Koppling

Koppla en egendom i Search Console till en annan av Googles tjänster

Du kan se och hantera kopplingar för alla dina egendomar på sidan Kopplingsinställningar.

 

Öppna sidan med kopplingsinställningar

Om koppling

En koppling görs mellan en egendom i Search Console och någon annan enhet eller egendom i Googles tjänster. Det kan till exempel vara mellan en egendom i Search Console och en egendom i Google Analytics eller ett konto i Chrome Web Store. Normalt skickar den andra enhetens ägare en begäran om koppling till den som äger egendomen i Search Console.

Vad kopplingen innebär beror på vilket slags koppling det är. En koppling till Google Analytics gör till exempel att resultatdata i Search Console delas med den kopplade Google Analytics-egendomen. En koppling till en Android-app i Play Butik möjliggör appindexering (att djuplänkar till den kopplade appen kan visas på Google Sök).

Läs mer om alla fördelar med koppling i produktdokumentationen.

Typer av kopplingar

Följande går att koppla till en egendom i Search Console:

 • Google Analytics-egendom
 • Chrome Web Store-konto
 • en Android-app i Play Butik
 • Google Ads-konto
 • projekt i Actions-konsolen för Google Assistent

Läs den andra tjänstens hjälpsida för koppling om du vill veta vad kopplingen innebär.

Flöde vid koppling

Alla förfrågningar om koppling måste göras i den produkt som ska kopplas till webbplatsen, utom för Google Analytics enligt nedan. Så här går det till:
 1. En egendomsägare i en annan av Googles tjänster begär koppling till din webbplats. Begäran görs i den produktens gränssnitt.
 2. En avisering om begäran skickas till motsvarande Search Console-egendoms ägare.
 3. Search Console-egendomens ägare får aviseringen och godkänner eller avvisar begäran på sidan med kopplingsinställningar i Search Console. (Om den som skickar begäran och den som ska godkänna den har samma Google-konto beviljas begäran automatiskt utan avisering.)

En och samma egendom i Search Console kan vara kopplad till flera enheter (till exempel kan example.com ha en koppling till en Google Analytics-egendom såväl som till en Android-app).

Visa kopplingar

Du kan se vilka kopplingar du har och har begärt på sidan med kopplingsinställningar (Inställningar Inställningar> Partner).

Ingen historik över avvisade eller borttagna kopplingar visas i Search Console.

Begära koppling

Du kan begära koppling till en egendom i Google Analytics eller till en annan tjänst.

En Google Analytics-egendom kan bara vara kopplad till en egendom i Search Console åt gången och tvärtom. Om en koppling till Analytics som skapats tidigare inte längre visas har du eller någon annan webbplatsägare antingen tagit bort den eller ersatt den med en annan koppling.

Begära koppling till Google Analytics

Du kan koppla Google Analytics-egendomen till Search Console-egendomen för att se data från Google Analytics i Search Console Insights och för att se data från Search Console i Google Analytics.

Om en egendom i Search Console är länkad till en egendom i både Google Analytics UA och Google Analytics 4 visar Search Console Insights bara data från UA-egendomen. Om du i stället vill se data från Google Analytics 4-egendomen raderar du UA-kopplingen. Observera att detta även inaktiverar Search Console-rapporterna i egendomen i Google Analytics UA. Du kan ångra ändringen genom att koppla UA-egendomen på nytt.

Om du vill koppla en egendom öppnar du kopplingssidan för egendomen i Search Console. Klicka på Koppla och följ sedan anvisningarna i dialogrutan. Om du vill visa Google Analytics-data i Search Console Insights ska du välja en vy (Google Analytics UA) eller ett flöde (Google Analytics 4) som bäst matchar egendomen i Search Console och som täcker de sidor på webbplatsen som du vill spåra.

Du kan välja en vy när du skapar kopplingen eller ändra den senare genom att klicka på Ytterligare åtgärder Ikon för fler inställningar> Välj en annan vy. Den valda vyn påverkar bara data som visas i Search Console Insights. Data som visas i Google Analytics påverkas inte.

Om du vill skapa en koppling mellan Search Console och Google Analytics måste du vara Search Console-egendomens ägare och ha redigeringsbehörighet i egendomen i Google Analytics.

Data i Search Console som exporterats från Search Console till den kopplade Google Analytics-egendomen omfattas av användarvillkoren för Google Analytics. Samtidigt kommer all data som exporteras från Google Analytics-egendomen till den kopplade egendomen i Search Console att omfattas av användarvillkoren för Search Console.

Som standard får alla rapportvyer som hör till en Google Analytics-egendom tillgång till data om en egendom i Search Console när egendomarna kopplats samman. På så sätt kan alla som har åtkomst till egendomen i Google Analytics eller någon av dess vyer se data från Search Console för den webbplatsen. Om en administratör för Google Analytics exempelvis skulle lägga till en användare i en egendom eller vy skulle den användaren kunna se data från Search Console i sökoptimeringsrapporterna.

Kontoadministratörer i Google Analytics kan flytta egendomar i Analytics mellan Analytics-konton. Kopplade egendomar i Search Console förblir kopplade vid flytten. Efter flytten kan det nya Analytics-kontots användare se data om den kopplade egendomen i Search Console utan att en avisering visas i Search Console. Läs mer

Begära koppling till en annan tjänst

I alla andra tjänster än Google Analytics begärs en koppling till en egendom i Search Console via produktens egen hanteringskonsol.

Godkänna eller avvisa en begäran om koppling

Om du har fått en begäran om koppling tar du ställning till om du vill koppla detta konto till din webbplats. Granska de behörigheter som den andra tjänsten får genom kopplingen. Om du vill ha kopplingen klickar du på Godkänn vid begäran i tabellen Vilande förfrågningar. Annars klickar du på Neka. Förfrågningar om godkännande som inte har godkänts eller avvisats förblir aktiva på obestämd tid i tabellen Vilande förfrågningar.

Ta bort en koppling

Du kan när som helst ta bort en koppling till din egendom.
Så här tar du bort en koppling i Search Console:
 1. Du måste vara en av Search Console-egendomens ägare.
 2. Öppna sidan Kopplingsinställningar i Search Console.
 3. Leta reda på den koppling som ska tas bort i tabellen.
 4. Välj ikonen för fler inställningar Ikon för fler inställningar och klicka på Ta bort kopplingen.

Om du vill ta bort en koppling till Search Console i den andra tjänsten använder du den andra produktens hanteringskonsol, som när du begär koppling.

Om sidan Kopplingsinställningar

På sidan Kopplingsinställningar visas aktiva och vilande kopplingar för alla dina webbplatser. Aktiva kopplingar har godkänts av dig eller någon annan ägare till egendomen i Search Console. Med vilande förfrågningar avses kopplingar som ännu inte har godkänts eller avvisats av en ägare till egendomen i Search Console. När en koppling tas bort försvinner historiken för den.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false
false