Odstraňovací nástroj

Dočasně zablokujte výsledky vyhledávání ze svého webu nebo spravujte filtrování pomocí Bezpečného vyhledávání

Pomocí odstraňovacího nástroje můžete dočasně zablokovat z výsledků Vyhledávání Google stránky na webech, které vlastníte. Pro weby, které nevlastníte, použijte tento nástroj pro odstraňování problémů.

Tento nástroj také umožňuje zobrazit adresy URL vašeho webu, které byly nahlášeny jako zahrnující obsah pouze pro dospělé.

Odstranění v Search Console – školení služby Google Search Console

Dočasné zablokování adres URL

Tímto postupem dočasně zablokujete zobrazování adresy URL ve výsledcích Vyhledávání Google.

Kdy tento nástroj použít

 • Potřebujete z Vyhledávání Google rychle odstranit adresu URL webu, který v Search Console vlastníte. K trvalému odstranění adresy URL je potřeba podniknout další kroky. Lze odstranit adresu URL webové stránky nebo obrázku.
 • Ze stránky jste odstranili citlivý obsah a chcete, aby Google tento obsah odstranil z výsledků Vyhledávání, aniž byste stránku odstranili z Vyhledávání.

Kdy tento nástroj nepoužívat

 • K zablokování stránky na webu, který nevlastníte. Přečtěte si část Webovou stránku nevlastním.
 • K trvalému odebrání adresy URL z Vyhledávání. U trvalého odstranění se jedná o prostřední krok, nikoliv o první krok. Chcete-li nějakou adresu URL trvale odstranit, postupujte podle pokynů k trvalému odstranění.
 • K odstranění obsahu z internetu. Tento nástroj odstraní obsah pouze z Vyhledávání Google.
 • K odstranění výsledků z jiných vyhledávačů. Tento nástroj odstraní obsah pouze z Vyhledávání Google.

Velmi důležité poznámky:

 • Úspěšná žádost blokuje obsah jen přibližně šest měsíců. Poté se informace ve výsledcích Vyhledávání Google mohou znovu zobrazovat (viz sekce Trvalé odstranění).
 • Zablokování adresy URL nebrání Googlu v procházení stránky. Zabraňuje pouze zobrazení stránky ve výsledcích Vyhledávání. Když požádáte o dočasné zablokování adresy URL, která stále existuje a není blokována jinou metodou (například značkou noindex), Google ji může i nadále procházet. Proto je možné, že než stačíte stránku odstranit nebo na ní nastavit ochranu heslem, stránku projdeme a po uplynutí období dočasného blokování se může ve výsledcích vyhledávání znovu zobrazit.
 • Pokud Google k adrese URL přestane mít přístup, bude předpokládat, že příslušná stránka byla odstraněna, a žádost o blokování bude ukončena. Každá stránka nalezená na této adrese URL později bude považována za novou stránku, která se ve výsledcích Vyhledávání Google může zobrazit.

 

Použití odstraňovacího nástroje

Dočasné zablokování adresy URL z Vyhledávání Google nebo aktualizace zobrazení Google po změně stránky:

 1. Adresa URL musí být součástí služby Search Console, kterou vlastníte. Pokud jí není, postupujte podle těchto pokynů.
 2. Otevřete odstraňovací nástroj.
 3. Vyberte kartu Dočasná odstranění.
 4. Klikněte na Nová žádost.
 5. Vyberte buď Dočasně odstranit adresu URL nebo na Vymazat adresu URL uloženou v mezipaměti:
  1. Dočasné odstranění adresy URL

   Co tato možnost dělá?

   Blokuje adresu URL z výsledků Vyhledávání Google přibližně na šest měsíců. Po uplynutí období blokování se stránka může ve výsledcích Vyhledávání znovu zobrazit. Před opětovným zobrazením ve výsledcích Vyhledávání by měla být stránka znovu projita.

   Vymaže také kopii stránky v mezipaměti a úryvek ze stránky.

   Tuto funkci použijte jako první krok k trvalému zablokování stránky z výsledků Vyhledávání Google.

   Můžete zablokovat buď konkrétní adresu URL, nebo všechny adresy URL, které začínají specifickou předponou.

   Zablokování konkrétní adresy URL

    

   Zablokování adresy URL, které začínají předponou

   • Vyberte Odstranit všechny adresy URL s touto předponou.
   • Zablokuje všechny adresy URL začínající zadanou předponou (se subdoménou www i bez ní). Pokud například máte službu example.com a zadáte adresu „jidlo/“, budou jí odpovídat všechny následující adresy URL:
    • example.com/jidlo/pizza https://www.example.com/jidlo/chleba?typ=celozrnny
    • www.example.com/jidlo/testoviny/spagety/bolonske.html
   • Chcete-li zablokovat celý web, ponechte cestu prázdnou.
   • Přečtěte si další poznámky níže.

    

   Další poznámky:

   • Pokud stránku neodstraníte trvale, Google ji během období blokování může znovu projít a její kopii v mezipaměti i úryvek obnovit. Nebude ji však zobrazovat, dokud období blokování neuplyne.
   • Budou zablokovány varianty s protokolem http i https a se subdoménou www i bez ní. Pokud tedy zadáte adresu URL example.com/stranka:
    • Adresa https://example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa http://example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa https://www.example.com/stranka bude zablokována.
    • Adresa http://www.example.com/stranka bude zablokována.
    • Jiné domény (např. m. nebo amp.) nebudou zablokovány. Adresa http://m.example.com/stranka tedy nebude zablokována.
  2. Vymazání adresy URL uložené v mezipaměti

   Co tato možnost dělá?

   Vymaže z Výsledků vyhledávání úryvek s popisem stránky. Bude vymazán až do příštího procházení stránky, při němž se vygeneruje z nového obsahu. Až do příštího procházení se u stránky místo popisu bude zobrazovat informace, že popis stránky není k dispozici.

   Tuto funkci použijte, když ze stránky odstraňujete citlivé informace a chcete u výsledku aktualizovat úryvek ve Vyhledávání Google. Upozorňujeme, že až do opětovného projití se stránka i nadále bude moci zobrazovat ve výsledcích vyhledávání pro odstraněné informace. Odstraněné informace se však nezobrazí v úryvku ani ve verzi uložené v mezipaměti.

   Poznámky:

 6. Pro dokončení procesu vyberte Další. Zpracování obvykle trvá až jeden den a není zaručeno, že bude přijata. Stav žádosti proto pravidelně kontrolujte. Pokud byla žádost zamítnuta, kliknutím na odkaz Další informace zobrazíte důvod.
 7. Odešlete samostatné žádosti o odstranění pro případné další adresy URL, které odkazují na stejnou stránku, a pro verze s jinými kombinacemi velkých a malých písmen, které váš server podporuje. Například všechny následující adresy URL mohou směřovat na stejnou stránku:
  • example.com/stranka
  • example.com/Stranka
  • example.com/stranka?1234
 8. Pokud chcete, aby odstranění bylo trvalé, přečtěte si další část.

Trvalé odstranění

Odstraňovací nástroj zajišťuje pouze dočasné odstranění přibližně na šest měsíců. Postup trvalého odstranění obsahu nebo adresy URL z vyhledávání Google:

 1. Chcete-li stránku odstranit trvale, proveďte některý z následujících kroků:
  • Odstranit nebo aktualizovat obsah webu (obrázky, stránky, adresáře) a zajistit, aby webový server vracel buď stavový kód HTTP 404 (Nenalezeno) nebo 410 (Již neexistuje). Soubory jiného typu než HTML (například soubory PDF) by ze serveru měly být zcela odstraněny. (Další informace o stavových kódech HTTP)
  • Zablokovat přístup k obsahu, například vyžadováním hesla.
  • Uvést, že se stránka nemá indexovat, a to pomocí metaznačky noindex. Tato metoda je méně bezpečná než ostatní metody.
  • K blokování nepoužívejte soubor robots.txt.
 2. Pokud jste stránku před trvalým odstraněním obsahu zablokovali (krok 1), odblokujte ji a poté ji znovu zablokujte. Tím se stránka z indexu vymaže, pokud byla po zablokování znovu projita.

Zobrazení historie žádostí o dočasné odstranění

Můžete zobrazit historii všech žádostí o odstranění obsahu odeslaných pomocí tohoto nástroje během posledních 6 měsíců.

Tabulka historie obsahuje následující informace:

Adresa URL
Adresa URL uvedená v žádosti. V žádosti jsou zahrnuty i všechny varianty uvedené adresy URL (s/bez www a https/https).
Typ
Typ problémů se žádostmi:
Stav
Stav požadavku:
 • Žádost se zpracovává: Probíhá zpracování žádosti.
 • Žádost byla zamítnuta: Žádost byla zamítnuta, obvykle proto, že je obsah již blokován na základě jiné identické žádosti. Podívejte se na další možné důvody zamítnutí žádostí.
 • Žádost byla zrušena: Žádost jste zrušili.
 • Dočasně odstraněno: Adresa URL byla dočasně odstraněna z výsledků Vyhledávání Google. Obsah byste měli odstranit trvale, jinak se stránka za šest měsíců může znovu zobrazit.
 • Platnost odstranění vypršela: Platnost žádosti o odstranění adresy URL vypršela. Pokud nepodáte další žádost o odstranění, může se stránka ve výsledcích Vyhledávání opět začít zobrazovat.
 • Vymazáno: Žádost o vymazání verze uložené v mezipaměti byla splněna.

Zrušení žádosti o odstranění

Pokud chcete dočasné blokování z výsledků vyhledávání zrušit:

 1. Otevřete odstraňovací nástroj.
 2. Vyhledejte svou žádost v tabulce historie.
 3. Klikněte na tlačítko nabídky More vedle žádosti a vyberte Zrušit žádost.

Nesprávné použití odstraňovacího nástroje

Nástroj na odstranění adres URL je určen jako první krok pro obsah, který je třeba urgentně zablokovat – například pokud obsahuje důvěrné údaje, které byly omylem zveřejněny. Využívání nástroje k jiným účelům (jako jsou ty uvedené níže) může vašemu webu způsobit problémy.

 • Nepoužívejte nástroj k úklidu nepořádku, jako jsou například staré stránky, které vracejí kód 404. Pokud jste web nedávno změnili a v indexu zůstaly nějaké staré adresy URL, prohledávače Googlu to při procházení vašich adres URL zjistí a příslušné stránky časem z výsledků vyhledávání přirozeně vypadnou. Není třeba žádat o naléhavou aktualizaci.
 • Nepoužívejte nástroj k řešení chyb procházení z účtu Search Console. Nástroj na blokování blokuje adresy URL z výsledků vyhledávání na Googlu, nikoli z účtu služby Search Console. Adresy URL z tohoto přehledu není potřeba ručně odebírat. Postupně přirozeně vypadnou.
 • Nepoužívejte nástroj k tomu, abyste s webem „začali znovu od začátku“. Pokud se obáváte, že proti vašemu webu mohl být proveden ruční zásah, nebo chcete po zakoupení domény od někoho jiného začít od nuly, doporučujeme vám vyplnit žádost o přehodnocení a napsat nám, co vás znepokojuje nebo k jakým změnám ohledně webu došlo.
 • Nepoužívejte nástroj k přepnutí webu do režimu „offline“ po napadení. Pokud byl váš web napaden a chcete se zbavit škodlivých adres URL, které byly indexovány, můžete nástroj na blokování adres URL použít k zablokování všech nových adres URL, které vytvořil hacker – například http://www.example.cz/kupte-si-levne-viagru-skq3w598.html. Nedoporučujeme však blokovat celý web nebo adresy URL, které budete chtít v budoucnu indexovat. Místo toho napadené stránky vyčistěte a nechte nás znovu je projít. Další informace o řešení problémů s napadenými stránkami
 • Nepoužívejte nástroj k tomu, abyste dosáhli indexování správné „verze“ svého webu. Mnoho stránek zpřístupňuje stejný obsah ve formátu HTML prostřednictvím různých adres URL. Pokud to je i váš případ a nechcete, aby se v našich výsledcích vyhledávání zobrazovaly duplikáty, projděte si naše doporučené metody kanonikalizace. Nepoužívejte nástroj na blokování adres URL k blokování těch adres, které nechcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Vaše oblíbená verze stránky nemusí být zachována. Může dojít k odebrání všech verzí adresy URL (se schématem http i https a se subdoménou www i bez ní).

Zobrazení žádostí o odstranění zastaralého obsahu

Můžete zobrazit historii všech žádostí o aktualizaci nebo odstranění výsledků Vyhledávání Google pro váš web, které byly odeslány pomocí nástroje na odstraňování zastaralého obsahu během posledních 6 měsíců. Pomocí nástroje na odstraňování zastaralého obsahu mohou uživatelé bez vlastnických oprávnění k webu požádat o aktualizaci výsledků vyhledávání, když se ve Vyhledávání Google zobrazují informace, které se již na webu nenacházejí. Úspěšné žádosti povedou k aktualizaci výsledku na Googlu: Pokud již stránka není dostupná, výsledek bude z indexu odstraněn a přestane se zobrazovat. Pokud byl obsah ze stránky odebrán, již se ve Vyhledávání Google nebude zobrazovat ani pomocí něj stránku nebude možné vyhledat.

Zobrazení historie žádostí:

 1. Otevřete odstraňovací nástroj.
 2. Vyberte kartu Zastaralý obsah. Tabulka historie obsahuje následující informace:
Adresa URL
Adresa URL uvedená v žádosti. V žádosti jsou zahrnuty i všechny varianty uvedené adresy URL (s/bez www a https/https).
Typ
Typ žádosti může být:
 • Odstranění zastaralé mezipaměti: Stránka stále existuje, ale část obsahu z ní byla odstraněna. Až do příštího procházení vymaže úryvek stránky ve výsledku. Stránka se již na Googlu nebude zobrazovat při vyhledávání odebraného obsahu.
 • Odstranění zastaralé stránky: Stránka již neexistuje a byla z indexu Google a výsledků vyhledávání odstraněna.
Požádáno
Datum podání žádosti (v americkém tichomořském časovém pásmu).
Stav
Stav žádosti o odstranění zastaralého obsahu. Možné jsou tyto stavy:
 • Schváleno – Žádost byla schválena a brzy by měla být uplatněna.
 • Odmítnuto: Obsah je pořád na stránce – Obsah označený žadatelem se na stránce stále nachází. Aby index Google bylo možné aktualizovat, musí být obsah ze stránky odstraněn.
 • Odmítnuto: Zastaralý obsah není v indexu – Obsah, který žadatel označil za zastaralý, se ve verzi stránky indexované Googlem nevyskytuje. Buď byl obsah odstraněn a Google stránku ještě před přijetím žádosti znovu navštívil, nebo uživatel zadal nesprávný obsah, který na stránce nikdy nebyl.
 • Odmítnuto: Stránka nebyla indexována – Odeslaná adresa URL není v našem indexu.
 • Odmítnuto: Duplicitní žádost – Podobná žádost stále čeká na vyřízení.
 • Odmítnuto: Stránka nebyla odstraněna – Stránka, kterou žadatel označil za odstraněnou, stále existuje.
 • Odmítnuto: Neurčeno – Žádosti nelze vyhovět z jiného, blíže neuvedeného důvodu.

Zobrazení adres URL webu nahlášených jako obsah pouze pro dospělé

Uživatelé Googlu mohou pomocí nástroje Bezpečného vyhledávání pro návrhy nahlásit konkrétní adresy URL jako pouze pro dospělé. Adresy URL odeslané pomocí tohoto nástroje procházejí kontrolou, a pokud má Google pocit, že by daný obsah měl být z výsledků Bezpečného vyhledávání filtrován, označí se tyto adresy URL jako obsah pouze pro dospělé.

Postup zobrazení seznamu adres URL vašeho webu, které byly hlášeny jako obsah pouze pro dospělé:

 1. Otevřete odstraňovací nástroj.
 2. Vyberte kartu Filtr Bezpečné vyhledávání.

Tabulka historie ukazuje seznam žádostí o označení vašeho obsahu jako materiálu pouze pro dospělé. Pokud se domníváte, že některá stránka vašeho webu byla označena nesprávně, můžete to nahlásit ve fóru pro webmastery.

Žádosti o filtrování pomocí Bezpečného vyhledávání mohou mít následující hodnoty stavu:

 • Žádost se zpracovává: Zpracování žádostí může po přijetí trvat několik dní nebo i déle.
 • Žádost byla zrušena: Uživatel, který žádost podal, ji zrušil.
 • Žádost byla zamítnuta: Žádost byla zamítnuta z některého z těchto důvodů.
 • Filtrováno: Žádost byla schválena a adresa URL se uživatelům, kteří mají zapnuté Bezpečné vyhledávání, ve výsledcích Vyhledávání Google nebude zobrazovat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?