Narzędzie zmiany adresu

Przenoszenie witryny z jednej domeny do drugiej

Informacje o narzędziu

Użyj narzędzia zmiany adresu, gdy przenosisz witrynę z jednej domeny lub subdomeny do drugiej, np. z example.com do example.org lub example2.com. To narzędzie informuje Google o wprowadzonych zmianach i ułatwia przeniesienie wyników wyszukiwania Google ze starej witryny do nowej. Użyj tego narzędzia po przeniesieniu i przekierowaniu witryny.

Kiedy nie należy korzystać z tego narzędzia

Nie używaj narzędzia zmiany adresu w przypadku:

 • Zmiany adresu z http na https. Gdy przechodzisz z protokołu http na https, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przenoszenia witryny ze zmianą URL-i. Sami zorientujemy się we wprowadzonych zmianach.
 • Przenoszenia niektórych stron z jednej lokalizacji do drugiej w obrębie witryny: na przykład z example.com/starasciezka/... do example.com/nowasciezka/...). W takiej sytuacji wystarczy dodać przekierowania i odpowiednio zaktualizować mapy witryny. Możesz jednak użyć tego narzędzia do przeniesienia witryny z jednej domeny do ścieżki w innej domenie, np. z example.com do example3.com/nowa/lokalizacja/.
 • Przechodzenia między prefiksem www i innym niż www w tej samej domenie: na przykład z www.example.com do example.com. W takiej sytuacji skorzystaj z tagowania strony kanonicznej lub przekierowań bez użycia narzędzia zmiany adresu.
 • Przenoszenia witryny bez jakichkolwiek zmian adresu URL widocznych dla użytkownika (czyli wtedy, gdy adres URL witryny pozostaje bez zmian, ale zmieniasz dostawców usług hostingowych lub sieci CDN). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Przenoszenie witryny bez zmiany URL-i.

Sprawdzone metody przenoszenia witryn

 • Nie łącz przenoszenia witryn. Jeśli prześlesz powiadomienie o zmianie adresu przekierowujące ruch z witryny A do witryny B, nie możesz od razu przesłać kolejnego powiadomienia o zmianie adresu z witryny B na witrynę C.
 • Staraj się nie łączyć kilku przeniesień z jedną lokalizacją. Przeniesienie witryn A, B i C do nowej lokalizacji D może spowodować pewne zamieszanie i zmniejszenie natężenia ruchu. Spróbuj przenosić witryny do nowej, połączonej lokalizacji pojedynczo, a zanim przeniesiesz kolejną witrynę, poczekaj, aż ruch się ustabilizuje.
 • Jeśli chcesz przenieść usługę domeny do jednej lokalizacji (z A.com do B.com), a subdomenę do drugiej usługi (z m.A.com do m.C.com), utwórz usługę dla subdomeny m.A.com i przenieś ją oddzielnie.
 • Jeśli podczas przenoszenia witryny zachowasz tę samą architekturę, ułatwi to przekazywanie sygnałów bezpośrednio do nowej witryny. Jeśli jednocześnie przeniesiesz witrynę oraz wprowadzisz zmiany w jej zawartości i strukturze adresu URL w nowej lokalizacji, prawdopodobnie zauważysz zmniejszenie natężenia ruchu. Dzieje się tak dlatego, że Google musi na nowo nauczyć się poszczególnych stron i je zatwierdzić.

Krok 1. Przygotowanie

Wykonaj te czynności w przypadku wszystkich przeniesień witryny:

 1. Zaimplementuj przekierowanie 301 ze starej strony głównej na nową stronę główną. Zalecamy też zaimplementowanie przekierowań 301 w przypadku stron kanonicznych w starej witrynie.
 2. Zapoznaj się z tymi tematami:
  1. Co to jest przenoszenie witryny? – o czym warto pamiętać podczas przenoszenia witryny.
  2. Przenoszenie witryny ze zmianą URL-i – przewodnik krok po kroku na temat przenoszenia witryny z jednej domeny do drugiej.
 3. Wykonaj inne działania przygotowujące do przeniesienia opisane w artykule Przenoszenie witryny ze zmianą URL-i.
 4. Jeśli wykonasz powyższe czynności, witryny na poziomie domeny (np. example.com, https://example.com, m.example.com) będą mogły używać narzędzia zmiany adresu (krok 2).

Krok 2. Korzystanie z narzędzia zmiany adresu

Jeśli wykonasz czynności z kroku 1 i jeśli spełniasz poniższe wymagania, możesz używać narzędzia zmiany adresu do przekazywania sygnałów ze starej do nowej witryny.

Wymagania:

 • Musisz być właścicielem starej i nowej usługi w Search Console. Musisz zarządzać obiema witrynami za pomocą tego samego konta Google.
 • Narzędzia zmiany adresu można używać tylko w usługach na poziomie domeny. Możesz przenosić usługi example.com, m.example.com lub http://example.com. Nie możesz przenosić usług na poziomie ścieżki, np. http://example.com/sklepzoologiczny/
 • Narzędzie nie przenosi żadnych subdomen poniżej określonej domeny (w tym www). Jeśli więc w narzędziu podasz example.com, nie przeniesie ono witryny www.example.com ani m.example.com. Wprowadzona zmiana będzie miała jednak wpływ na wszystkie ścieżki w domenie (example.com/tutaj/dowolna/sciezka).
 • Narzędzie przenosi wszystkie protokoły usługi źródłowej. Jeśli więc podasz http://example.com, narzędzie przeniesie też https://example.com

Korzystanie z narzędzia zmiany adresu:

 1. Wykonaj Krok 1. Przygotowanie.
 2. Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymienione powyżej wymagania.
 3. Otwórz narzędzie zmiany adresu w usłudze, która znajduje się na poziomie domeny (czyli nie ma segmentów ścieżki – example.com, a nie example.com/sklepzoologiczny).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w narzędziu. Przed przekazaniem Google informacji o przeniesieniu narzędzie przeprowadzi kilka przygotowawczych czynności kontrolnych. Jeśli nie przejdziesz którejkolwiek krytycznej czynności kontrolnej, musisz najpierw rozwiązać problem. Jeśli nie przejdziesz kontroli niekrytycznej, pojawi się ostrzeżenie z zaleceniami, ale Twoja prośba będzie mogła być przetwarzana dalej.
 5. Jeśli przejdziesz kontrolę krytyczną, wszystkie witryny, z których lub na które obecnie przechodzisz, będą wyświetlać w Search Console powiadomienie, że trwa przenoszenie. Te powiadomienia będą widoczne przez 180 dni.
 6. Monitoruj natężenie ruchu, jak opisano w artykule Przenoszenie witryny ze zmianą URL-i.
 7. Zachowaj przekierowania przez co najmniej 180 dni lub dłużej, jeśli nadal widzisz w nich jakikolwiek ruch z wyszukiwarki Google. Usuń stare strony. Zalecamy jednak, by przez co najmniej rok płacić za starą domenę. W ten sposób uniemożliwiasz innym kupowanie i używanie porzuconej domeny w celu wyrządzenia szkody. Po upływie 180 dni Google przestaje dostrzegać związek między starymi a nowymi witrynami i traktuje starą witrynę jako witrynę niepowiązaną (jeśli nadal jest widoczna i można ją indeksować).

Co się dzieje, gdy uruchomię to narzędzie?

Gdy za pomocą Search Console prześlesz prośbę o zmianę adresu, usługa informuje Google, by w pierwszej kolejności skanować i indeksować nową witrynę (a nie starą). Search Console przekazuje też różne sygnały ze starej witryny do nowej i informuje Google, by podczas określania stron kanonicznych preferować nową witrynę. Dzieje się tak przez 180 dni od rozpoczęcia migracji w Search Console.

Google nie usuwa starej witryny z indeksu, a jej adresy URL mogą być nadal wyświetlane w wynikach wyszukiwania, jeśli są dostępne i nie mają swoich odpowiedników stron w nowej witrynie. Jeśli masz odpowiedniki stron w nowej witrynie, umieszczenie przekierowań ze starej witryny do nowej i tagów rel=canonical może zmniejszyć liczbę starych adresów URL wyświetlanych w wyszukiwarce.

Przed wysłaniem do Google prośby o przeniesienie narzędzie szybko sprawdza m.in to, czy jesteś właścicielem obu witryn i czy na kilku stronach w Twojej witrynie są przekierowania 301.

Anulowanie prośby o zmianę adresu

W ciągu 180 dni od wysłania prośby o zmianę adresu możesz ją anulować.

Aby anulować zmianę adresu:

 1. Usuń wszelkie skonfigurowane na serwerze instrukcje przekierowań 301. Jeśli tego nie zrobisz, Google zauważy je podczas następnego indeksowania witryny i może zgodnie z nimi dalej przekierowywać adresy URL.
 2. Dodaj przekierowania 301 z nowej do starej witryny.
 3. Otwórz narzędzie zmiany adresu w starej witrynie i kliknij Anuluj przenoszenie. Powtórz te czynności w przypadku każdej starej witryny, której nie chcesz jednak przenosić.

„Do tej witryny są przenoszone inne witryny”

Jeśli u góry Search Console widzisz informację, że do tej witryny są przenoszone inne witryny, oznacza to, że właściciel tej witryny w Search Console użył narzędzia zmiany adresu, aby poinformować Google, że pewna witryna została przeniesiona do tej domeny z innej domeny. (Na przykład adres URL witryny zmienił się z example.com na example2.com).

Wraz z postępem migracji ruch z drugiej witryny (lub witryn) będzie dodawany do ruchu w tej witrynie, w miarę tego jak wyszukiwarka Google będzie stopniowo przekierowywać użytkowników ze starej witryny do nowej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne