Tarama İstatistikleri raporu

Tarama İstatistikleri raporu, Google'ın web sitenizdeki tarama geçmişiyle ilgili istatistikleri gösterir. Örneğin, kaç istek yapıldı, ne zaman yapıldı, sunucunuzun yanıtı ne oldu ve karşılaşılan tüm kullanılabilirlik sorunları. Bu raporu, Google'ın sitenizi tararken yayın sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz.

Bu rapor, ileri düzey kullanıcılara yöneliktir. Bin sayfadan az içeriğe sahip bir siteniz varsa bu raporu kullanmanıza veya tarama ayrıntılarıyla bu düzeyde ilgilenmenize gerek yoktur.

Bu rapor yalnızca alan düzeyinde mülkler için kullanılabilir. Yani mülk, Alan mülkü (example.com veya m.example.com gibi) ya da alan düzeyinde URL ön eki mülkü olmalıdır (https://example.com, http://example.com, http://m.example.com).

Tarama İstatistikleri raporunu aç

 

Tarama İstatistikleri raporuna, Search Console'da Ayarlar (Mülk ayarları) > Tarama istatistikleri'ni tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başlarken

Bu raporu kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri anlamalısınız:

Veriler hakkında

 • Gösterilen ve sayılan tüm URL'ler, Google tarafından istenen gerçek URL'dir. Veriler, diğer bazı raporlarda yapıldığı gibi standart URL'lere atanmaz.
 • URL yönlendirme yapıyorsa yönlendirme zincirindeki her istek ayrı bir istek olarak sayılır. Yani, sayfa 1 sayfa 2'ye, sayfa 2 de sayfa 3'e yönlendirme yapıyorsa Google, sayfa 1 için istekte bulunduğunda sayfa 1 (301/302 döndürür), sayfa 2 (301/302 döndürür) ve sayfa 3 (200 döndürür) için ayrı istek görürsünüz. Yalnızca geçerli alan adındaki sayfaların gösterildiğini unutmayın.
 • Kaynaklar ve kapsam:
  • Tüm veriler, geçerli olarak seçili alan adıyla sınırlıdır. Diğer alan adlarına yapılan istekler gösterilmez. Buna, bu mülkün dışında barındırılan herhangi bir sayfa kaynağına (resimler gibi) yapılan istekler de dahildir. Bu nedenle, example.com/mypage sayfanız, google.com/img.png resmini içeriyorsa google.com/img.png için yapılan istek, example.com mülkünün Tarama İstatistikleri raporunda gösterilmez.
  • Aynı şekilde, kardeş alan adına (en.example ve de.example.) yapılan istekler de gösterilmez. Dolayısıyla, en.example alanının Tarama İstatistikleri raporunu inceliyorsanız de.example alanındaki resim için yapılan istekleri görmezsiniz.
  • Ancak, alt alan adları arasındaki istekler üst alandan görülebilir. Örneğin, example.com'un verilerine bakarsanız example.com, en.example, de.example.com ve example.com'un altındaki tüm diğer alt alan adlarına yapılan isteklerin tümünü görebilirsiniz.
  • Diğer yandan, mülkünüzün kaynakları başka bir alan adındaki sayfa tarafından kullanılıyorsa ana makine sayfasıyla ilişkilendirilmiş tarama isteklerini görebilirsiniz. Ancak kaynak başka bir alan adındaki sayfa tarafından kullanıldığı için kaynağın tarandığını belirten herhangi bir bağlam görmezsiniz (yani, example.com/imageX.png resminin, anotherexample.com/mypage sayfasında yer aldığı için tarandığını görmezsiniz.)
  • Tarama verileri hem http hem de https protokolünü içerir, hatta URL ön eki özellikleri için bile. Yani, http://example.com için Tarama İstatistikleri raporu hem http://example.com hem de https://example.com için yapılan istekleri içerir. Bununla birlikte URL ön eklerinin URL örnekleri, mülk (http veya https) için tanımlanan protokolle sınırlıdır.
Bilinen sorun: Tarama İstatistikleri raporu şu anda çoğu tarama isteğini raporlar, ancak bazı istekler farklı nedenlerle sayılmayabilir. Kapsamın zaman içinde tümü olmasa bile çoğu isteği kapsayacak şekilde artacağını umuyoruz. Bu nedenle, sitenizin istek günlükleri ile burada rapor edilen sayılar arasında küçük farklar görebilirsiniz.

Raporda gezinme

Tabloda herhangi bir girişi tıklayarak bu öğe için örnek URL'ler listesi dahil olmak üzere ayrıntılı görünümü elde edebilirsiniz. Bir URL'yi tıklayarak bu tarama isteğinin ayrıntılarını alabilirsiniz. Örneğin, türe göre gruplandırılan yanıtları gösteren tabloda, HTML satırını tıklayarak hem sitenizde taranan tüm HTML sayfalarının toplu tarama bilgilerini hem de bu URL'lerin örnek seçimi için tarama süresi, yanıt kodu, yanıt boyutu ve diğer bilgileri görebilirsiniz.

Ana makineler ve alt alanlar

Mülkünüz alan adı düzeyinde ise (example.com, http://example.com, https://m.example.com) ve iki veya daha fazla alt alana sahipse (ör. fr.example.com ile de.example.com) verilerinizi, tüm alt öğeleri kapsayan üst öğe için veya kapsamı tek bir alt alana ayarlanmış olarak görebilirsiniz.

Raporun kapsamını belirli bir alt alana ayarlanmış olarak görmek için üst alanın açılış sayfasındaki Ana Makineler listesinde alt alanı tıklayın. Yalnızca son 90 gün içinde trafik alan ilk 20 alt alan gösterilir.

Örnek URL'ler

Herhangi bir gruplandırılmış veri türü girişini (yanıt, dosya türü, amaç, Googlebot türü) tıklayarak, bu türden örnek URL'lerin listesini görebilirsiniz.

Örnek URL'ler tam değildir, yalnızca temsili bir örnektir. Bir URL'yi listede görmüyorsanız bu, URL için istekte bulunmadığımız anlamına gelmez. Örnek sayısı günlük olarak ağırlıklandırılabilir. Bu yüzden bazı istek türleri, diğer türlere göre daha fazla örneğe sahip olabilir. Bu, zaman içinde dengelenir.

Toplam tarama istekleri

Başarılı olsun ya da olmasın, sitenizdeki URL'ler için yapılan toplam tarama isteği sayısı. Sayfa tarafından kullanılan kaynak isteklerini, bu kaynaklar sitenizdeyse içerir. Sitenizin dışında barındırılan kaynaklara yapılan istekler sayılmaz. Aynı URL'ye yapılan yinelenen istekler tek tek sayılır.

Toplam indirme boyutu

Belirtilen dönemde tarama sırasında sitenizden indirilen toplam bayt sayısı. Google, birden çok sayfa tarafından kullanılan sayfa kaynağını önbelleğe aldıysa kaynak yalnızca ilk sefer istenir (önbelleğe alındığında).

Ortalama yanıt süresi

Belirtilen dönemde sitenizden getirilen tüm kaynaklar için ortalama yanıt süresi. Bir sayfa tarafından bağlantı verilen her kaynak, ayrı bir yanıt olarak sayılır.

Ana makinenin durumu

Ana makine durumu, Google'ın sitenizi taramaya çalışırken kullanılabilirlik sorunlarıyla karşılaşıp karşılaşmadığını açıklar. Durum, aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

 • No significant availability issues icon
  Google, son 90 gün içinde sitenizde önemli bir tarama kullanılabilirlik sorunuyla karşılaşmadı. Tebrikler! Burada yapılacak herhangi bir şey yok.
 • Some availability issues, but not recently
  Google, sitenizde son 90 gün içinde en az bir önemli tarama kullanılabilirlik sorunuyla karşılaştı. Ancak bu durum, bir haftadan uzun bir süre önce gerçekleşti. Hata geçici bir sorundan kaynaklanmış veya sorun çözülmüş olabilir. Sorunların ne olduğunu görmek ve herhangi bir işlem yapmanız gerekip gerekmediğine karar vermek için Yanıt tablosunu incelemelisiniz.
 • Recent availability issue
  Google, sitenizde geçen hafta içinde en az bir önemli tarama kullanılabilirlik sorunuyla karşılaştı. Hata yakın zamanda gerçekleştirildiğinden, bunun yinelenen bir sorun olup olmadığını belirlemeye çalışmalısınız. Sorunların ne olduğunu görmek ve herhangi bir işlem yapmanız gerekip gerekmediğine karar vermek için Yanıt tablosunu inceleyin.
Dikkat edilecek noktalar

İdeal olarak ana makine durumunuz Yeşil olmalıdır. Kullanılabilirlik durumunuz kırmızı ise robots.txt dosyası, DNS çözümlemesi ve ana makine bağlantısı kullanılabilirlik ayrıntılarını görmek için tıklayın.

Ana makine durumu ayrıntıları

Ana makine kullanılabilirlik durumu aşağıdaki kategorilerde değerlendirilir. Herhangi bir kategorideki önemli bir hata, kullanılabilirlik durumunun düşmesine yol açabilir. Raporda bir kategoriyi tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Her kategori için döneme ait tarama verilerinin bir grafiğini görürsünüz. Grafikte noktalı bir kırmızı çizgi bulunur. Metrik, bu kategori için noktalı çizginin üzerindeyse (örneğin, belirli bir günde DNS çözümlemesi, isteklerin %5'inden fazlasında başarısız olduysa) bu kategori için sorun olarak kabul edilir. Durum, karşılaşılan son sorunun ne kadar güncel olduğunu yansıtır.

 • robots.txt getirme
  Grafikte, robots.txt isteklerinin tarama sırasındaki hata oranı gösterilir. Google bu dosyayı sık sık ister. İstek, geçerli bir dosya (doldurulmuş veya boş) veya 404 (dosya yok) yanıtı döndürmezse Google, kabul edilebilir bir robots.txt yanıtı alana kadar sitenizi taramayı yavaşlatır veya durdurur. (Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakın)
 • DNS çözümlemesi
  Grafikte, DNS sunucunuzun ne zaman ana makine adınızı tanımadığı veya ne zaman tarama sırasında yanıt vermediği gösterilir. Hata görürseniz, sitenizin doğru bir şekilde ayarlandığından ve sunucunuzun internete bağlı olduğundan emin olmak için kayıt operatörünüze danışın.
 • Sunucu bağlantısı
  Grafikte, sunucunuzun ne zaman yanıt vermediği veya ne zaman tarama sırasında bir URL için tam yanıt vermediği gösterilir. Bu hataların nasıl düzeltileceği hakkında bilgi edinmek için Sunucu hataları bölümüne bakın.
Robots.txt kullanılabilirliği hakkında daha ayrıntılı bilgi

Aşağıda, Google'ın sitenizi tararken robots.txt dosyalarını nasıl kontrol ettiği (ve bu dosyalara nasıl bağlı olduğu) hakkında daha ayrıntılı açıklama verilmiştir.

Sitenizin bir robots.txt dosyası içermesi zorunlu değildir, ancak siteniz bu dosya istendiğinde başarılı bir yanıt (aşağıda tanımlandığı şekilde) döndürmelidir. Aksi takdirde, Google sitenizi taramayı durdurabilir.

 • Başarılı robots.txt yanıtları
 • Aşağıdakilerin tümü başarılı bir yanıt olarak kabul edilir:
  • HTTP 200 ve bir robots.txt dosyası (dosya geçerli, geçersiz veya boş olabilir). Dosyada söz dizimi hatası varsa istek yine de başarılı kabul edilir, ancak Google söz dizimi hatası olan kuralları yok sayabilir.
  • HTTP 403/404/410 (dosya mevcut değil). Sitenizin robots.txt dosyası içermesi zorunlu değildir.
 • Başarısız robots.txt yanıtları

Aşağıda, Google'ın bir siteyi tararken robots.txt dosyalarını nasıl isteyip kullandığı açıklanmıştır:

 1. Google, sitenizi taramadan önce, yakın zamanda (24 saatten az) başarılı bir robots.txt isteği olup olmadığını kontrol eder.
 2. Google'ın güncel bir başarılı robots.txt yanıtı varsa tarama işlemi, alınan robots.txt kurallarına uyularak başlar.
 3. Google'ın güncel bir başarılı robots.txt yanıtı yoksa veya son yanıt başarısız olduysa Google, robots.txt dosyanızı ister:
  • İstek başarılı olursa tarama başlayabilir.
  • İstek başarısız olursa Google taramayı durdurur, ancak yaklaşık 30 gün süreyle robots.txt dosyanızı istemeye devam eder. Google, 30 gün sonra hâlâ başarılı bir robots.txt yanıtı alamıyorsa:
   • Sitedeki diğer URL'lerin çoğuna erişilebiliyorsa Google, başarılı bir şekilde getirilen son robots.txt kurallarını kullanıp buna göre tarama yapar.
   • Site genel olarak erişilemez durumdaysa Google, sitenizi taramayı yavaş yavaş durdurur.

Tarama yanıtları

Bu tabloda, Google'ın sitenizi tararken aldığı yanıtlar, tüm tarama yanıtlarının yüzdesi olarak yanıt türüne göre gruplandırılarak gösterilir. Veriler, URL'ye değil, toplam istek sayısına göredir. Yani, Google bir URL'yi iki kez isteyip ilk seferde Sunucu hatası (500), ikincisi seferde Tamam (200) aldıysa yanıt, %50 Sunucu hatası, %50 Tamam olur.

Dikkat edilecek noktalar
Sitede yeniden düzenleme veya site taşıma işlemi yapmıyorsanız çoğu yanıt, 200 veya diğer "İyi" türünde yanıtlar olmalıdır. Diğer yanıt kodlarının nasıl ele alınacağını öğrenmek için aşağıdaki listeye bakın.

 

Aşağıda, bazı yaygın yanıt kodları ve bunların nasıl ele alınacağı açıklanmıştır:

İyi yanıt kodları

Bu sayfalar uygundur, herhangi bir soruna neden olmaz.

 • Tamam (200): Normal koşullarda, yanıtların büyük çoğunluğu 200 yanıtı olmalıdır.
 • Kalıcı olarak taşındı (301): Sayfanız, HTTP 301 (kalıcı olarak taşındı) yanıtı döndürüyor. Bu, muhtemelen sizin de istediğiniz sonuçtur.
 • Geçici olarak taşındı (302): Sayfanız, HTTP 302 (geçici olarak taşındı) yanıtı döndürüyor. Bu, muhtemelen sizin de istediğiniz sonuçtur. Bu sayfa kalıcı olarak taşındıysa bunu, 301 olarak değiştirin.
 • Taşınmış (diğer): Başka bir 300 yönlendirme yanıtı (301 veya 302 değil).
 • Değiştirilmedi (304): Sayfa, son tarama isteğinden bu yana değişmedi.

Muhtemelen iyi olan yanıt kodları

Bu yanıtlar uygun olabilir, ancak bunların amaçladığınız yanıtlar olduğundan emin olmak için kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Kötü yanıt kodları

Taramanızı iyileştirmek için bu hataları döndüren sayfaları düzeltmeniz gerekir.

 • robots.txt kullanılamıyor: Robots.txt dosyanız bir gün boyunca kullanılamaz durumda kalırsa Google, robots.txt isteğine kabul edilebilir bir yanıt alana kadar taramayı bir süre durdurur. Bu, robots.txt dosyası için kabul edilebilir bir yanıt olan Bulunamadı (404) ile aynı değildir. Robots.txt hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin.
 • Yetkisiz (401/074): Bu sayfaların robots.txt ile taranmasını engellemelisiniz veya engellemenin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermelisiniz. Bu sayfaların güvenli verileri yoksa ve taranmasını istiyorsanız bilgileri güvenli olmayan sayfalara taşımayı veya giriş bilgisi olmadan Googlebot'a giriş yapma izni vermeyi düşünebilirsiniz (Googlebot'un adres sahteciliğinde kullanılabileceğini hatırlatırız. Googlebot'a giriş izni vermek sayfanın güvenliğini etkili bir şekilde kaldırır).
 • Sunucu hatası (5XX): Bu hatalar, kullanılabilirlik uyarılarına neden olur, mümkünse düzeltilmelidir. Küçük resim grafiğinde bu hataların yaklaşık olarak ne zaman oluştuğu gösterilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek ve tam saatleri görmek için tıklayın. Bunların geçici sorunlar olup olmadığına veya sitenizde daha derin kullanılabilirlik hataları olup olmadığına karar verin. Google, sitenizi aşırı tarıyorsa daha düşük tarama hızı isteyebilirsiniz. Bu, ciddi bir kullanılabilirlik sorununun göstergesiyse taramadaki ani yükselişler hakkında bilgi edinin. Bu hataların nasıl düzeltileceği hakkında bilgi edinmek için Sunucu hataları bölümüne bakın.
 • Başka istemci hatası (4XX): Burada belirtilmeyen başka bir 4XX (istemci tarafı) hatası. Bu sorunların düzeltilmesi gerekir.
 • DNS yanıt vermiyor: DNS sunucunuz sitenizdeki URL'ler için isteklere yanıt vermedi.
 • DNS hatası: Belirtilmemiş başka bir DNS hatası.
 • Getirme hatası: Bozuk bağlantı noktası numarası, IP adresi veya ayrıştırılamayan yanıt nedeniyle sayfa getirilemedi.
 • Sayfaya ulaşılamıyor: Sayfanın alınmasında, isteğin hiçbir zaman sunucuya ulaşmadığı başka bir hata. Bu istekler sunucuya hiçbir zaman ulaşmadığından günlüklerinizde görünmez.
 • Sayfa zaman aşımı: Sayfa isteği zaman aşımına uğradı.
 • Yönlendirme hatası: Çok fazla yönlendirme, boş yönlendirme veya döngüsel yönlendirme gibi istek yönlendirme hatası.
 • Diğer hata: Yukarıdaki kategorilerin hiçbirine uymayan başka bir hata.

Taranan dosya türleri

İsteğe göre döndürülen dosya türü. Her tür için yüzde değeri, o türden yanıtların yüzdesidir. O türden alınan baytın yüzdesi değildir.

Olası değerler:

 • HTML
 • Resim
 • Video - Desteklenen video biçimlerinden biri.
 • JavaScript
 • CSS
 • PDF
 • Diğer XML - RSS, KML veya XML üzerine kurulu diğer biçimleri içermeyen XML dosyası.
 • JSON
 • Sendikasyon - RSS veya Atom feed'i
 • Ses
 • Coğrafi veriler - KML veya diğer coğrafi veriler.
 • Diğer dosya türü - Burada belirtilmeyen başka bir dosya türü.
 • Bilinmiyor (Başarısız) - İstek başarısız olursa, dosya türü bilinmiyor.
Dikkat edilecek noktalar
Kullanılabilirlik sorunları veya yavaş yanıt oranlarıyla karşılaşıyorsanız Google'ın hangi tür kaynakları taradığını ve bunun taramanızı neden yavaşlattığını anlamak için bu tabloyu inceleyin. Google, engellenmesi gereken çok sayıda küçük resim mi istiyor? Google, başka, daha az duyarlı bir sitede barındırılan kaynakları mı istiyor? Bir türün yavaş öğelerindeki ani yükselişlerin genel yavaşlık veya kullanılamama durumundaki ani yükselişlere karşılık gelip gelmediğini görmek amacıyla tarihe göre ortalama yanıt süresi grafiğini ve tarihe göre istek sayısını görmek için farklı dosya türlerini tıklayın.

Tarama amacı

 • Keşfetme: İstenen URL daha önce Google tarafından hiç taranmadı.
 • Yenileme: Bilinen bir sayfayı yeniden tarama.

Yeterince sık yeniden taranmayan hızlı değişen sayfalarınız varsa bunların site haritasına dahil edildiğinden emin olun. Daha yavaş güncellenen sayfalar için özellikle yeniden tarama istemeniz gerekebilir. Yakın zamanda çok sayıda yeni içerik eklediyseniz veya site haritası gönderdiyseniz ideal olarak, sitenizin keşif taramalarında artış görmeniz gerekir.

Googlebot türü

Tarama isteğinde bulunmak için kullanılan kullanıcı aracısı türü. Google'ın, farklı nedenlerle tarama yapan ve farklı davranışları olan çeşitli kullanıcı aracıları vardır. Aşağıdaki türler rapor edilir.

 • Akıllı telefon: Googlebot akıllı telefon
 • Masaüstü: Googlebot masaüstü
 • Resim: Googlebot resmi. Resim, sayfa kaynağı olarak yüklenirse Googlebot türü Resim olarak değil, Sayfa kaynak yükü olarak sayılır.
 • Video: Googlebot video. Video, sayfa kaynağı olarak yüklenirse Googlebot türü Video olarak değil, Sayfa kaynak yükü olarak sayılır.
 • Sayfa kaynak yükü: Sayfanız tarafından kullanılan kaynaklar için ikincil getirme. Google sayfayı tararken, dizine eklemeye çalışmadan önce sayfayı oluşturmak için resimler veya CSS dosyaları gibi önemli bağlı kaynakları getirir. Bu kaynak isteklerini, kullanıcı aracısı yapar.
 • AdsBot: AdsBot tarayıcılarından biri. Bu isteklerde ani yükselişler görüyorsanız sitenizde, Dinamik Arama Ağı Reklamları için bir dizi yeni hedef oluşturmuş olabilirsiniz. Tarama hızım neden ani yükseliş gösterdi? bölümüne bakın. AdsBot, URL'leri yaklaşık 2 haftada bir tarar.
 • StoreBot: Ürün alışveriş tarayıcısı.
 • Diğer aracı türü: Burada belirtilmemiş başka bir Google tarayıcısı.

Tarama isteklerinizin çoğu birincil tarayıcınızdan gelmelidir. Ani tarama yükselişleri yaşıyorsanız kullanıcı aracısı türünü kontrol edin. Ani yükselişler, AdsBot tarayıcısından kaynaklanıyorsa Tarama hızım neden ani yükseliş gösterdi? bölümüne bakın.

Sorun giderme

Tarama hızı çok yüksek

Googlebot, tarama sırasında sitenizin aşırı yüklenmesini önleyen algoritmalara sahiptir. Ancak herhangi bir nedenle tarama hızını sınırlandırmanız gerekiyorsa nasıl yapılacağını burada öğrenebilirsiniz.

Tarama hızınızı azaltmayla ilgili bazı ipuçları:

 • Çağrılmaması gereken sayfaları engellemek için robots.txt dosyanızda hassas ayar yapın.
 • Kısa vadeli bir çözüm olarak Search Console'da tercih ettiğiniz maksimum tarama hızını ayarlayabilirsiniz. Bu yöntem, taranmasını istediğiniz ve istemediğiniz sayfaları veya kaynakları kesin olarak belirtmenize olanak tanımadığından bunu uzun vadede kullanmanızı önermeyiz.
 • Sonsuz bir takvim veya sonsuz arama sayfası gibi "sonsuz" sonuçları olan sayfaların taranmasına izin vermediğinizden emin olun. Bu sayfaları, robots.txt veya nofollow etiketleriyle engelleyin.
 • URL'ler artık mevcut değilse veya taşındıysa doğru yanıt kodlarını döndürdüğünüzden emin olun: Artık var olmayan veya geçersiz olan URL'ler için 404 ya da 410; kalıcı olarak başka URL'lerle değiştirilen URL'ler için 301 yönlendirmeleri (kalıcı değilse 302); planlanmış geçici kapalı kalma süreleri için 503 kodunu kullanın; sunucunuzun başa çıkamayacağı sorunlar gördüğünde 500 hatası döndürdüğünden emin olun.
 • Google tarama istekleri, sitenizde aşırı yoğunluğa yol açıyorsa ve tarama hızınızın acil azaltılmasına ihtiyacınız varsa aşağıdaki Tarama hızım neden ani yükseliş gösterdi? bölümüne bakın.

Tarama hızım neden ani yükseliş gösterdi?

Sitenize yeni veya gerçekten yararlı bilgiler eklediyseniz siteniz istediğinizden biraz daha fazla taranabilir. Örneğin:

 • Sitenizin büyük bir bölümünün tarama engellemesini kaldırdınız
 • Sitenize büyük bir yeni bölüm eklediniz
 • Yeni sayfa feed'leri veya URL_Equals kuralları ekleyerek Dinamik Arama Ağı Reklamları için çok sayıda yeni hedef eklediniz

Siteniz çok yoğun tarandığı için kullanılabilirlik sorunları yaşıyorsa sitenizi bu duruma karşı korumak için yapabilecekleriniz aşağıda açıklanmıştır:

 1. Hangi Google tarayıcının sitenizi aşırı taradığını belirleyin. Web sitesi günlüklerinize bakın veya Tarama İstatistikleri raporunu kullanın.
 2. Hemen uygulanabilecek çözüm:
  • Basit bir çözüm istiyorsanız aşırı yüklemeye neden olan aracının (googlebot, adsbot ve benzeri) taramasını engellemek için robots.txt dosyasını kullanın. Ancak bunun geçerli olması bir gün kadar sürebilir.
  • Artan yükü dinamik olarak algılayıp yanıtlayabiliyorsanız sunum sınırınıza yaklaştığınızda HTTP 5XX/429 hatası döndürün. Ancak 5XX veya 429 hatasını iki veya üç günden fazla döndürmediğinizden emin olun. Aksi takdirde bu, uzun vadede Google'a sitenizi daha az taraması mesajını verebilir.
 3. Tarama Hızı Ayarlar sayfasını kullanarak (bu seçenek kullanılabiliyorsa) tarama hızınızı değiştirin.
 4. İki veya üç gün sonra Google'ın tarama hızı uyarlandığında, robots.txt engellemelerinizi kaldırabilir veya 1. adımdaki hata kodlarını döndürmeyi bırakabilirsiniz.
 5. AdsBot taramaları sitenizde aşırı yoğunluğa yol açıyorsa büyük olasılıkla sorun, sitenizde URL_Equals veya sayfa feed'lerikullanarak Dinamik Arama Ağı Reklamları için çok fazla hedef oluşturmuş olmanızdır. Bu taramaları kaldırabilecek sunucu kapasitesiniz yoksa reklam hedeflerinizi sınırlandırmalı, URL'leri daha küçük gruplar halinde eklemeli veya sunum kapasitesini artırmalısınız. AdsBot'un sayfalarınızı 2 haftada bir tarayacağını unutmayın. Bu nedenle, tekrarlanmaması için sorunu gidermeniz gerekir.
 6. Tarama hızını, tarama ayarları sayfasını kullanarak sınırlandırdıysanız tarama hızının 90 gün sonra otomatik ayarlamaya döneceğini unutmayın.

Tarama hızı çok düşük

Google'a tarama hızınızı artırmasını söyleyemezsiniz (mülkünüz için açık bir şekilde azaltmadıysanız). Ancak çok büyük veya sık güncellenen web siteleri için taramanızı nasıl yöneteceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Küçük veya orta ölçekli web sitelerinde, Google'ın sitenizin tamamını taramadığını fark ederseniz web sitenizin site haritalarını güncellemeyi deneyin ve herhangi bir sayfayı engellemediğinizden emin olun.

Tarama hızım neden düştü?

Genellikle Google tarama oranınız bir veya iki haftalık bir zaman aralığında göreceli olarak sabit olmalıdır. Ani bir düşüş görürseniz bunun olası nedenlerinden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Yeni (veya çok geniş kapsamı olan) bir robots.txt kuralı eklediniz. Yalnızca ihtiyacınız olan kaynakları engellediğinizden emin olun. Google'ın, içeriği anlaması için CSS veya JavaScript gibi belirli kaynaklara ihtiyacı olacaksa Googlebot'un bunlara erişimini engellemediğinizden emin olun.
 • Sayfalarınızdaki bozuk HTML veya desteklenmeyen içerik: Googlebot, sayfanın içeriğini ayrıştıramıyorsa sayfa desteklenmeyen bir medya türü kullanıyor veya yalnızca resimlerden oluşuyor olabilir. Bu tür sayfalar taranamaz. Googlebot'un sayfanızı nasıl gördüğünü öğrenmek için URL Denetleme aracını kullanın.
 • Siteniz isteklere yavaş yanıt veriyorsa Googlebot, sunucunuzda aşırı yüklenmeye neden olmamak için isteklerini daraltır. Sitenizin daha yavaş yanıt verip vermediğini görmek için Tarama İstatistikleri raporunu kontrol edin.
 • Sunucunuzun hata oranı artarsa Googlebot, sunucunuzda aşırı yüklenmeye neden olmamak için isteklerini daraltır.
 • Tercih ettiğiniz maksimum tarama hızını düşürmediğinizden emin olun.
 • Bir sitedeki bilgiler nadiren değişiyorsa veya çok yüksek kalitede değilse siteyi sık sık taramayabiliriz. Sitenizle ilgili dürüst olun, sitenizle ilişkisi olmayan kişilerden tarafsız geri bildirimler alın ve sitenizin neresinde veya ne şekilde genel iyileştirmeler yapılabileceğini düşünün.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?