Nástroj Změna adresy

Přesun webu z jedné domény do jiné

O tomto nástroji

Nástroj Změna adresy použijte v případě, že svůj web přesouváte z jedné domény nebo subdomény do jiné: například z domény example.com do domény example.org nebo example2.com. Tento nástroj o změně informuje Google a pomáhá migrovat výsledky Vyhledávání Google ze starého webu na nový.

Kdy tento nástroj nepoužívat

Nástroj Změna adresy nepoužívejte pro následující přesuny:

 • Změna adresy z http na https: V případě přesunu z protokolu http na protokol https postupujte podle pokynů pro přesun webu se změnou adresy URL, ale nepoužívejte tento nástroj. Google změny rozpozná sám.
 • Přesun některých stránek z jednoho umístění do jiného umístění v rámci webu: Například přesun z umístění example.com/staracesta/... do umístění example.com/novacesta/...). V tomto případě stačí přidat přesměrování a podle potřeby aktualizovat soubory Sitemap. Nástroj však můžete použít k migraci webu z jedné domény do umístění v jiné doméně. Například z example.com do example3.com/nove/umisteni/.
 • Přesun mezi verzí subdoménou www a bez ní ve stejné doméně: Například přesun z domény www.example.com do domény example.com. V tomto případě použijte označení kanonické verze nebo přesměrování bez použití nástroje pro změnu adresy.
 • Přesun webu beze změn adresy URL viditelných pro uživatele  (adresa URL zůstává stejná, ale přecházíte na jiného poskytovatele hostingu nebo síť CDN). V tomto případě si přečtěte článek Přesun webu beze změn adres URL.

Doporučené postupy při přesunu webu

 • Neřetězte přesuny webů. Pokud jste odeslali změnu adresy za účelem přesměrování provozu z webu A na web B, nemůžete ihned odeslat další změnu adresy z webu B na web C.
 • Chcete-li provést několik přesunů do jednoho umístění, nesnažte se je sloučit. Pokud weby A, B a C všechny přesunete do nového umístění D, může to vést ke zmatkům a ztrátě provozu. Weby do nového společného umístění doporučujeme přesouvat postupně a před přesunutím dalšího webu vždy počkat, než se provoz stabilizuje.
 • Pokud chcete převést službu typu Doména na jedno místo (A.com do domény B.com) a subdoménu na jiné místo (m.A.com do domény m.C.com), vytvořte službu pro subdoménu m.A.com a migrujte ji samostatně.
 • Pokud při přesunu webu v novém umístění zachováte stejnou architekturu, umožní to přímější přenos signálů na nový web. Pokud při přesunu webu v novém umístění změníte také strukturu obsahu a adres URL, pravděpodobně dojde k poklesu návštěvnosti, protože Google bude muset jednotlivé stránky znovu analyzovat a vyhodnotit.

Krok 1: Předběžné práce

U všech přesunů webů proveďte tyto kroky:

 1. Implementujte přesměrování s kódem 301 ze staré domovské stránky na novou. Přesměrování s kódem 301 doporučujeme implementovat také pro  kanonické stránky starého webu.
 2. Přečtěte si následující témata:
  1. Co je to přesun webu? – Doporučení pro všechny přesuny webů.
  2. Přesun webu se změnou adresy URL – Podrobný průvodce přesunem webu z jedné domény na jinou.
 3. Proveďte případné další akce před přesunem popsané v článku Přesun webu se změnou adresy URL.
 4. Pro weby na úrovni domény (například example.com, https://example.com, m.example.com) pak lze použít nástroj Změna adresy (krok 2).

Krok 2: Použití nástroje Změna adresy

Pokud jste provedli předběžné práce a splňujete níže uvedené požadavky, můžete signály pro starý web pomocí nástroje Změna adresy předat novému webu.

Požadavky:

 • V Search Console musíte být ověřeným vlastníkem staré i nové služby. Ke správě obou webů musíte používat stejný účet Google.
 • Nástroj Změna adresy lze použít pouze pro služby na úrovni domény, například example.com, m.example.com nebo http://example.com. Nelze ho použít pro služby pod úrovní domény, například http://example.com/chovatelskepotreby/
 • Nástroj nepřesune žádné subdomény pod zadanou doménou (ani subdoménu www). Pokud v něm tedy zadáte adresu example.com, nepřesune adresu www.example.com ani m.example.com. Všechny cesty v zadané doméně však budou přesunuty (example.com/uplne/libovolna/cesta).
 • Nástroj přesune všechny protokoly zdrojové služby. Pokud tedy zadáte adresu http://example.com, přesune i adresu https://example.com

Použití nástroje Změna adresy

 1. Proveďte Krok 1: Předběžné práce.
 2. Zkontrolujte, zda splňujete všechny výše uvedené požadavky.
 3. Otevřete nástroj Změna adresy.
 4. Postupujte podle pokynů uvedených v nástroji. Před oznámením přesunu Googlu nástroj nejdříve provede několik předběžných kontrol. Pokud v některých kritických kontrolách před přesunem neprojdete, budete moci pokračovat až po opravení příslušných problémů. Pokud neprojdete v některých kontrolách před přesunem, které nejsou kritické, zobrazí se upozornění s doporučeními, ale žádost bude moci pokračovat.
 5. Pokud kriticky důležitými předběžnými kontrolami projdete, u všech zdrojových a cílových webů migrace se v Search Console bude zobrazovat oznámení o tom, že probíhá přesun. Tato oznámení se budou zobrazovat 180 dní.
 6. Sledujte provoz podle pokynů v článku Přesun webu se změnou adresy URL.
 7. Přesměrování udržujte aktivní alespoň 180 dní (nebo i déle, pokud u nich stále vidíte nějakou návštěvnost z Vyhledávání Google). Staré stránky odstraňte. Za starou doménu však doporučujeme alespoň jeden rok nadále platit, aby ji nikdo nemohl zakoupit a využít k nekalým úmyslům. Po uplynutí 180 dnů Google přestane zohledňovat vztah mezi starým a novým webem. Pokud starý web bude stále funkční a bude jej možné procházet, bude ho Google považovat za nesouvisející samostatný web.

Co se stane, když spustím tento nástroj?

Když pomocí Search Console požádáte o změnu adresy, sdělíte tím Googlu, že má procházení a indexování nového webu upřednostnit před procházením starého webu. Také tím přesunete různé signály ze starého webu na nový a sdělíte Googlu, že má nový web při výběru kanonických stránek upřednostnit před starým. Tyto akce budou pokračovat po dobu 180 dní od zahájení migrace v Search Console.

Google starý web neodstraní z indexu. Pokud jsou adresy URL ze starého webu k dispozici a nemají ekvivalentní stránku na novém webu, mohou se ve výsledcích Vyhledávání zobrazovat i nadále. Pokud na novém webu máte ekvivalentní stránky, můžete počet starých adres URL zobrazených ve Vyhledávání snížit tím, že ze starého webu budete přesměrovávat na nový a poskytnete značky rel=canonical.

Nástroj před odesláním žádosti o přesunutí do Googlu provádí rychlé kontroly – ověřuje, zda oba weby vlastníte, a na několika stránkách webu hledá přesměrování s kódem 301.

Zrušení žádosti o změnu adresy

Žádost o změnu adresy můžete změnit do 180 dní po zadání.

Postup zrušení změny adresy:

 1. Odstraňte veškeré direktivy přesměrování s kódem 301, které jste na svém serveru nastavili. Pokud to neuděláte, Google při dalším procházení vašeho webu tyto direktivy uvidí a mohl by podle nich adresy URL přesměrovávat i nadále.
 2. Přidejte přesměrování s kódem 301 z nového webu na starý web.
 3. Na starém webu otevřete nástroj Změna adresy a klikněte na Zrušit přesun. Opakujte pro všechny starší weby, které již nechcete přesunout.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?