เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่

ย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหนึ่งไปอีกโดเมนหนึ่ง

เกี่ยวกับเครื่องมือนี้

ใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เมื่อคุณย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหรือโดเมนย่อยหนึ่งไปยังโดเมนอื่น เช่น ย้ายจาก example.com ไปยัง example.org หรือ example2.com เครื่องมือนี้จะบอก Google เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และช่วยในการย้ายข้อมูลผลการค้นหาของ Google Search จากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ ใช้เครื่องมือนี้หลังจากที่ย้ายและเปลี่ยนเส้นทางเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อใดที่ไม่ควรใช้เครื่องมือนี้

อย่าใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการย้ายในกรณีต่อไปนี้

 • เปลี่ยนที่อยู่จาก HTTP เป็น HTTPS สำหรับการย้ายที่อยู่ HTTP ไปยัง HTTPS ให้ทำตามหลักเกณฑ์ในการย้ายเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง URL แต่อย่าใช้เครื่องมือนี้ Google จะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงได้เอง
 • การย้ายหน้าเว็บบางส่วนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายในเว็บไซต์ เช่น ย้ายจาก example.com/oldpath/... ไปยัง example.com/newpath/...) ในกรณีนี้ ให้เพิ่มการเปลี่ยนเส้นทางและอัปเดตแผนผังเว็บไซต์ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหนึ่งไปยังเส้นทางภายในโดเมนอื่นได้ ตัวอย่างเช่น จาก example.com ไปยัง example3.com/new/location/
 • การย้ายระหว่างที่อยู่ www กับที่ไม่ใช่ www ในโดเมนเดียวกัน เช่น ย้ายจาก www.example.com ไป example.com ในกรณีนี้ ให้ใช้การติดแท็ก Canonical และ/หรือการเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่
 • การย้ายเว็บไซต์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง URL ที่ผู้ใช้เห็นได้ (กล่าวคือ URL ของเว็บไซต์ยังเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนผู้ให้บริการโฮสติ้งหรือ CDN) หากเป็นกรณีนี้ ให้อ่านการย้ายเว็บไซต์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง URL

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการย้ายเว็บไซต์

 • อย่าโยงการเปลี่ยนเว็บไซต์ หากคุณแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเข้าชมจากเว็บไซต์ ก. ไปยังเว็บไซต์ ข. คุณจะแจ้งเปลี่ยนที่อยู่จากเว็บไซต์ ข. ไปยังเว็บไซต์ ค. โดยทันทีไม่ได้
 • พยายามไม่รวมการย้ายหลายรายการไปยังตำแหน่งเดียว การย้ายเว็บไซต์ ก. ข. และ ค. ไปยังตำแหน่งใหม่ ง. อาจทำให้เกิดความสับสนและสูญเสียการเข้าชม คุณอาจต้องย้ายเว็บไซต์ทีละรายการไปยังตำแหน่งใหม่ที่เป็นตำแหน่งเดียวกัน และรอจนกว่าการเข้าชมจะเสถียรแล้วจึงค่อยย้ายเว็บไซต์ถัดไป
 • หากคุณต้องการย้ายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้โดเมนไปยังตำแหน่งเดียว (A.com ไปยัง B.com) และย้ายโดเมนย่อยไปยังพร็อพเพอร์ตี้ที่ 2 (m.A.com ไปยัง m.C.com) ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้สำหรับโดเมนย่อย m.A.com แล้วจึงย้ายข้อมูลแยกต่างหาก
 • เมื่อย้ายเว็บไซต์ การรักษาสถาปัตยกรรมเว็บไซต์เดิมไว้ในตำแหน่งใหม่จะช่วยให้ส่งสัญญาณโดยตรงไปยังเว็บไซต์ใหม่ได้มากกว่า หากย้ายรวมเว็บไซต์ที่ออกแบบเนื้อหาและโครงสร้าง URL ใหม่ไปยังตำแหน่งใหม่ คุณอาจพบว่ามีการสูญเสียการเข้าชมเพราะ Google อาจต้องเรียนรู้และประเมินหน้าเว็บแต่ละหน้าใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการ

ทำตามขั้นตอนการเตรียมการเหล่านี้สำหรับการย้ายเว็บไซต์ทั้งหมด

 1. ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 จากหน้าแรกเก่าไปยังหน้าแรกใหม่ เราขอแนะนำให้ใช้การเปลี่ยนเส้นทาง 301 สำหรับหน้า Canonical ของเว็บไซต์เก่า
 2. อ่านหัวข้อต่อไปนี้
  1. การย้ายเว็บไซต์คืออะไร - คำแนะนำสำหรับการย้ายเว็บไซต์ทั้งหมด
  2. การย้ายเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง URL - คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการย้ายเว็บไซต์จากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง
 3. ดำเนินการอื่นๆ ก่อนทำการย้ายตามที่อธิบายไว้ใน การย้ายเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง URL
 4. เว็บไซต์ที่ระดับโดเมน (เช่น example.com, https://example.com, m.example.com) จะใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ (ขั้นตอนที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่

หลังจากการเตรียมการ หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านล่างก็จะใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เพื่อส่งต่อสัญญาณของเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ได้

ข้อกำหนด

 • คุณต้องเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ทั้งเก่าและใหม่ใน Search Console คุณต้องใช้บัญชี Google เดียวกันในการจัดการพร็อพเพอร์ตี้ทั้งสอง
 • เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใช้ได้เฉพาะกับพร็อพเพอร์ตี้ในระดับโดเมนเท่านั้น นั่นคือ คุณสามารถย้าย example.com, m.example.com หรือ http://example.com ได้ แต่ไม่สามารถย้ายพร็อพเพอร์ตี้ในระดับเส้นทางได้ เช่น http://example.com/petstore/
 • เครื่องมือจะไม่ย้ายโดเมนย่อยใดๆ ที่อยู่ใต้โดเมนที่ระบุ (รวมถึง www) ดังนั้น หากคุณระบุโดเมน example.com ในเครื่องมือเครื่องมือจะไม่ย้าย www.example.com หรือ m.example.com อย่างไรก็ตาม เส้นทางทั้งหมดภายใต้โดเมนจะได้รับผลกระทบ (example.com/เส้นทาง/ใดๆ/ที่นี่)
 • เครื่องมือจะย้ายโปรโตคอลทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้ต้นทาง ดังนั้น หากคุณระบุ http://example.com เครื่องมือก็จะย้าย https://example.com ด้วย

ใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ดังนี้

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1: เตรียมการ
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
 3. เปิดเครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ที่อยู่ในระดับโดเมน (พร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่มีส่วนของเส้นทาง เช่น example.com ไม่ใช่ example.com/petstore)
 4. ทำตามวิธีการใน เครื่องมือ เครื่องมือจะทำการตรวจสอบก่อนการย้ายก่อนที่จะบอก Google เกี่ยวกับการย้ายนี้ หากไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนการย้ายที่สำคัญ คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ หากไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนการย้ายที่ไม่สำคัญ คุณจะเห็นข้อความเตือนพร้อมคำแนะนำ แต่จะยังดำเนินการตามคำขอได้
 5. หากการตรวจสอบก่อนการย้ายผ่านทดสอบที่สำคัญแล้ว เว็บไซต์ทั้งหมดที่กำลังอยู่ระหว่างการย้ายข้อมูล (ย้ายจากหรือย้ายไปยัง) จะแสดงการแจ้งเตือนใน Search Console ว่าเว็บไซต์อยู่ระหว่างการย้ายข้อมูล คุณจะเห็นการแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นเวลา 180 วัน
 6. คอยตรวจสอบการเข้าชมตามที่ระบุไว้ในการย้ายเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง URL
 7. ใช้การเปลี่ยนเส้นทางอย่างน้อย 180 วันหากคุณยังเห็นการเข้าชมเว็บไซต์เก่าจาก Google Search นำหน้าเว็บเก่าออก แต่เราขอแนะนำให้คุณจ่ายเงินค่าโดเมนเดิมต่อไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีซื้อและนำโดเมนเก่าของคุณไปใช้ในทางที่เป็นอันตราย หลังจาก 180 วัน Google จะไม่รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างเว็บไซต์เก่ากับเว็บไซต์ใหม่ และถือว่าเว็บไซต์เก่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหากเว็บไซต์ยังคงอยู่และเข้ารวบรวมข้อมูลได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้เครื่องมือนี้

เมื่อคุณส่งคำขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่โดยใช้ Search Console จะเป็นการบอก Google ให้เน้นการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเว็บไซต์ใหม่มากกว่ารวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เก่า นอกจากนี้ เครื่องมือยังส่งต่อสัญญาณต่างๆ จากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ และบอก Google ให้เลือกเว็บไซต์ใหม่มากกว่าเว็บไซต์เก่าเมื่อกำหนดหน้า Canonical ระบบจะดำเนินการเหล่านี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วันหลังจากที่เริ่มย้ายข้อมูลใน Search Console

Google จะไม่ลบเว็บไซต์เก่าออกจากดัชนี และ URL จากเว็บไซต์เก่าจะยังคงแสดงในผลการค้นหาของ Search ต่อไปหากมีและไม่มีหน้าเว็บที่เทียบเท่ากันในเว็บไซต์ใหม่ หากคุณมีหน้าเว็บที่เทียบเท่ากันในเว็บไซต์ใหม่ การเปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่และการให้แท็ก rel=canonical จะลดจำนวน URL เก่าที่แสดงใน Search ได้

เครื่องมือนี้จะทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งคำขอย้ายไปยัง Google เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของทั้งสองเว็บไซต์ และเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนเส้นทาง 301 ของหน้าเว็บ 2-3 หน้าในเว็บไซต์ของคุณ

ยกเลิกคำขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่

คุณยกเลิกคำขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ภายในระยะเวลา 180 วันหลังจากดำเนินการ

วิธียกเลิกการเปลี่ยนที่อยู่

 1. นำคำสั่งการเปลี่ยนเส้นทาง 301 ที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ หากไม่นำออก Google จะเห็นคำสั่งเหล่านั้นในการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของคุณครั้งถัดไป และอาจจะยังคงเปลี่ยนเส้นทาง URL ตามที่คำสั่งดังกล่าวระบุไว้ต่อไป
 2. เพิ่มการเปลี่ยนเส้นทาง 301 จากเว็บไซต์ใหม่ไปยังเว็บไซต์เก่า
 3. เปิดเครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในเว็บไซต์เก่าและคลิกยกเลิกการย้าย ทำซ้ำกับเว็บไซต์เก่าทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการย้ายแล้ว

"เว็บไซต์อื่นกำลังย้ายมาที่เว็บไซต์นี้"

หากคุณเห็นหมายเหตุที่ด้านบนของ Search Console ว่าเว็บไซต์อื่นกําลังย้ายมาที่เว็บไซต์นี้ แสดงว่าเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ Search Console ของเว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เพื่อบอก Google ว่าเว็บไซต์หนึ่งได้ย้ายจากโดเมนอื่นมาที่โดเมนนี้ (เช่น ในกรณีที่ URL ของเว็บไซต์เปลี่ยนจาก example.com เป็น example2.com)

เมื่อการย้ายข้อมูลคืบหน้า คุณจะเห็นการเข้าชมจากเว็บไซต์อื่น (หรือเว็บไซต์อื่นๆ) เพิ่มเข้ามาในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก Google Search ทยอยเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จากเว็บไซต์เก่ามาที่เว็บไซต์ใหม่นี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก