Přehled Statistiky procházení

Přehled Statistiky procházení zobrazuje statistiky historie procházení vašeho webu Googlem. Ukazuje například, kolik požadavků bylo odesláno a kdy, jaká byla odpověď vašeho serveru a zda nastaly nějaké problémy s dostupností. Pomocí tohoto přehledu můžete zjistit, zda Google při procházení vašeho webu naráží na problémy se zobrazováním (načítáním) stránek.

Tento přehled je určen pro pokročilé uživatele. Pokud máte web s méně než tisíci stránkami, neměli byste mít potřebu tento přehled používat ani se zabývat touto úrovní podrobností o procházení.

Tento přehled je k dispozici pouze pro služby na kořenové úrovni. Služba v takovém případě musí být buď typu Doména (například example.com nebo m.example.com), nebo služba s předponou adresy URL na kořenové úrovni (https://example.com, http://example.com, http://m.example.com).

Otevřít přehled Statistiky procházení

Crawl Budget and the Crawl Stats report - Google Search Console Training

Přehled Statistiky procházení otevřete ve službě Search Console kliknutím na Nastavení (Nastavení služby) > Statistiky procházení.

Začínáme

Před použitím tohoto přehledu byste měli být dobře obeznámeni s následujícími tématy:

Informace o datech

 • Všechny zobrazené a započítané adresy URL jsou skutečné adresy URL, o které Google požádal. Data se na rozdíl od některých jiných přehledů nepřiřazují ke kanonickým adresám URL.
 • Pokud adresa URL obsahuje přesměrování, každý požadavek v řetězci přesměrování se započítá jako samostatný požadavek. Pokud tedy stránka 1 přesměrovává na stránku 2, která přesměrovává na stránku 3, budou uvedeny samostatné požadavky pro stránku 1 (vrací 301/302), stránku 2 (vrací 301/302) a stránku 3 (pokud je vše v pořádku, měla by vrátit kód 200). Zobrazují se pouze stránky v aktuální doméně.
 • Procházení, která byla zvažována, ale nebyla uskutečněna, protože nebyl dostupný soubor robots.txt, jsou zahrnuta v celkových počtech procházení, ale nikoliv v sekcích s podrobnostmi o procházení. Další informace
 • Zdroje a rozsah:
  • Všechna data jsou omezena na aktuálně vybranou doménu. Požadavky odeslané do jiných domén nebudou zobrazeny. Týká se to i žádostí o zdroje na stránce (jako jsou obrázky) hostované mimo tuto službu. Pokud tedy například stránka example.com/stranka obsahuje obrázek google.com/obrazek.png, požadavek odeslaný na adresu google.com/obrazek.png v přehledu Statistiky procházení pro web example.com nebude zobrazen.
  • Podobně nebudou zobrazeny ani požadavky odeslané do sesterských domén (en.example a de.example). Pokud se tedy díváte na přehled Statistiky procházení pro doménu en.example, nebudou zobrazeny žádosti o obrázky na webu de.example.
  • Požadavky odeslané do různých subdomén však lze zobrazit v nadřazené doméně. Pokud si tedy například zobrazíte data pro doménu example.com, uvidíte všechny požadavky odeslané do domén example.com, en.example.com, de.example.com a všech dalších podřízených domén libovolné úrovně pod doménou example.com.
  • Pokud naopak zdroje ze služby využívá některá stránka v jiné doméně, můžete zaznamenat požadavky na procházení spojené s hostitelskou stránkou. Neuvidíte však nic, podle čeho byste mohli poznat, že je zdroj procházen kvůli tomu, že ho používá stránka v jiné doméně. (Neuvidíte tedy, že byl obrázek example.com/obrazekX.png projit proto, že je zahrnut na stránce example2.com/stranka.)
  • Data procházení zahrnují protokoly http i https, a to i pro služby s předponou adresy URL. To znamená, že přehled Statistiky procházení pro doménu http://example.com zahrnuje požadavky na doménu http://example.com i https://example.com. Ukázkové adresy URL pro služby s předponou adresy URL jsou však omezeny na protokol definovaný pro službu (http nebo https).
Známé problémy: Přehled Statistiky procházení v současné době zahrnuje většinu požadavků na procházení, některé požadavky však z různých důvodů nemusí být započteny. Očekáváme, že se pokrytí postupně bude zvyšovat a postupně bude zahrnuta naprostá většina požadavků (nebo dokonce všechny). Můžete proto zaznamenat drobné rozdíly mezi protokoly požadavků vašeho webu a zde uváděnými počty.

Co přehled obsahuje

Kliknutím na libovolný záznam v tabulce můžete otevřít podrobné zobrazení dané položky, včetně seznamu ukázkových adres URL. Kliknutím na adresu URL zobrazíte podrobnosti o daném požadavku na procházení. Když například v tabulce s odpověďmi seskupenými podle typu kliknete na řádek HTML, zobrazí se souhrnné údaje o procházení všech stránek HTML procházených na vašem webu a také podrobnosti, jako je čas procházení, kód odpovědi, velikosti odpovědi a další informace pro ukázkový výběr těchto adres URL.

Hostitelé a podřízené domény

Pokud máte službu na úrovni domény (example.com, http://example.com, https://m.example.com), která obsahuje dvě nebo více podřízených domén (například fr.example.com a de.example.com), můžete zobrazit data pro nadřazenou doménu, která zahrnují všechny podřízené domény, nebo data pro jednu podřízenou doménu.

Chcete-li zobrazit přehled zaměřený na konkrétní podřízenou doménu, klikněte na ni v seznamu Hostitelé na vstupní stránce nadřazené domény. Zobrazuje se pouze 20 hlavních podřízených domén, které za posledních 90 dní zaznamenaly návštěvnost.

Příklady adres URL

Kliknutím na kteroukoli položku seskupených typů dat (odpověď, typ souboru, účel, typ Googlebota) zobrazíte seznam ukázkových adres URL daného typu.

Seznam ukázkových adres URL není úplný, jedná se pouze o reprezentativní vzorek. Pokud některá adresa URL v seznamu není uvedena, neznamená to, že jsme o ni nepožádali. Počet příkladů může být vážen podle dne. Pro některé typy požadavků tak může být k dispozici více příkladů než pro jiné. V průběhu času by se to mělo vyrovnat.

Celkový počet požadavků na procházení

Celkový počet odeslaných požadavků (na server) na procházení pro adresy URL na vašem webu bez ohledu na to, zda byly úspěšné či nikoli. Zahrnuje požadavky na zdroje, které stránka používá, pokud jsou tyto zdroje na vašem webu. Požadavky na zdroje hostované mimo váš web se nezapočítávají. Duplicitní požadavky pro stejnou adresu URL se započítávají jednotlivě. Pokud soubor robots.txt není dostatečně dostupný, započítávají se potenciální načtení.

Započítávají se následující neúspěšné požadavky:

Celková stažená velikost

Celkový počet bajtů stažených z vašeho webu během procházení v zadaném časovém období. Pokud Google zdroj pro stránku používaný několika stránkami uložil do mezipaměti, požádá o něj pouze poprvé (kdy ho uloží do mezipaměti).

Průměrná doba odezvy

Průměrná doba odezvy pro všechny zdroje načtené z vašeho webu během zadaného časového období. Každý zdroj odkazovaný nějakou stránkou se počítá jako samostatná odpověď.

Stav hostitelského serveru

Stav hostitelského serveru popisuje, zda Google při pokusech o procházení webu narazil na problémy s dostupností. Stav může mít jednu z následujících hodnot:

 • No significant availability issues icon
  Google během posledních 90 dní na vašem webu nezjistil žádné významné problémy s dostupností. Dobrá práce! Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Some availability issues, but not recently
  Google na vašem webu zaznamenal za posledních 90 dní alespoň jeden významný problém s dostupností, ale došlo k němu před více než týdnem. Je možné, že se jednalo o přechodný problém nebo že potíže už byly odstraněny. Je na místě podívat se do tabulky Odpověď, abyste zjistili, o jaké problémy šlo. Podle toho rozhodněte, zda je třeba podniknout nějaké kroky.
 • Recent availability issue
  Google v minulém týdnu na vašem webu zaznamenal alespoň jeden významný problém s dostupností pro procházení. Protože k chybě došlo nedávno, měli byste se pokusit zjistit, zda nejde o opakující se problém. Podívejte se do tabulky Odpověď, abyste zjistili, o jaké problémy šlo. Podle toho rozhodněte, zda je třeba podniknout nějaké kroky.
Co hledat

V ideálním případě by stav hostitelského serveru měl být zelený. Pokud je váš stav dostupnosti červený, kliknutím zobrazíte podrobnosti o dostupnosti souboru robots.txt, překladu záznamů DNS a připojení k hostitelskému serveru.

Podrobnosti o stavu hostitelského serveru

Stav dostupnosti hostitelského serveru se posuzuje v následujících kategoriích. Významná chyba v libovolné kategorii může vést ke snížení stavu dostupnosti. Kliknutím na kategorii v přehledu zobrazíte další podrobnosti.

Pro každou kategorii se zobrazí graf údajů o procházení za příslušné časové období. Graf má vyznačenou tečkovanou červenou čáru. Pokud metrika vystoupala nad tečkovanou čáru pro tuto kategorii (například pokud překlad záznamů DNS selže u více než 5 % požadavků v daný den), považuje se to za chybu pro danou kategorii a stav bude odrážet, před jakou dobou k poslední chybě došlo.

 • Načítání souboru robots.txt
  Graf ukazuje míru selhání požadavků na soubor robots.txt během procházení. Google tento soubor požaduje často. Pokud požadavek nevrátí buď platný soubor (vyplněný, nebo prázdný), nebo odpověď 404 (soubor neexistuje), Google zpomalí nebo zastaví procházení vašeho webu, dokud pro požadavek na soubor robots.txt nezačne dostávat přijatelnou odpověď. (Podrobnosti najdete níže.)
 • Překlad záznamu DNS
  Graf ukazuje, kdy váš server DNS při procházení nerozpoznal název hostitele nebo neodpověděl. Pokud tu vidíte chyby, zkontrolujte u svého registrátora, zda je váš web správně nastavený a zda je váš server připojený k internetu.
 • Připojení k serveru
  Graf ukazuje, kdy váš server během procházení nereagoval nebo neposkytl úplnou odpověď pro požadavek na adresu URL. Další informace o tom, jak tyto chyby opravit, najdete v části Chyby serveru.
Další podrobnosti o dostupnosti souboru robots.txt

Zde najdete podrobnější popis, jak Google při procházení vašeho webu kontroluje soubory robots.txt (a závisí na nich).

Váš web nemusí mít povinně soubor robots.txt, musí ale vracet úspěšnou odpověď (jak je definováno níže) na požadavek Googlu na tento soubor. Jinak může Google procházení vašeho webu zastavit.

 • Úspěšné odpovědi na požadavek na soubor robots.txt
 • Za úspěšnou odpověď se považuje jakákoli z těchto možností:
  • Kód HTTP 200 a soubor robots.txt (soubor může být platný, neplatný nebo prázdný). Pokud soubor obsahuje chyby syntaxe, je požadavek stále považován za úspěšný, i když Google může pravidla s chybou syntaxe ignorovat.
  • Kód HTTP 403/404/410 (soubor neexistuje). Váš web nemá povinnost mít soubor robots.txt.
 • Neúspěšné odpovědi na požadavek na soubor robots.txt

Níže je popsáno, jak Google při procházení webu odesílá požadavek na soubor robots.txt a jak tento soubor používá:

 1. Než Google začne procházet váš web, nejdříve zkontroluje, zda existuje nedávný úspěšný požadavek na soubor robots.txt (ne starší než 24 hodin).
 2. Pokud Google má nedávnou úspěšnou odpověď na požadavek na soubor robots.txt, zahájí procházení, přičemž se řídí pravidly z načteného souboru robots.txt.
 3. Pokud Google nemá nedávnou úspěšnou odpověď na požadavek na soubor robots.txt, nebo pokud byla poslední odpověď neúspěšná, požádá o soubor robots.txt:
  • Pokud tento požadavek bude úspěšný, může se zahájit procházení.
  • Pokud nebude úspěšný, Google procházení zastaví, ale po dobu asi 30 dní bude nadále žádat o soubor robots.txt. Pokud Google ani po 30 dnech na žádost o soubor robots.txt neobdrží úspěšnou odpověď:
   • Jestliže je většina ostatních adres URL na webu přístupná, použije Google na pravidla z posledního úspěšně načteného souboru robots.txt a bude web procházet podle nich.
   • Pokud je web obecně nepřístupný, Google ho pomalu přestane procházet.
V celkovém počtu procházení jsou započtena všechna procházení, která byla ukončena, protože nebyl dostupný soubor robots.txt. Tato procházení však nebyla provedena, proto pro ně v přehledech pro skupiny procházení (podle účelu, podle odpovědi apod.) neuvidíte žádná data.

Odpovědi při procházení

Tato tabulka ukazuje odpovědi, které Google obdržel při procházení vašeho webu, seskupené podle typu odpovědi, jako procento všech odpovědí při procházení. Data jsou založena na celkovém počtu požadavků, nikoli adres URL – pokud Google odeslal dvakrát požadavek na určitou adresu URL a poprvé přišla odpověď chyba serveru (500) a podruhé odpověď OK (200), jako odpověď bude uvedeno chyba serveru 50 % a OK 50 %.

Co hledat
Většina odpovědí by měla být 200 nebo jiné „dobré“ odpovědi, pokud právě neprovádíte reorganizaci webu nebo přesun webu. V seznamu níže zjistíte, co dělat ohledně ostatních kódů odpovědí.

 

Zde je několik běžných kódů odpovědí a co s nimi dělat:

Dobré kódy odpovědí

Tyto stránky jsou v pořádku a nezpůsobují žádné problémy.

 • OK (200): Za normálních okolností by naprostá většina odpovědí měla být kód 200.
 • Trvale přesunuto (301): Stránka vrací odpověď HTTP 301 (trvale přesunuto), což je pravděpodobně to, co jste zamýšleli.
 • Dočasně přesunuto (302): Stránka vrací odpověď HTTP 302 (dočasně přesunuto), což je pravděpodobně to, co jste zamýšleli. Pokud byla stránka přesunuta trvale, změňte kód na 301.
 • Přesunuto (jiné): Jiná odezva 300 s přesměrováním (ne 301 nebo 302).
 • Neupraveno (304): Stránka se od posledního požadavku na procházení nezměnila.

Pravděpodobně dobré kódy odpovědí

Tyto odpovědi mohou být sice v pořádku, ale je na místě je zkontrolovat, zda jste to takhle skutečně zamýšleli.

 • Blokováno souborem robots.txt: K této odpovědi obvykle dochází proto, že jste to tak chtěli. Může být ale na místě se ujistit, zda neblokujete i některé stránky nebo zdroje, které by Google procházet měl. Další informace o souborech robots.txt
 • Nenalezeno (404): Tyto chyby mohou být způsobeny nefunkčními odkazy na vašem webu nebo mimo váš web. Není možné, praktické a vlastně ani žádoucí snažit se opravovat všechny chyby 404 na vašem webu. A často je kód 404 správná odpověď, která by měla být vrácena, například pokud byla daná stránka zcela odstraněna bez náhrady. Informace o tom, jak a zda opravovat chyby 404

Špatné kódy odpovědí

Pokud chcete procházení zlepšit, měli byste opravit všechny stránky, které vrací tyto chyby.

 • Není k dispozici soubor robots.txt: Pokud soubor robots.txt zůstane nedostupný celý den, Google váš web přestane procházet, dokud na požadavek na soubor robots.txt nedostane přijatelnou odpověď. Není to totéž jako kód chyby Nenalezeno (404) pro soubor robots.txt, což je přijatelná odpověď. Další podrobnosti o souboru robots.txt
 • Neautorizováno (401/407): Pro tyto stránky byste měli buď zablokovat jejich procházení pomocí souboru robots.txt, nebo je zpřístupnit. Pokud tyto stránky neobsahují zabezpečená data a chcete, aby je bylo možné procházet, můžete obsah těchto stránek přesunout na nezabezpečené stránky, nebo na nich povolit přístup prohledávači Googlebot bez zadávání přihlašovacích údajů. Pamatujte ale, že za Googlebota se může falešně vydávat kdokoli, takže povolením přístupu pro Googlebota fakticky odeberete zabezpečení stránky.
 • Chyba serveru (5XX): Tyto chyby způsobují varování ohledně dostupnosti. Pokud je to možné, měli byste je opravit. Graf s miniaturami ukazuje, kdy přibližně k těmto chybám došlo. Kliknutím zobrazíte další podrobnosti a přesné časy. Vyhodnoťte, zda šlo o nějaké přechodné problémy, nebo se jedná o příznaky hlubších potíží s webem. Pokud Google váš web prochází příliš, můžete požádat o snížení rychlosti procházení. Pokud je to signál závažnějšího problému s dostupností, přečtěte si o špičkách procházení. Další informace o tom, jak tyto chyby opravit, najdete v části Chyby serveru.
 • Jiná chyba klienta (4XX): Jiná, zde neuvedená chyba 4XX (na straně klienta). Tyto problémy bude nejlepší vyřešit.
 • Server DNS nereaguje: Váš server DNS nereagoval na požadavky na adresy URL na vašem webu.
 • Chyba DNS: Jiná, nespecifikovaná chyba DNS
 • Chyba načtení: Stránku nelze načíst z důvodu špatného čísla portu, IP adresy nebo nesrozumitelné (neanalyzovatelné) odpovědi.
 • Stránka nebyla dostupná: Jakákoli jiná chyba při načítání stránky, kdy požadavek nikdy nedorazil na server. Jelikož tyto požadavky nikdy nebyly na server doručeny, ve svých protokolech je neuvidíte.
 • Časový limit stránky: Vypršel časový limit požadavku na stránku.
 • Chyba přesměrování: Chyba přesměrování požadavku, například příliš mnoho přesměrování, prázdné přesměrování nebo cyklické přesměrování.
 • Jiná chyba: Jiná chyba, která nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.

Procházené typy souborů

Typ souboru vrácený požadavkem. Procentuální hodnota u každého typu je procento odpovědí daného typu, nikoli procento bajtů načtených pro daný typ.

Možné hodnoty:

 • HTML
 • Obrázek
 • Video – jeden z podporovaných formátů videí.
 • JavaScript
 • CSS
 • PDF
 • Jiné XML – soubor XML, nezahrnuje ale RSS, KML ani další formáty postavené na XML.
 • JSON
 • Syndikace – zdroj RSS nebo Atom
 • Zvuk
 • Geografické údaje – KML nebo jiné geografické údaje.
 • Jiný typ souboru – jiný typ souboru, který zde není uveden.
 • Neznámý (selhání) – pokud požadavek selže, typ souboru není znám.
Co hledat
Pokud zaznamenáváte problémy s dostupností nebo pomalé reakce, zkontrolujte tuto tabulku, abyste zjistili, jaké typy zdrojů Google prochází a proč to může procházení zpomalovat. Vyžádává si Google mnoho malých obrázků, které by měly být blokovány? Vyžádává si Google zdroje, které jsou hostovány na jiném, méně responzivním webu? Kliknutím na různé typy souborů můžete zobrazit graf průměrné doby odezvy podle data a počty požadavků podle data a zjistit, zda špičky počtu pomalých odpovědí korespondují se špičkami obecně pomalého fungování nebo nedostupnosti.

Účel procházení

 • Nalezení: Požadovaná adresa URL nebyla nikdy předtím Googlem procházena.
 • Aktualizace: Opětovné projití známé stránky.

Pokud máte stránky, které se rychle mění a nejsou opakovaně procházeny dostatečně často, zkontrolujte, zda jsou zahrnuty v souboru Sitemap. U stránek, které se aktualizují pomaleji, může být nutné konkrétně požádat o opětovné projití. Pokud jste nedávno přidali větší množství nového obsahu nebo odeslali soubor Sitemap, měli byste v ideálním případě zaznamenat na svém webu skokový nárůst procházení typu nalezení.

Typ googlebota

Typ programu user-agent, který byl použit v požadavku na procházení. Google má několik programů user-agent, které provádí procházení z různých důvodů a mají odlišné chování. V přehledech jsou hlášeny následující typy.

 • Chytrý telefon: Googlebot pro chytré telefony
 • Počítač: Googlebot pro počítače
 • Obrázek: Googlebot pro obrázky. Pokud se obrázek načítá jako zdroj stránky, započítá se typ Googlebota jako Načtení zdroje stránky, nikoli jako Obrázek.
 • Video: Googlebot pro video. Pokud se video načítá jako zdroj stránky, započítá se typ Googlebota jako Načtení zdroje stránky, nikoli jako Video.
 • Načtení zdroje stránky: Sekundární načtení zdrojů používaných na stránce. Když Google stránku prochází, načte důležité propojené zdroje, jako jsou obrázky nebo soubory CSS, za účelem vykreslení stránky, ještě před pokusem o indexování. Toto je user-agent, který odesílá tyto požadavky na zdroje.
 • AdsBot: Jeden z prohledávačů AdsBot. Pokud pozorujete prudký nárůst těchto požadavků, pravděpodobně jste na svém webu nedávno vytvořili několik nových cílů pro dynamické reklamy ve vyhledávání. Přečtěte si část Proč se moje rychlost procházení náhle zvýšila? AdsBot prochází adresy URL zhruba každé 2 týdny.
 • StoreBot: Prohledávač služby pro nákupy produktů.
 • Jiný user-agent: Jiný prohledávač Google, který zde není uveden.

Většina požadavků na procházení by měla pocházet z vašeho primárního prohledávače. Pokud vidíte špičky v procházení, zkontrolujte typ identifikátoru user-agent. Pokud to vypadá, že náhlé nárůsty způsobuje prohledávač AdsBot, přečtěte si část Proč se moje rychlost procházení náhle zvýšila?

Odstraňování problémů

Příliš vysoká rychlost procházení

Googlebot pomocí algoritmů zajišťuje, aby váš web při procházení nepřetížil. Pokud ale z nějakého důvodu potřebujete rychlost procházení omezit, přečtěte si návod zde.

Několik tipů pro snížení rychlosti procházení:

 • Vylaďte svůj soubor robots.txt tak, aby blokoval stránky, které by se neměly volat.
 • Jako krátkodobé řešení můžete ve službě Search Console nastavit preferovanou maximální rychlost procházení. Toto řešení nedoporučujeme používat dlouhodobě, protože neumožňuje konkrétně určit, které stránky nebo zdroje máme procházet a které nikoli.
 • Dejte pozor, abyste nepovolovali procházení stránek s „nekonečným“ počtem výsledků, jako jsou například nekonečné stránky kalendáře nebo nekonečné stránky vyhledávání. Zablokujte je pomocí souboru robots.txt nebo značek nofollow.
 • Pro adresy URL, které již neexistují nebo byly přemístěny, vracejte správné kódy odpovědí. Pro adresy URL, které již neexistují nebo jsou neplatné, používejte kód 404 nebo 410. Pro adresy URL, které byly trvale nahrazeny jinými adresami, používejte přesměrování s kódem 301 (pokud nahrazení není trvalé, použijte přesměrování s kódem 302). Pro dočasné plánované výpadky používejte kód 503. Když server narazí na problémy, které nedokáže zpracovat, měl by vrátit chybu 500.
 • Pokud je váš web zahlcený a potřebujete nouzově snížit rychlost procházení, přečtěte si níže část Proč se moje rychlost procházení náhle zvýšila?

Proč se moje rychlost procházení náhle zvýšila

Pokud publikujete větší množství nových informací nebo na svém webu máte nějaké velmi užitečné informace, může se stát, že váš web budeme procházet o něco častěji, než byste chtěli. Příklad:

 • Odblokovali jste procházení pro velkou sekci svého webu.
 • Přidali jste na svůj web velkou novou sekci
 • Přidali jste velké množství nových cílů pro dynamické reklamy ve vyhledávání tím, že jste přidali nové seznamy stránek nebo nová pravidla URL_Equals

Pokud Google váš web prochází tak intenzivně, že dochází k problémům s dostupností, můžete ho ochránit takto:

 1. Zjistěte, který prohledávač Googlu váš web prochází příliš intenzivně. Podívejte se na protokoly svých webů nebo použijte přehled Statistiky procházení.
 2. Okamžitá pomoc:
  • Pokud chcete jednoduché řešení, pomocí souboru robots.txt zabraňte v procházení robotu (googlebot, adsbot apod.), který web přetěžuje. Může však trvat až den, než se tato změna projeví.
  • Pokud zvýšené zatížení dokážete zjistit a dynamicky na něj reagovat, až se budete blížit ke limitu serveru, odešlete v odpovědi kód HTTP 5XX nebo 429. Kód 5XX nebo 429 však neodesílejte déle než dva nebo tři dny. Google by to mohl považovat za signál, že má váš web v dlouhodobém horizontu procházet méně často.
 3. Upravte rychlost procházení na stránce Nastavení rychlosti procházení (pokud je k dispozici).
 4. O dva až tři dny později, až Google rychlost procházení přizpůsobí, můžete blokování ze souboru robots.txt odstranit nebo přestat odesílat odpovědi s kódy chyb z kroku 1.
 5. Pokud váš web zahlcuje prohledávač AdsBot, pravděpodobně jste pomocí pravidel URL_Equals nebo pomocí seznamů stránek vytvořili příliš mnoho cílů pro dynamické reklamy ve vyhledávání. Pokud kapacita vašeho serveru na toto procházení nestačí, měli byste buď omezit cíle reklam, přidat adresy URL v menších dávkách nebo kapacitu serveru zvýšit. Upozorňujeme, že nástroj AdsBot prochází stránky každé 2 týdny, takže bude nutné problém vyřešit, nebo se bude opakovat.
 6. Upozorňujeme, že pokud jste na stránce nastavení procházení omezili rychlost procházení, po 90 dnech se opět začne automaticky upravovat.

Příliš nízká rychlost procházení

Nemůžete Googlu sdělit, že má zvýšit rychlost procházení vašeho webu (pokud jste předtím pro svou službu tuto rychlost explicitně nesnížili). Můžete si však přečíst další informace o správě procházení pro velmi rozsáhlé nebo často aktualizovaných weby.

Pokud máte malý nebo střední web a zjistíte, že Google neprochází váš web celý, můžete zkusit aktualizovat soubory Sitemap webu a zkontrolovat, zda nějaké stránky neblokujete.

Proč se rychlost procházení náhle snížila?

Obecně by rychlost procházení Googlem v období jednoho nebo dvou týdnů měla být relativně stabilní. Pokud vidíte náhlý pokles, může to mít následující příčiny:

 • Přidali jste do souboru robots.txt nové (nebo velmi široké) pravidlo. Dejte pozor, abyste blokovali pouze ty zdroje, které blokovat potřebujete. Pokud Google k porozumění obsahu potřebuje konkrétní zdroje, jako jsou například styly CSS nebo JavaScript, dejte pozor, abyste je před Googlebotem neblokovali.
 • Chybný kód HTML nebo nepodporovaný obsah na stránkách: Pokud Googlebot obsah stránky nedokáže analyzovat, například protože stránka používá nepodporovaný typ média nebo obsahuje pouze obrázky, nebude jej moci procházet. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL se podívejte, jak Googlebot vaši stránku vidí.
 • Pokud váš web na požadavky reaguje pomalu, Googlebot bude požadavky odesílat pomaleji, aby váš server nepřetížil. Chcete-li zjistit, zda váš web v poslední době reaguje pomaleji, podívejte se do přehledu Statistiky procházení.
 • Pokud se na vašem webu zvýší chybovost, Googlebot bude požadavky odesílat pomaleji, aby váš server nepřetížil.
 • Zkontrolujte, zda jste nesnížili svou preferovanou maximální rychlost procházení.
 • Pokud jsou na webu informace, které se moc často nemění nebo nejsou moc kvalitní, můžeme web procházet méně často. Nezaujatě se na svůj web podívejte, požádejte o neutrální zpětnou vazbu lidi, kteří s ním nejsou spojeni, a zamyslete se, jak nebo kde byste jej mohli celkově zlepšit.

Celkové počty procházení mnohem vyšší než součty v protokolech procházení nebo v sekci s podrobnostmi o procházení

Pokud je celkový počet procházení mnohem vyšší než součty v sekcích s rozdělením požadavků na procházení (podle odpovědi, typu apod.), může to být způsobeno tím, že Google váš web nemůže procházet, protože váš soubor robots.txt je příliš dlouho nedostupný. Za takových okolností Google počítá procházení, která by býval provedl, pokud by byl soubor robots.txt dostupný, ale ve skutečnosti příslušná volání neprovádí. Zkontrolujte stav načtení souboru robots.txt, zda se nejedná o tento problém.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?