. Aby trwale usunąć adres URL, musisz wykonać dodatkowe czynności. Adres URL, który chcesz usunąć, może prowadzić do strony lub obrazu.
 • Po usunięciu treści kontrowersyjnych ze strony chcesz usunąć je również z wyników wyszukiwania Google, ale nie chcesz, by zniknęła z nich strona.

Kiedy nie należy używać tego narzędzia

 • Do blokowania strony w usłudze, której nie jesteś właścicielem. Przejdź do sekcji Nie kontroluję strony internetowej.
 • Do trwałego usuwania adresu URL z wyszukiwarki Google. To kolejny etap trwałego usuwania, a nie pierwszy. Aby trwale usunąć adres URL, postępuj zgodnie z instrukcjami trwałego usuwania.
 • Do usuwania treści z internetu. To narzędzie usuwa treści tylko z wyszukiwarki Google.
 • Do usuwania wyników z innych wyszukiwarek. To narzędzie usuwa treści tylko z wyszukiwarki Google.

Bardzo ważne informacje:

 • Pozytywnie rozpatrzona prośba o usunięcie adresu URL jest ważna tylko przez około sześć miesięcy. Po tym czasie Twoje treści mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google (patrz Trwałe usuwanie treści).
 • Zablokowanie adresu URL nie wyłącza indeksowania strony przez Google, a tylko pokazywanie jej w wynikach wyszukiwania Google. Jeśli zgłaszasz prośbę o tymczasowe zablokowanie adresu URL, to nadal będziemy go indeksować, o ile on istnieje i nie został zablokowany w inny sposób (na przykład z wykorzystaniem tagu noindex). Dlatego Twoja strona może zostać ponownie zindeksowana, zanim ją usuniesz lub zabezpieczysz hasłem, i może pojawić się w wynikach wyszukiwania po upływie okresu tymczasowej niedostępności.
 • Jeśli adres URL jest dla nas nieosiągalny, uznamy, że strona nie istnieje, i unieważnimy Twoją prośbę o jej zablokowanie. Każdą stronę, która później znajdzie się pod tym adresem, uznamy za nową, czyli taką, która może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google.

 

Używanie Narzędzia do usuwania

Aby tymczasowo zablokować adres URL w wynikach wyszukiwania Google lub zaktualizować go po zmianie:

 1. W Search Console adres URL musi występować w usłudze, której jesteś właścicielem.Jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
 2. Otwórz Narzędzie do usuwania.
 3. Wybierz kartę Tymczasowe usunięcia.
 4. Kliknij opcję Nowa prośba.
 5. Wybierz Tymczasowe usunięcie adresu URL lub Usuwanie adresu URL z pamięci podręcznej:
  1. Tymczasowe usunięcie adresu URL

   Na czym to polega?

   Przez około sześć miesięcy adres URL nie będzie pojawiał się w wynikach wyszukiwania Google. Po upływie okresu niedostępności strona może ponownie pojawiać się w wyszukiwarce. Aby strona znowu mogła pojawić w wynikach wyszukiwania Google, powinna zostać ponownie zindeksowana.

   Narzędzie usuwa również zapisaną w pamięci podręcznej kopię strony oraz jej fragment.

   Używaj tej funkcji w ramach pierwszego etapu trwałego blokowania wyświetlania strony w wynikach wyszukiwania Google.

   Możesz zablokować konkretny adres URL lub wszystkie adresy URL, które zaczynają się określonym prefiksem.

   Blokowanie określonego adresu URL

    

   Blokowanie adresów URL rozpoczynających się określonym prefiksem

   • Wybierz Usuń wszystkie adresy URL z tym prefiksem.
   • Spowoduje to zablokowanie wszystkich adresów URL rozpoczynających się danym prefiksem – niezależnie od tego, czy zawierają www. Jeśli Twoja usługa to na przykład example.com i określisz prefiks „jedzenie/”, ukryte zostaną oba te adresy URL:
    • example.com/jedzenie/pizza https://www.example.com/jedzenie/chleb?type=pelnoziarnisty
    • www.example.com/jedzenie/makaron/spaghetti/bologonese.html
   • Aby zablokować całą witrynę, zostaw pustą ścieżkę.
   • Poniżej znajdziesz dodatkowe uwagi.

    

   Dodatkowe uwagi:

   • Google może ponownie zindeksować stronę w okresie jej niedostępności oraz odświeżyć jej zapisaną w pamięci podręcznej kopię i fragment, ale nie będzie pokazywać tych treści przed końcem okresu niedostępności, chyba że trwale usuniesz stronę.
   • Blokowanie dotyczy wszystkich wariantów stron http i https oraz stron www i bez www. W przypadku adresu example.com/mojastrona blokowanie obejmie więc te warianty:
    • https://example.com/mojastrona
    • http://example.com/mojastrona
    • https://www.example.com/mojastrona
    • http://www.example.com/mojastrona
    • Inne subdomeny (np. m. czy amp.) nie zostaną zablokowane. Dlatego np. adres http://m.example.com/mojastrona nie będzie blokowany.
  2. Usuwanie adresu URL z pamięci podręcznej

   Na czym to polega?

   Ta funkcja powoduje, że fragment opisu strony zostanie usunięty z wyników wyszukiwania Google do czasu, gdy strona zostanie zindeksowania ponownie. Wtedy fragment będzie wygenerowany na podstawie nowych treści. Do momentu ponownego zindeksowania opis strony będzie wyglądał mniej więcej tak: „Opis strony jest niedostępny”.

   Użyj tej funkcji po usunięciu informacji poufnych ze strony, gdy chcesz zaktualizować fragment w wynikach wyszukiwania w Google. Pamiętaj, że po wpisaniu w wyszukiwarce usuniętych informacji strona nadal może pojawiać się w wynikach wyszukiwania do chwili jej ponownego zindeksowania. Usunięte informacje nie będą się pokazywały we fragmencie ani wersji strony zapisanej w pamięci podręcznej.

   Uwagi:

   • Wpisz adres URL dokładnie tak, jak wyświetla się on w wynikach wyszukiwania GoogleAdres URL musi być dokładny, z rozszerzeniem strony (na przykład .html) włącznie. Jeśli podasz adres ścieżka/mojastrona, następujące adresy URL NIE zostaną zablokowane:
    • ścieżka/MojaStrona, ścieżka/mojastrona?1234
    • ścieżka/mojastrona.html
   • Kotwice są zawsze pomijane i nie należy ich podawać w adresie URL (mojastrona#kotwica).
 6. Wybierz Dalej, by dokończyć proces. Przetwarzanie prośby może zająć nawet cały dzień, ale nie ma gwarancji, że zostanie ona rozpatrzona pozytywnie. Sprawdź stan prośby. Jeśli została odrzucona, kliknij Więcej informacji, by przeczytać wyjaśnienie.
 7. Prześlij kolejne prośby o usunięcie wszelkich dodatkowych adresów URL tej strony, a także akceptowanych przez serwer wersji adresu URL zapisanych z wykorzystaniem różnej wielkości liter. Na przykład wszystkie poniższe adresy URL mogą wskazywać tę samą stronę:
  • example.com/mojastrona
  • example.com/MojaStrona
  • example.com/page?1234
 8. Jeśli chcesz trwale usunąć adres URL, przeczytaj następną sekcję.

Trwałe usuwanie

Narzędzie do usuwania służy jedynie do tymczasowego usuwania adresów URL na około sześć miesięcy. Aby trwale usunąć treści lub adres URL z wyników wyszukiwania Google:

 1. Wykonaj jedną z tych czynności,:
  • Usuń albo zaktualizuj treści w swojej witrynie (obrazy, strony, katalogi) i sprawdź, czy serwer WWW zwraca kod stanu HTTP 404 (Nie znaleziono) lub 410 (Brak). Pliki inne niż HTML (np. PDF) należy całkowicie usunąć z serwera. Dowiedz się więcej o kodach stanu HTTP.
  • Zablokuj dostęp do treści, na przykład ustawiając ochronę hasłem.
  • Zaznacz, że strona nie powinna być indeksowana, korzystając z metatagu noindex. Ta metoda jest mniej bezpieczna niż pozostałe.
  • Do blokowania nie używaj pliku robots.txt.
 2. Jeśli zablokujesz stronę przed trwałym usunięciem treści (krok 1), musisz ją odblokować, a potem zablokować jeszcze raz. Spowoduje to wykluczenie strony z indeksu, jeśli po zablokowaniu została ona ponownie zindeksowana.

Przeglądanie historii próśb o tymczasowe usunięcie

Możesz wyświetlić historię wszystkich próśb o usunięcie danej witryny, które zostały przesłane przy użyciu tego narzędzia w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Tabela historii zawiera te informacje:

URL
Adres URL, którego dotyczy prośba. W prośbie są też uwzględnione wszystkie warianty widocznego adresu URL (www / bez www / http / https).
Typ
Problemy związane z typem prośby:
Stan
Stan prośby:
 • Przetwarzam prośbę: prośba jest rozpatrywana.
 • Prośba odrzucona: prośba została odrzucona. Zwykle powodem jest spełnienie innej, identycznej prośby. Poznaj inne możliwe powody odrzucenia prośby.
 • Prośba anulowana: prośba została przez Ciebie anulowana.
 • Tymczasowe usunięcie: adres URL został tymczasowo usunięty z wyników wyszukiwania Google. Jeśli nie usuniesz go na stałe, po około sześciu miesiącach strona może ponownie pojawić się w wynikach wyszukiwania.
 • Usunięcie wygasło: prośba o usunięcie adresu URL straciła ważność. Strona może ponownie pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, chyba że znowu poprosisz o jej usunięcie.
 • Wyczyszczono: wykonano prośbę o usunięcie z pamięci podręcznej.

Anulowanie prośby o usunięcie

Jeśli chcesz anulować tymczasową blokadę w wynikach wyszukiwania:

 1. Otwórz Narzędzie do usuwania.
 2. Znajdź prośbę w tabeli historii.
 3. Kliknij przycisk menu More obok prośby i wybierz Anuluj prośbę.

Przypadki nieprawidłowego użycia Narzędzia do usuwania

Narzędzie do usuwania adresów URL jest rozwiązaniem, z którego należy skorzystać w pierwszej kolejności w przypadku, gdy chcesz zablokować treści w sytuacjach awaryjnych, na przykład gdy zawierają one poufne dane, które przypadkowo zostały ujawnione. Użycie go do innych celów (takich jak poniższe) może spowodować problemy w witrynie:

 • Nie używaj tego narzędzia podczas robienia porządków w witrynie, na przykład gdy masz stare strony zwracające kod 404. Jeśli w Twojej witrynie zostały niedawno wprowadzone zmiany i w naszym indeksie występują nieaktualne adresy URL, roboty Google wykryją to podczas następnego indeksowania odpowiednich adresów URL, a nieistniejące strony automatycznie znikną z wyników wyszukiwania. Pilna aktualizacja nie jest niezbędna.
 • Nie używaj tego narzędzia do rozwiązywania problemów z indeksowaniem zgłaszanych na Twoim koncie w Search Console. Narzędzie do usuwania URL-i eliminuje adresy z wyników wyszukiwania Google, a nie z konta w Search Console. Nie musisz ręcznie usuwać URL-i z raportu – z czasem same z niego znikną.
 • Nie używaj tego narzędzia, by zacząć tworzyć witrynę „od zera”. Jeśli obawiasz się, że w odniesieniu do Twojej witryny zostały podjęte ręczne działania, lub jeśli chcesz zacząć od nowa po zakupie domeny od poprzedniego właściciela, zalecamy przesłanie prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia i poinformowanie nas w ten sposób o swoich obawach oraz wprowadzonych zmianach.
 • Nie używaj tego narzędzia do przełączania witryny do trybu offline po ataku hakera. Jeśli witryna została zaatakowana przez hakera i chcesz wyeliminować z indeksu nieprawidłowe adresy URL, wyłącz za pomocą narzędzia do blokowania adresów URL wszystkie URL-e utworzone przez hakera – takie jak http://www.example.com/kup-tanio-viagre-skq3w598.html. Nie zalecamy jednak blokowania całej witryny ani adresów URL, na których zindeksowaniu mogłoby Ci zależeć. Zamiast tego napraw szkody spowodowane atakiem i poczekaj na ponowne zindeksowanie Twojej witryny przez Google. Więcej informacji na temat postępowania z zaatakowaną witryną
 • Nie używaj tego narzędzia do wymuszania zindeksowania „prawidłowej wersji” witryny. W wielu witrynach te same treści i pliki HTML znajdują się pod różnymi adresami URL. Jeśli w Twojej witrynie też tak jest, a nie chcesz, by zduplikowana treść pojawiała się w wynikach wyszukiwania, zapoznaj się z zalecanymi sposobami wyboru strony kanonicznej. Nie używaj tego narzędzia, aby pozbyć się niechcianych adresów URL z wyników wyszukiwania. Nie pomoże to zachować ulubionej wersji strony – przeciwnie, mogłoby spowodować usunięcie wszystkich wersji adresu URL (http/https i www / bez www).

Wyświetlanie próśb o usunięcie nieaktualnych treści

Możesz wyświetlić historię wszystkich próśb o zaktualizowanie lub usunięcie nieaktualnych wyników wyszukiwania Google dotyczących Twojej witryny, które zostały przesłane przy użyciu narzędzia do usuwania nieaktualnych treści w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Narzędzie do usuwania nieaktualnych treści jest używane przez osoby, które nie są właścicielami witryny, do aktualizowania wyników wyszukiwania w sytuacji, gdy wyszukiwarka Google wyświetla informacje, których nie ma już na stronie. Zatwierdzenie prośby spowoduje zaktualizowanie wyników w Google. Jeśli strony nie ma już w sieci, wynik zostanie usunięty z indeksu i nie będzie już wyświetlany. Jeśli treści na stronie zostały usunięte, wyszukiwarka Google nie będzie ich już wyświetlać.

Aby wyświetlić historię próśb:

 1. Otwórz Narzędzie do usuwania.
 2. Wybierz kartę Nieaktualna treść. Tabela historii zawiera te informacje:
URL
Adres URL, którego dotyczy prośba. W prośbie są też uwzględnione wszystkie warianty widocznego adresu URL (www / bez www / http / https).
Typ
Typ prośby może być następujący:
 • Usuwanie nieaktualnej strony z pamięci podręcznej: strona nadal istnieje, ale niektóre treści zostały z niej usunięte. Usuwa fragment strony z wyników wyszukiwania aż do czasu następnego indeksowania. Ta strona nie pojawi się już w wynikach wyszukiwania Google dotyczących usuniętej treści.
 • Usuwanie nieaktualnej strony: strona już nie istnieje i została usunięta z indeksu oraz wyników wyszukiwania Google.
Prośba wysłana
Data przesłania prośby podana w czasie pacyficznym.
Stan
Stan prośby o usunięcie nieaktualnej treści. Dostępne wartości:
 • Zatwierdzono – prośba została zatwierdzona i wkrótce zostanie zrealizowana.
 • Odrzucono: treść znajduje się nadal na stronie – treść oznaczona przez zgłaszającego jako usunięta nadal znajduje się na stronie. Aby indeks Google mógł zostać zaktualizowany, treść musi zostać usunięta ze strony.
 • Odrzucono: nieaktualna treść, której nie ma w indeksie – treść oznaczona przez zgłaszającego jako nieaktualna nie znajduje się w wersji strony zindeksowanej przez Google. Treść została usunięta, a robot Google ponownie wszedł na stronę, zanim odebraliśmy prośbę, albo też użytkownik podał treść, której nigdy nie było na stronie.
 • Odrzucono: strona nie została zindeksowana – przesłany adres URL nie znajduje się w indeksie Google.
 • Odrzucono: zduplikowana prośba – podobna prośba została już przesłana i oczekuje na odpowiedź.
 • Odrzucono: strona nie została usunięta – strona oznaczona przez zgłaszającego jako usunięta nadal istnieje.
 • Odrzucono: nie określono przyczyny – prośba nie mogła zostać zrealizowana z innego, nieokreślonego powodu.

Wyświetlanie w witrynie adresów URL, które zostały zgłoszone jako zawierające treści dla dorosłych

Użytkownicy Google mogą używać narzędzia sugestii filtrowania przez SafeSearch, by zgłaszać określone adresy URL jako prowadzące do treści dla dorosłych. Sprawdzamy zgłoszone w ten sposób adresy i jeśli stwierdzimy, że dane treści powinny być ukrywane przez filtr SafeSearch, wskazujące je adresy URL oznaczamy jako odpowiednie tylko dla dorosłych.

Aby zobaczyć listę adresów URL w witrynie, które zostały zgłoszone jako prowadzące do treści dla dorosłych:

 1. Otwórz Narzędzie do usuwania.
 2. Wybierz kartę Filtrowanie SafeSearch.

Tabela historii pokazuje listę próśb o oznaczenie treści jako przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli Twoim zdaniem któraś strona w Twojej witrynie została nieprawidłowo oznaczona, możesz to zgłosić na Forum dla webmasterów.

Stan prośby o filtrowanie SafeSearch może mieć jedną z tych wartości:

 • Przetwarzam prośbę: przetworzenie przesłanej prośby może zająć co najmniej kilka dni.
 • Prośba anulowana: użytkownik, który przesłał prośbę, anulował ją.
 • Prośba odrzucona: prośba została odrzucona z jednego z tych powodów.
 • Odfiltrowano: prośba została zatwierdzona i adres URL nie wyświetli się w wynikach wyszukiwania Google, jeśli filtr SafeSearch jest włączony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?