Powiązanie

Powiązanie usługi w Search Console z inną usługą Google

Powiązania wszystkich swoich usług możesz przeglądać i zarządzać nimi na stronie ustawień powiązań.

 

Otwórz stronę ustawień powiązań

Informacje o powiązaniu

Powiązanie to połączenie usługi w Search Console z innym elementem lub usługą w Google, np. z usługą Google Analytics lub kontem w Chrome Web Store. Zwykle prośbę o powiązanie wysyła właściciel innego elementu do właściciela usługi w Search Console.

Wynik powiązania zależy od jego typu. Na przykład powiązanie z Google Analytics powoduje udostępnianie danych o wydajności Search Console połączonej usłudze w Google Analytics, a powiązanie z aplikacją ze Sklepu Play na Androida umożliwia indeksowanie aplikacji (gdy wyszukiwarka Google pokazuje precyzyjne linki w powiązanej aplikacji).

Przeczytaj artykuł o powiązaniu w dokumentacji usługi, by dowiedzieć się więcej o zaletach tej funkcji.

Typy powiązań

Z usługą w Search Console można powiązać te elementy:

 • usługę w Google Analytics,
 • konto w Chrome Web Store,
 • aplikację ze Sklepu Play na Androida,
 • konto Google Ads,
 • projekt Asystenta Google w Konsoli Actions.

Przeczytaj informacje na stronie pomocy dotyczącej powiązania z inną usługą, by sprawdzić, co stanie się po jego utworzeniu.

Proces tworzenia powiązania

Wszystkie prośby o powiązanie muszą zostać utworzone w usługach, które chcesz połączyć w ten sposób z Twoją witryną (nie dotyczy to Google Analytics, jak wskazaliśmy poniżej). Przebiega to w ten sposób:
 1. Właściciel usługi w Google prosi o powiązanie z Twoją witryną. Prośba jest tworzona w interfejsie usługi.
 2. Search Console wysyła powiadomienie o prośbie do wszystkich właścicieli usługi w Search Console.
 3. Właściciel usługi w Search Console otrzymuje powiadomienie. Może je zatwierdzić lub odrzucić na stronie ustawień powiązań w Search Console. Jeśli osoba zgłaszająca prośbę i osoba, która może ją zatwierdzić, używają tego samego konta Google, osoba zgłaszająca prośbę automatycznie otrzymuje zgodę i nie są wysyłane żadne powiadomienia.

Jedna usługa w Search Console może być powiązana z wieloma innymi elementami (np. witryna example.com może mieć powiązanie zarówno z usługą Google Analytics, jak i aplikacją na Androida).

Wyświetlanie powiązań

Aby wyświetlić powiązania dotychczasowe oraz te, o które poproszono, otwórz stronę ustawień powiązań (Ustawienia Ustawienia > Powiązania).

Search Console nie pokazuje historii powiązań odrzuconych ani usuniętych.

Wysyłanie prośby o powiązanie

Możesz poprosić o powiązanie z usługą w Google Analytics lub z inną usługą.

Jednorazowo usługę w Google Analytics można powiązać tylko z 1 usługą w Search Console (i odwrotnie). Jeśli nie widzisz już utworzonego wcześniej powiązania z Analytics, oznacza to, że zostało ono usunięte lub zastąpione innym powiązaniem przez Ciebie lub innego właściciela witryny.

Poproś o powiązanie z Google Analytics

Możesz powiązać usługę w Google Analytics z usługą w Search Console, aby widzieć dane z Google Analytics w Statystykach Search Console oraz dane z Search Console w Google Analytics.

Jeśli usługa w Search Console jest połączona zarówno z usługą w Google Analytics UA, jak i z usługą w Google Analytics 4, Statystyki Search Console będą wyświetlać tylko dane z usługi UA. Jeśli zamiast tego chcesz widzieć dane z usługi Google Analytics 4, usuń powiązanie z UA. Spowoduje to też wyłączenie raportów Search Console w usłudze w Google Analytics UA. Możesz cofnąć tę zmianę, tworząc ponownie powiązanie z usługą UA.

Aby powiązać usługę, otwórz stronę powiązań dla swojej usługi w Search Console, kliknij Powiąż i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie. Aby w Statystykach Search Console widzieć dane z Google Analytics, wybierz widok (Google Analytics UA) lub strumień (Google Analytics 4) najlepiej pasujący do Twojej usługi w Search Console i obejmujący strony w Twojej witrynie, które chcesz śledzić.

Widok możesz wybrać podczas tworzenia powiązania lub zmienić go później, klikając Dodatkowe czynności Ikona Więcej ustawień > Wybierz inny widok. Wybrany widok danych wpływa wyłącznie na dane widoczne w Search Console Insights. Nie ma wpływu na dane widoczne w Google Analytics.

Aby utworzyć powiązanie między Search Console i Google Analytics, musisz być właścicielem usługi w Search Console i mieć uprawnienia do edycji w usłudze Google Analytics.

Wszystkie dane Search Console wyeksportowane z Search Console do powiązanej usługi w Google Analytics podlegają Warunkom korzystania z usługi Google Analytics. Jednocześnie wszystkie dane wyeksportowane z usługi Google Analytics do powiązanej usługi Search Console podlegają Warunkom korzystania z Search Console.

Po powiązaniu usługi w Search Console z usługą w Google Analytics dane z Search Console są domyślnie dostępne we wszystkich widokach raportów powiązanych z tą usługą. W efekcie osoba mająca dostęp do tej usługi w Google Analytics lub do 1 z jej widoków może zobaczyć dane o witrynie pochodzące z Search Console. Na przykład użytkownik dodany do usługi lub widoku przez administratora konta Google Analytics może w raportach na temat optymalizacji wyszukiwania zobaczyć dane z Search Console.

Administratorzy kont Google Analytics mogą przenosić usługi Analytics z jednego konta na inne. Przeniesienie usługi powiązanej z Search Console nie ma wpływu na jej powiązanie. Użytkownicy nowego konta Analytics będą mieli wgląd w dane przeniesionej usługi powiązanej z Search Console. Powiadomienie w Search Console nie będzie konieczne. Więcej informacji

Wysyłanie prośby o powiązanie z inną usługą

Aby wysłać prośbę o powiązanie z usługą Search Console w przypadku usług innych niż Google Analytics, należy skorzystać z ich własnej konsoli zarządzania.

Zatwierdzanie lub odrzucanie prośby o powiązanie

Jeśli otrzymasz prośbę o utworzenie powiązania, możesz okreslić, czy chcesz powiązać dane konto ze swoją witryną. Sprawdź uprawnienia, jakie powiązanie przyznaje innej usłudze. Jeśli chcesz utworzyć powiązanie, kliknij Zatwierdź obok prośby w tabeli Oczekujące prośby. W innym przypadku kliknij Odmów. Prośby, które nie zostały zatwierdzone ani odrzucone, nigdy nie wygasają i są wyświetlane w tabeli Oczekujące prośby.

Usuwanie powiązania

W każdej chwili możesz usunąć dowolny typ powiązania usługi.
Aby usunąć powiązanie w Search Console:
 1. Musisz być właścicielem usługi w Search Console.
 2. Otwórz stronę ustawień powiązań w Search Console.
 3. W tabeli znajdź powiązanie, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę Więcej Ikona Więcej ustawień i wybierz Usuń powiązanie.

Aby usunąć powiązanie z Search Console w innej usłudze, użyj konsoli zarządzania tej usługi, podobnie jak w przypadku wysyłania prośby o powiązanie.

Informacje o stronie ustawień powiązań

Strona z ustawieniami powiązań wyświetla aktywne i oczekujące powiązania dotyczące wszystkich Twoich witryn. Aktywne powiązania to takie, które zostały zatwierdzone przez Ciebie lub innego właściciela usługi w Search Console. Oczekujące prośby o utworzenie powiązania to takie, które nie zostały jeszcze zaakceptowane ani odrzucone przez właściciela usługi w Search Console. Usunięcie powiązania powoduje wyczyszczenie jego historii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false