Nástroj k odstraňování obsahu a vytváření přehledů Bezpečného vyhledávání

Dočasně zablokujte výsledky vyhledávání ze svého webu nebo spravujte filtrování pomocí Bezpečného vyhledávání

Pomocí Odstraňovacího nástroje můžete z výsledků Vyhledávání Google dočasně zablokovat stránky na webech, které vlastníte, zobrazit historii žádostí o odstranění od vlastníků služeb i od jiných uživatelů a také zjistit, které adresy URL vašeho webu byly nahlášeny jako zahrnující obsah pouze pro dospělé.

Pokud chcete odstranit obsah na webech, které nevlastníte, podívejte se na tuto stránku.

Odstranění v Search Console – školení služby Google Search Console

 

Podmínky

Tímto postupem dočasně zablokujete zobrazování adresy URL vašeho webu ve výsledcích Vyhledávání Google.

Kdy tento nástroj použít

 • Potřebujete z Vyhledávání Google rychle odstranit adresu URL webu, který v Search Console vlastníte. K trvalému odstranění adresy URL je potřeba podniknout další kroky. Lze odstranit adresu URL webové stránky nebo obrázku.
 • Ze stránky jste odstranili citlivý obsah a chcete, aby se tato změna projevila ve výsledcích Vyhledávání Google.

Kdy tento nástroj nepoužívat

 • K zablokování stránky na webu, nad kterým nemáte kontrolu. Pokud stránku nevlastníte:
 • K trvalému odstranění adresy URL z Vyhledávání. Odstraňovací nástroj je v tomto procesu pouze jedním krokem k trvalému odstranění adresy URL. Pokud použijete pouze tento nástroj, nebude to fungovat.
 • K odstranění obsahu z internetu. Tento nástroj odstraní obsah pouze z Vyhledávání Google.
 • K odstranění výsledků z jiných vyhledávačů. Tento nástroj odstraní obsah pouze z Vyhledávání Google.
 • K uklizení nepořádku, jako jsou staré stránky, které vracejí kód 404. Pokud jste web nedávno změnili a v indexu zůstaly nějaké staré adresy URL, prohledávače Googlu to při procházení vašich adres URL zjistí a příslušné stránky časem z výsledků vyhledávání přirozeně vypadnou. Není třeba žádat o naléhavou aktualizaci.
 • K řešení chyb procházení z účtu Search Console. Nástroj na blokování blokuje adresy URL z výsledků vyhledávání na Googlu, nikoli z účtu Search Console. Adresy URL z tohoto přehledu není potřeba ručně odebírat. Postupně přirozeně vypadnou.
 • Když s webem chcete začít znovu „úplně od začátku“. Pokud se obáváte, že proti vašemu webu mohl být proveden ruční zásah, nebo chcete po zakoupení domény od někoho jiného začít od nuly, doporučujeme vám vyplnit žádost o přehodnocení a napsat nám, co vás znepokojuje nebo k jakým změnám ohledně webu došlo.
 • K přepnutí webu do režimu „offline“ v reakci na jeho napadení. Pokud byl váš web napaden a chcete se zbavit škodlivých adres URL, které byly indexovány, můžete nástroj na blokování adres URL použít k zablokování všech nových adres URL, které vytvořil hacker – například http://www.example.com/kupte-si-levne-viagru-skq3w598.html. Nedoporučujeme však blokovat celý web nebo adresy URL, které budete chtít v budoucnu indexovat. Místo toho napadené stránky vyčistěte a nechte nás znovu je projít. Další informace o řešení problémů s napadenými stránkami
 • K zařazení správné „verze“ webu do indexu. Mnoho webů zpřístupňuje stejný obsah ve formátu HTML prostřednictvím různých adres URL. Pokud to je i váš případ a nechcete, aby se v našich výsledcích vyhledávání zobrazovaly duplikáty, projděte si doporučené metody kanonizace. Nepoužívejte nástroj na blokování adres URL k blokování těch adres, které nechcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Vaše oblíbená verze stránky nemusí být zachována. Může dojít k odebrání všech verzí adresy URL (se schématem http i https a se subdoménou www i bez ní).

Dočasné zablokování adresy URL

Velmi důležité poznámky:

 • Úspěšná žádost blokuje obsah jen přibližně šest měsíců. Poté se informace ve výsledcích Vyhledávání Google mohou znovu zobrazovat (viz sekce Trvalé odstranění).
 • Zablokování adresy URL nebrání Googlu v procházení stránky. Zabraňuje pouze zobrazení stránky ve výsledcích Vyhledávání. Když požádáte o dočasné zablokování adresy URL, která stále existuje a není blokována jinou metodou (například značkou noindex), Google ji může i nadále procházet. Proto je možné, že než stačíte stránku odstranit nebo na ní nastavit ochranu heslem, stránku projdeme a po uplynutí období dočasného blokování se může ve výsledcích vyhledávání znovu zobrazit.
 • Pokud při použití tohoto nástroje bude adresa URL pro Google nedostupná (404, 502/3), bude předpokládat, že příslušná stránka již neexistuje a platnost vaší žádosti o blokování vyprší. Každá stránka nalezená na této adrese URL později bude považována za novou stránku, která se ve výsledcích Vyhledávání Google může zobrazit.

 

Dočasné zablokování adresy URL z Vyhledávání Google nebo aktualizace zobrazení Google po změně stránky:

 1. Adresa URL musí být součástí služby Search Console, kterou vlastníte. Pokud ne, přečtěte si první položku v článku Kdy tento nástroj nepoužívat.
 2. Otevřete Odstraňovací nástroj.
 3. Vyberte kartu Dočasná odstranění.
 4. Klikněte na Nová žádost.
 5. Vyberte buď Dočasně odstranit adresu URL nebo Vymazat/aktualizovat úryvek ve vyhledávání:
  1. Dočasné odstranění adresy URL

   Co tato možnost dělá?

   Blokuje adresu URL z výsledků Vyhledávání Google přibližně na šest měsíců. Po uplynutí období blokování se stránka může ve výsledcích Vyhledávání znovu zobrazit. Před opětovným zobrazením ve výsledcích Vyhledávání bude stránka znovu projita.

   Tento postup také vymaže úryvek stránky z indexu Google.

   Tuto funkci použijte jako první krok k trvalému zablokování stránky z výsledků Vyhledávání Google.

   Můžete zablokovat buď konkrétní adresu URL, nebo všechny adresy URL, které začínají specifickou předponou:

   Zablokování konkrétní adresy URL

   1. Zadejte celou adresu URL, kterou chcete zablokovat. Použijte správnou adresu URL podle níže uvedeného popisu
   2. Vyberte Odstranit pouze tuto adresu URL.

   Důležité poznámky:

   • Tato možnost ve výsledcích Vyhledávání zablokuje pouze přesnou adresu URL, včetně přípony (například .html) a parametrů.
   • Fragmenty se při posuzování shody neberou v úvahu a v adrese URL byste je neměli uvádět (stranka#fragment).
   • Přečtěte si další poznámky níže.

    

   Zablokování adres URL, které začínají předponou

   1. Vyberte Odstranit všechny adresy URL s touto předponou.
   2. Zadejte odpovídající předponu adres URL, které chcete blokovat. Toto zablokuje všechny adresy URL začínající zadanou předponou (se subdoménou www i bez ní). Příklad:
    • Služba: example.com,
    • Blokovaná cesta: https://example.com/jidlo/
    • Odpovídající adresy URL:
     • http://example.com/jidlo/pizza
     • https://www.example.com/jidlo/chleba?typ=celozrnny
     • https://www.example.com/jidlo/testoviny/spagety/bolonske.html
    • Pokud chcete zablokovat celý web, použijte adresu URL, jako je tato: https://example.com/

   Přečtěte si další poznámky níže.

    

   Další poznámky:

   • Pokud stránku neodstraníte trvale, Google ji během období blokování může znovu projít a její úryvek obnovit. Nebude ji však zobrazovat, dokud období blokování neuplyne.
   • Budou zablokovány varianty s protokolem http i https a se subdoménou www i bez ní. Pokud tedy zadáte adresu URL example.com/stranka:
    • Adresa https://example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa http://example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa https://www.example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa http://www.example.com/stranka bude zablokována.
    • Jiné domény (např. m. nebo amp.) nebudou zablokovány. Adresa http://m.example.com/stranka tedy nebude zablokována.
  2. Vymazání/aktualizace úryvku ve vyhledávání

   Co tato možnost dělá?

   Vymaže z Výsledků vyhledávání úryvek s popisem stránky. Bude vymazán až do příštího procházení stránky, při němž se vygeneruje z nového obsahu. Až do příštího procházení se u stránky místo popisu bude zobrazovat informace, že popis stránky není k dispozici.

   Tuto funkci použijte, když ze stránky odstraňujete citlivé informace a chcete u výsledku aktualizovat úryvek ve Vyhledávání Google. Upozorňujeme, že až do opětovného projití se stránka i nadále bude moci zobrazovat ve výsledcích vyhledávání pro odstraněné informace. Odstraněné informace se však nezobrazí v úryvku.

   Poznámky:

   • Použijte správnou adresu URL podle níže uvedeného popisu. Adresa URL se musí přesně shodovat, včetně přípony (například .html). Pokud tedy zadáte adresu cesta/stranka, NEBUDE to mít vliv na následující adresy URL:
    • cesta/Stranka, cesta/stranka?1234
    • cesta/stranka.html
   • Fragmenty se při posuzování shody neberou v úvahu a v adrese URL byste je neměli uvádět (stranka#fragment).
 6. Pro dokončení procesu vyberte Další. Zpracování obvykle trvá až jeden den a není zaručeno, že bude přijata. Stav žádosti proto pravidelně kontrolujte. Pokud byla žádost zamítnuta, kliknutím na odkaz Další informace zobrazíte důvod.
 7. Odešlete samostatné žádosti o odstranění pro případné další adresy URL, které odkazují na stejnou stránku, a pro verze s jinými kombinacemi velkých a malých písmen, které váš server podporuje. Například všechny následující adresy URL mohou směřovat na stejnou stránku:
  • example.com/stranka
  • example.com/Stranka
  • example.com/stranka?1234
 8. Pokud chcete, aby odstranění bylo trvalé, přečtěte si další části.

Vyhledání správné adresy URL k zablokování

Zde se dozvíte, jak najít správnou adresu URL, kterou byste pomocí nástroje měli odeslat, abyste ve výsledcích Vyhledávání byla zablokována.

Adresa URL webové stránky

V případě stránky musíte zadat přesnou adresu URL, která se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání Google. Pokud se adresy byť jen nepatrně liší (jako například www.example.com/dragon a www.example.com/Dragon) jedná se o dvě různé adresy URL. Pokud chcete, aby Google odebral požadovaný obsah, musíte zadat přesně tu adresu URL, kterou jste našli ve výsledcích Vyhledávání Google.

Postup vyhledání správné adresy URL:

 1. Přejděte na příslušnou stránku a zkopírujte adresu URL uvedenou v adresním řádku prohlížeče.
 2. Vynechte fragmenty (vše za znakem #). V žádosti budou ignorovány.
 3. Přidejte nezbytné parametry, ale volitelné parametry vynechte. Příklad: https://example.com?polozka=1234, ale nikoliv https://example.com/jidlo?sort=ascending.
 4. Vyhledejte případné další adresy URL stejné stránky. Je běžné, že se stejný obsah zobrazuje pomocí různých adres URL. Například všechny následující adresy URL blogových příspěvků směřují na stejnou stránku:
  http://www.example.com/forum/konverzace/123
  http://www.example.com/forum/prispevek/456
  http://www.example.com/forum/konverzace/123?prispevek=456
  http://www.example.com/forum/konverzace/123?prispevek=456&sessionid=12837460
  

  Pokud úspěšně zažádáte o odstranění jedné adresy URL, ale stejný obsah se ve výsledcích vyhledávání zobrazuje i na jiných adresách URL, může se zobrazovat i nadále. V takovém případě odešlete další žádosti o odstranění – jednu pro každou adresu URL, na které se tento obsah zobrazuje.

Adresa URL obrázku

Zde je návod, jak najít adresu URL obrázku, abyste ho dočasně zablokovali:

 1. Najděte obrázek ve službě Obrázky Google v prohlížeči Google Chrome.
 2. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a vyberte Kopírovat adresu odkazu. Toto proveďte, aniž byste předtím na obrázek klikli levým tlačítkem. (Adresa URL by měla vypadat nějak takto: https://www.google.com/imgres?imgurl=https....)
 3. Adresu URL si uložte do souboru nebo dokumentu, abyste ji měli k dispozici při použití nástroje na odstranění adresy URL.
 4. Najděte další adresy URL stejného obrázku. Obrázek může být hostován na několika adresách URL na stejném webu nebo na různých webech. Postup vyhledání dalších kopií obrázku:
  1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a vyberte Vyhledat obrázek pomocí vyhledávače Google.
  2. Klikněte na Najít obrázek v jiných velikostech: Všechny velikosti. Zobrazí se stránka se všemi velikostmi.
  3. Také projděte stránky uvedené v dolní části stránky s výsledky v sekci Stránky se stejnými obrázky.

Trvalé odstranění

Odstraňovací nástroj zajišťuje pouze dočasné odstranění přibližně na šest měsíců. Postup trvalého odstranění obsahu nebo adresy URL z vyhledávání Google:

 1. Pokud stránku chcete odstranit trvale, proveďte některý z následujících kroků:
  • Odstranit nebo aktualizovat obsah webu (obrázky, stránky, adresáře) a zajistit, aby webový server vracel buď stavový kód HTTP 404 (Nenalezeno), nebo 410 (Již neexistuje). Soubory jiného typu než HTML (například soubory PDF) by ze serveru měly být zcela odstraněny. (Další informace o stavových kódech HTTP)
  • Zablokovat přístup k obsahu, například vyžadováním hesla.
  • Uvést, že se stránka nemá indexovat, a to pomocí metaznačky noindex. Tato metoda je méně bezpečná než ostatní metody.
  • K blokování nepoužívejte soubor robots.txt.
 2. Pokud jste stránku před trvalým odstraněním obsahu zablokovali (krok 1), odblokujte ji a poté ji znovu zablokujte. Tím se stránka z indexu vymaže, pokud byla po zablokování znovu projita.

Zrušení žádosti

Pokud chcete dočasné blokování z výsledků vyhledávání zrušit:

 1. Otevřete Odstraňovací nástroj.
 2. Vyhledejte svou žádost v tabulce historie.
 3. Klikněte na tlačítko nabídky Ikona dalších nastavení vedle žádosti a vyberte Zrušit žádost.

Zobrazení historie žádostí o odstranění

Můžete zobrazit historii všech aktuálních a neaktuálních žádostí o odstranění pro svůj web, které byly vytvořeny během posledních 6 měsíců.

Zobrazení žádostí o odstranění od uživatelů, kteří nejsou vlastníky

Jedná se o žádosti o odstranění podané pomocí nástroje Odstranění zastaralého obsahu. Pomocí Odstranění zastaralého obsahu mohou uživatelé bez vlastnických oprávnění k webu požádat o aktualizaci výsledků vyhledávání, když se ve Vyhledávání Google zobrazují informace, které se již na webu nenacházejí. Úspěšné žádosti povedou k aktualizaci výsledku na Googlu: Pokud již stránka není dostupná, výsledek bude z indexu odstraněn a přestane se zobrazovat. Pokud byl obsah ze stránky odebrán, již se ve Vyhledávání Google nebude zobrazovat ani pomocí něj stránku nebude možné vyhledat.

Seznam svých vlastních žádostí o odstranění z posledních 6 měsíců (aktuálních i již neplatných) můžete zobrazit na kartě Zastaralý obsah.

Postup zobrazení žádostí o odstranění od uživatelů, kteří nejsou vlastníky

 1. V Odstraňovacím nástroji otevřete kartu Zastaralý obsah. Tabulka historie obsahuje následující informace:
Adresa URL
Adresa URL uvedená v žádosti. V žádosti jsou zahrnuty i všechny varianty uvedené adresy URL (s/bez www a https/https).
Typ
Typ žádosti může být:
 • Odstranění zastaralého úryvku: Stránka stále existuje, ale část obsahu z ní byla odstraněna. Až do příštího procházení vymaže úryvek stránky ve výsledku. Stránka se již na Googlu při vyhledávání odebraného obsahu nebude zobrazovat.
 • Odstranění zastaralé stránky: Stránka již neexistuje a byla z indexu Google a výsledků vyhledávání odstraněna.
Požádáno
Datum podání žádosti (v americkém tichomořském časovém pásmu).
Stav
Stav žádosti o odstranění zastaralého obsahu. Možné jsou tyto stavy:
 • Schváleno – Žádost byla schválena a brzy by měla být uplatněna.
 • Odmítnuto: Obsah je pořád na stránce – Obsah označený žadatelem se na stránce stále nachází. Aby index Google bylo možné aktualizovat, musí být obsah ze stránky odstraněn.
 • Odmítnuto: Zastaralý obsah není v indexu – Obsah, který žadatel označil za zastaralý, se ve verzi stránky indexované Googlem nevyskytuje. Buď byl obsah odstraněn a Google stránku ještě před přijetím žádosti znovu navštívil, nebo uživatel zadal nesprávný obsah, který na stránce nikdy nebyl.
 • Odmítnuto: Stránka nebyla indexována – Odeslaná adresa URL není v našem indexu.
 • Odmítnuto: Duplicitní žádost – Podobná žádost stále čeká na vyřízení.
 • Odmítnuto: Stránka nebyla odstraněna – Stránka, kterou žadatel označil za odstraněnou, stále existuje.
 • Odmítnuto: Neurčeno – Žádosti nelze vyhovět z jiného, blíže neuvedeného důvodu.
Zobrazení žádostí o odstranění od vlastníků služeb

Můžete zobrazit seznam svých vlastních žádostí o odstranění (aktuálních i již neplatných) z posledních 6 měsíců.

Zobrazení historie žádostí o odstranění:

 1. V Odstraňovacím nástroji otevřete kartu Dočasná odstranění. Tabulka historie obsahuje následující informace:
Adresa URL
Adresa URL uvedená v žádosti. V žádosti jsou zahrnuty i všechny varianty uvedené adresy URL (s/bez www a https/https).
Typ
Typ žádosti:
Stav
Stav žádosti:
 • Žádost se zpracovává: Probíhá zpracování žádosti.
 • Žádost byla zamítnuta: Žádost byla zamítnuta, obvykle proto, že je obsah již blokován na základě jiné identické žádosti. Podívejte se na další možné důvody zamítnutí žádostí.
 • Žádost byla zrušena: Žádost jste zrušili.
 • Dočasně odstraněno: Adresa URL byla dočasně odstraněna z výsledků Vyhledávání Google. Obsah byste měli odstranit trvale, jinak se stránka za šest měsíců může znovu zobrazit.
 • Platnost odstranění vypršela: Platnost žádosti o odstranění adresy URL vypršela. Pokud nepodáte další žádost o odstranění, může se stránka ve výsledcích Vyhledávání opět začít zobrazovat.
 • Vymazáno: Žádost o vymazání úryvku byla splněna.

Zobrazení adres URL webu nahlášených jako obsah pouze pro dospělé

Uživatelé Googlu mohou pomocí nástroje Bezpečného vyhledávání pro návrhy nahlásit konkrétní adresy URL jako pouze pro dospělé. Adresy URL odeslané pomocí tohoto nástroje procházejí kontrolou, a pokud má Google pocit, že by daný obsah měl být z výsledků Bezpečného vyhledávání filtrován, označí se tyto adresy URL jako obsah pouze pro dospělé.

Postup zobrazení seznamu adres URL vašeho webu, které byly hlášeny jako obsah pouze pro dospělé:

 1. Otevřete Odstraňovací nástroj.
 2. Vyberte kartu Filtr Bezpečné vyhledávání.
 3. Tabulka historie ukazuje seznam žádostí o označení vašeho obsahu jako materiálu pouze pro dospělé.

Žádosti o filtrování pomocí Bezpečného vyhledávání mohou mít následující hodnoty stavu:

 • Žádost se zpracovává: Zpracování žádostí může po přijetí trvat několik dní nebo i déle.
 • Žádost byla zrušena: Uživatel, který žádost podal, ji zrušil.
 • Žádost byla zamítnuta: Žádost byla zamítnuta z některého z těchto důvodů.
 • Filtrováno: Žádost byla schválena a adresa URL se uživatelům, kteří mají zapnuté Bezpečné vyhledávání, ve výsledcích Vyhledávání Google nebude zobrazovat.

Pokud se domníváte, že Bezpečné vyhledávání váš web kategorizovalo nesprávně, a pokud od optimalizace webu podle pokynů uplynuly alespoň 2–3 měsíce, můžete požádat o kontrolu.

Rozdíl mezi Odstraňovacím nástrojem a nástrojem pro aktualizaci zastaralého obsahu

Search Console poskytuje dva nástroje k odstranění obsahu z výsledků Vyhledávání nebo k jeho aktualizaci:

 • Odstraňovací nástroj (tento nástroj): Stránka nebo obrázek stále existuje a chcete je odebrat z výsledků Vyhledávání Google na omezenou dobu (180 dní), nebo stránka či obrázek již byly odstraněny, ale stále se zobrazují ve výsledcích Vyhledávání Google. Tento nástroj mohou použít pouze vlastníci příslušné služby v Search Console.
 • Nástroj pro aktualizaci zastaralého obsahu: Stránka nebo obrázek již na webu neexistují nebo byly aktualizovány, ale ve výsledcích Vyhledávání Google se stále zobrazuje starý výsledek. V případě úspěšné žádosti budou obrázek nebo stránka odstraněny (pokud již nejsou k dispozici) nebo ve výsledcích Vyhledávání budou aktualizovány (pokud byly změněny). K použití tohoto nástroje není nutné příslušný web vlastnit.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka