Koppeling

Je Search Console-property koppelen aan een andere Google-service

Bekijk of beheer koppelingen voor al je property's op de instellingenpagina voor koppelingen.

 

De instellingenpagina voor koppelingen openen

Over koppelingen

Een koppeling is een relatie tussen een Search Console-property en een entiteit of property in een andere Google-service. Je kunt je Search Console-property bijvoorbeeld aan je Google Analytics-property koppelen, zodat de gegevens van beide producten kunnen worden gecombineerd en getoond in Search Console Insights.

De gevolgen van een koppeling zijn afhankelijk van het type item dat wordt gekoppeld aan je Search Console-property. Bij een Google Analytics-koppeling worden bijvoorbeeld je Search Console-prestatiegegevens gedeeld met de gekoppelde Google Analytics-property. Via een koppeling met een Android Play Store-app wordt app-indexering mogelijk gemaakt (wanneer Google Zoeken deep links naar de gekoppelde app laat zien).

Een gebruiker vraagt een koppeling aan in een andere Google-service, zoals Google Analytics of de Chrome Web Store. Dit verzoek wordt naar de eigenaren van de Search Console-property gestuurd, die het verzoek kunnen goedkeuren of afwijzen. Gebruik Search Console om koppelingsverzoeken te accepteren of af te wijzen, je huidige koppelingen te bekijken en een bestaande koppeling te verwijderen. De enige uitzondering hierop is Google Analytics. Een koppeling kan zowel in Google Analytics als in Search Console worden aangevraagd.

Voorbeeld: Hier vind je meer informatie over hoe je een koppeling tussen een Google Ads-account en een Search Console-property aanvraagt. (Dit wordt in de Google Ads-documentatie ook 'koppeling' genoemd.)

Eén Search Console-property kan aan meerdere andere entiteiten worden gekoppeld (example.com kan bijvoorbeeld aan zowel een Google Analytics-property als een Android-app worden gekoppeld).

Lees over koppeling in de productdocumentatie voor meer informatie over alle voordelen van koppelingen en hoe je een koppeling met een Search Console-property aanvraagt.

Items die aan een Search Console-property kunnen worden gekoppeld

De volgende items kunnen aan een Search Console-property worden gekoppeld:

 • Google Analytics-property
 • Chrome Web Store-account
 • Android Play Store-app
 • Play Console-ontwikkelaarsaccount
 • Google Ads-account
 • Actions-consoleproject voor de Google Assistent
 • Google Merchant Center-account

Check de Help-pagina voor het maken van een koppeling in de andere service om te zien wat er gebeurt als een koppeling wordt gemaakt.

Koppelingen beheren

Je koppelingen bekijken

Als je je bestaande en aangevraagde koppelingen wilt bekijken, open je de instellingenpagina voor koppelingen (Instellingen Instellingen > Koppelingen).

Search Console toont geen geschiedenis van afgewezen of verwijderde koppelingen.

Een koppeling aanvragen

Je kunt een koppeling met een Google Analytics-property of met een andere service aanvragen.

Een Google Analytics-property kan maar aan één Search Console-property tegelijk worden gekoppeld en omgekeerd. Als je een eerder gemaakte Analytics-koppeling niet meer ziet, is de koppeling verwijderd door jou of een andere site-eigenaar of is de koppeling overschreven door een andere.

Een Google Analytics-koppeling aanvragen

Je kunt je Google Analytics-property aan je Search Console-property koppelen om Google Analytics-gegevens in Search Console Insights en Search Console-gegevens in Google Analytics te bekijken. Google Analytics UA-gegevens worden vanaf 1 juli 2023 niet meer ondersteund in Search Console Insights. Als een Search Console-property is gekoppeld aan zowel een Google Analytics UA- als een Google Analytics 4-property, toont Search Console Insights alleen gegevens van de Google Analytics 4-property.

Als je je property wilt koppelen, open je de pagina met koppelingen voor je Search Console-property. Klik op Koppelen en volg de instructies in het dialoogvenster. Als je je Google Analytics-gegevens in Search Console Insights wilt bekijken, kies je een stream die het beste overeenkomt met je Search Console-property en die de pagina's op je site omvat die je wilt bijhouden.

Als je een koppeling tussen Search Console en Google Analytics wilt maken, moet je eigenaar van de Search Console-property zijn en bewerkingsrechten hebben voor de Google Analytics-property.

Search Console-gegevens die vanuit Search Console worden geëxporteerd naar je gekoppelde Google Analytics-property, vallen onder de servicevoorwaarden van Google Analytics. Gegevens die vanuit je Google Analytics-property worden geëxporteerd naar je gekoppelde Search Console-property, vallen onder de servicevoorwaarden van Search Console.

Als je een Search Console-property aan een Google Analytics-property koppelt, kan iedereen met toegang tot die Google Analytics-property de Search Console-gegevens voor die site bekijken. Als een Google Analytics-beheerder bijvoorbeeld een gebruiker toevoegt aan een property, kan die gebruiker de Search Console-gegevens bekijken in rapporten voor zoekoptimalisatie.

Google Analytics-accountbeheerders kunnen hun Analytics-property van het ene Analytics-account naar het andere verplaatsen. De koppeling met Search Console-property's blijft bestaan als onderdeel van de verplaatsing. Na de verplaatsing kunnen gebruikers van het nieuwe Analytics-account gegevens van de gekoppelde Search Console-property bekijken zonder melding in Search Console. Meer informatie

Een Merchant Center-accountkoppeling aanvragen

Je kunt je Merchant Center-account aan je Search Console-property koppelen om Merchant Center-gegevens in Search Console te zien.
Als je je property wilt koppelen, open je de pagina met vermeldingen op het tabblad Shopping voor je Search Console-property. Klik op Koppelen en volg de instructies in het dialoogvenster.
Als je een koppeling tussen Search Console en Merchant Center wilt maken, moet je eigenaar van de Search Console-property en beheerder van het Merchant Center-account zijn.
Je Search Console-property moet een property op domeinniveau zijn (subpaden worden niet ondersteund). Merchant Center-accounts met een subpad kunnen wel aan de Search Console-property worden gekoppeld als ze hetzelfde domein delen.
Eén Search Console-property kan maar aan één Merchant Center-account worden gekoppeld. Je kunt wel meerdere Search Console-property's aan hetzelfde Merchant Center-account koppelen.

Koppeling met een andere service aanvragen

Koppelingsverzoeken voor alle andere producten dan Google Analytics moeten worden ingediend vanuit het andere product. Lees de instructies voor het aanvragen van koppelingen in de documentatie van het andere product (zoek naar de term Search Console).

Een koppelingsverzoek goedkeuren of weigeren

Als je een koppelingsverzoek hebt ontvangen, moet je bepalen of dit een account is dat je aan je site wilt koppelen. Bekijk de rechten die bij een koppeling aan de andere service worden verleend. Als je de koppeling wilt goedkeuren, klik je naast het verzoek in de tabel 'Verzoeken in behandeling' op Goedkeuren. Zo niet, klik dan op Weigeren. Goedkeuringsverzoeken die niet zijn goedgekeurd of geweigerd, blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar in de tabel Verzoeken in behandeling.
Een koppeling verwijderen
Je kunt altijd elk koppelingstype voor je property verwijderen.
Zo verwijder je een koppeling in Search Console:
 1. Je moet een eigenaar van de Search Console-property zijn.
 2. Open de instellingenpagina voor koppelingen in Search Console.
 3. Ga in de tabel naar de koppeling die je wilt verwijderen.
 4. Selecteer het icoon Meer instellingen Icoon Meer instellingen en klik op Koppeling verwijderen.

Als je een Search Console-koppeling in de andere service wilt verwijderen, gebruik je de beheerconsole van het andere product. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop je een koppeling aanvraagt.

Over de instellingenpagina voor koppelingen

Op de instellingenpagina voor koppelingen worden de actieve en in behandeling zijnde koppelingen voor al je sites weergegeven. Actieve koppelingen zijn goedgekeurd door jou of een andere eigenaar van de Search Console-property. Verzoeken in behandeling zijn koppelingsverzoeken die nog niet door een eigenaar van de Search Console-property zijn goedgekeurd of geweigerd. Als een koppeling wordt verwijderd, gaat de bijbehorende geschiedenis verloren.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu